Leserinnlegg: Fortsatt en felles dugnad – også på bussen

Arve Høiberg (AP) leder av hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Privat.

Jeg har det politiske ansvaret for at du trygt kan ta bussen. Bussen skal frem, hver eneste dag. Bussen må også være et trygt sted, der sjansen for å bli smittet av covid-19 skal være så lav som overhodet mulig. Det siste er en utfordring, skriver Arve Høiberg (AP), leder av hovedutvalg for samferdsel i fylket.

Leserinnlegg: Umulig med anbefalt avstand på bussen.

Leserinnlegg: – Busspassasjerene må også ta sin del av ansvaret!

De siste ukene har for mange av våre busser og avganger hatt flere passasjerer enn det Folkehelseinstituttet anbefaler.

Vi er klar over situasjonen, tar den på det største alvor, og har stor forståelse for at dette oppleves som svært utfordrende for passasjerene våre.

Derfor har vi satt inn en rekke tiltak:

  • Vi har satt inn ekstra bussavganger
  • Vi har kuttet antall tilgjengelige seter for å spre passasjerene
  • Vi har kuttet kontantbetaling
  • Vi har satt inn vektere flere steder for å styre flyten av passasjerer

I tillegg er våre ansatte ute hver eneste dag for å følge med på hvordan tiltakene fungerer.

På de aller fleste bussavgangene ser vi at det vi gjør fungerer. På enkelte avganger må vi gjøre mer. Det gjør vi i dag og det skal vi fortsette med.

Arbeidet med å kartlegge, bruke vektere for veiledning og sette inn ekstrabusser foregår hver eneste dag.

Men skal vi fortsatt kunne ta bussen på en trygg måte er ikke dette nok! Vi må også gjøre en felles dugnad. Det er den eneste måten vi kan lykkes sammen.

Vi må utnytte kapasiteten på bussene fullt ut, slik at vi kan sette inn ekstra busser der hvor bussene faktisk er overfylte, og ikke bruke kapasiteten til å styrke avganger der det egentlig er sitteplasser. I noen tilfeller må vi tåle å vente til neste buss dersom det er fullt.

Vi har sett bilder av overfylte busser de siste ukene, og vi følger opp alle henvendelsene vi får. Der vi ser at det systematisk er kapasitetsmangel gjør vi tiltak. Det kan være å sette inn busser, eller sette inn vektere der det er flere alternative avganger.

Jeg innrømmer gjerne at dette til tider er utfordrende, ikke fordi vi er uvillige til å sette inn ekstra busser, men fordi det det i flere tilfeller oppstår uforutsigbart – plutselig er det for mange som skal på en avgang der det vanligvis er god plass, for eksempel fordi en skoleklasse har sluttet tidlig.

Samtidig er det min jobb å være tydelig på at det å sette inn ekstra busser ikke er nok. Spesielt nå som vi går inn i vintermånedene og forventer flere passasjerer. Skal vi få til trygge bussreiser er vi avhengige av samspill. Vi setter inn ekstra busser der det trengs – men vi må også spre oss i bussen dersom vi skal unngå smitte!

Rådet fra Folkehelseinstituttet er enkelt: sitt heller skulder til skulder enn stå ansikt til ansikt. Jeg håper alle bidrar til å dele Folkehelseinstituttets anbefaling.

I tillegg deler vi rådet om at dersom man kan komme seg frem på en annen måte enn med buss, så bør man gjøre nettopp det. Det siste er et råd som sitter svært langt inne for en samferdselspolitiker som i mange år har arbeidet for å fremme nettopp bussen som et godt og miljøriktig fremkomstmiddel.

Til sist er det viktig å huske at bussjåføren er der for å føre bussen trygt frem. Sjåføren har derfor ikke mulighet til følge opp om folk velger å stå eller benytte setene slik Folkehelseinstituttet oppfordrer til.

Jeg løper ikke unna mitt ansvar for å gi deg en trygg buss, men jeg har en oppfordring om samarbeid.

Fylkeskommunen, som ansvarlig for busstilbudet, skal gjøre alt vi kan for at du skal kunne reise trygt dit du skal. Så vil jeg be deg som passasjer å gjøre det du kan for å reise så trygt som mulig ved å benytte ledige seter før du velger å stå, vente til neste buss om det er fullt, tenke ut om du har mulighet til å reise på annet vis i den perioden vi er inne i nå.

Så får vi håpe at den dugnaden vi gjør sammen nå hindrer smittespredning, sånn at vi så fort som mulig kan komme tilbake til en «normal» hverdag.

Arve Høiberg (AP) leder av hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Her kan du lese alle lokalavis-sakene fra korona-tida i Re.

, ,