Si din mening om budsjettforslaget

Lag og foreninger gis anledning til å legge fram sine synspunkter på budsjettforslaget, påmelding må skje innen 5. november.

Les også: Nå vises sparekniven fram i nye Tønsberg – her er kuttlista.

Ordfører inviterer til åpen høring på rådhuset i Tønsberg mandag 9. november klokka 17.00, informerer nye Tønsberg kommune i en epost til ReAvisa:

ØKONOMISK SMELL: Gamleordfører i Re Thorvald Hillestad (SP) og alle de andre folkevalgte i nye Tønsberg kommune har vanskelige prioriteringer foran seg. Det viser seg at den nye storkommunen mangler oppimot 300 millioner kroner i løpet av få år. Foto: Stian Ormestad.

Her kan lag, organisasjoner og foreninger legge fram sine synspunkter på budsjettforslaget ordfører og partienes gruppeledere.

Harde prioriteringer

Politikerne tar med seg innspillene som kommer under møtet i det videre budsjettarbeidet. Det legges ikke opp til debatt, men det åpnes for oppklarende spørsmål.

Hver delegasjon får tildelt en taletid på inntil ti minutter. For å delta på høringen, må man melde seg på innen 5. november på epost til sekretariat@tonsberg.kommune.no.

Våre folkevalgte står foran harde prioriteringer, der flere hundre millioner kroner skal spares inn i den nye storkommunen.

Krisemøte uten krisestemning

I ReAvisa-saken fra den første budsjettdebatten i kommunestyremøtet i september, skreiv vi om et krisemøte uten krisestemning. Kuttlista var lang som et vondt år – som 2020?

For det burde vært krisestemning: Rådmannen har regna ut en stordriftsfordel for den nye kommunen på 15 millioner i året i løpet av tre – fire år.

Til sammenlikning skal det spares inn nærmere 300 millioner kroner i året innen 2024 for å komme i balanse og ha et overskudd som buffer i framtida.

Noe som står i sterk kontrast til det som ble sagt fra Tønsberg-hold i sammenslåingsdebatten for bare fire år siden.

Skal være i boks i løpet av en måneds tid

Rådmannens budsjettforslag legges fram for kommunestyret denne uka, onsdag 4. november, og offentliggjøres på kommunens nettsider fra samme tid.

Budsjettet sluttbehandles av kommunestyret 9. desember.

Les mer om lokalpolitikk i ReAvisa-arkivet.