Leserinnlegg: – Busspassasjerene må også ta sin del av ansvaret!

– Spre dere i bussen, er oppfordringen fra Arve Høiberg (AP), hovedutvalgsleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Leserinnlegg: Umulig med anbefalt avstand på bussen.

Det hjelper ikke å sette inn flere busser, når passasjerer allikevel velger å klumpe seg sammen i midtgangen, heller enn å sette seg ned ved siden av en annen.

Stadige oppslag i media skaper et inntrykk av overfylte busser, der passasjerer tvinges til å stå tett sammen midt i korona-pandemien. Samtidig er viser tallene at slike situasjoner er unntaket, ikke regelen:

HOVEDUTVALGSLEDER FOR SAMFERDSEL I FYLKET: Arve Høiberg (AP). Foto: Privat.

Om og om igjen ser vi at det faktisk er mange ledige plasser på busser der vi får tilsendt bilder av passasjerer som står klynget tett sammen.

For eksempel fikk vi nylig flere henvendelser med slike bilder fra en buss i Holmestrand.

Tallene våre viste at det var over 20 ledige plasser i denne bussen, når vi tar høyde for avstandsanbefalingene fra FHI. Men det vi ser er at passasjerer istedenfor å fordele seg på bussen klynger seg sammen i midtgangen.

Dermed blir de ofte stående ansikt til ansikt, stikk i strid med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Fylkeskommunen tar situasjonen på stort alvor, og gjør alt for å sørge for at de som må ta bussen kan gjøre det trygt, blant annet:

  • Satt inn ekstra bussavganger
  • Kuttet antall tilgjengelige seter, for å spre passasjerene
  • Kuttet kontantbetaling
  • Satt inn vektere

Men vi er avhengige at også busspassasjerene bidrar til en trygg bussreise.

Vi setter inn ekstra busser der vi ser det systematisk er behov for dette. Dette gjelder i stor grad avganger til de største videregående skolene. Her bruker vi også vektere, både for å fordele elevene mellom de forskjellige bussene og som ekstra oppsyn på hvor mange som er på bussen.

Vi er i akkurat samme situasjon som kommunene: Vi tilrettelegger så langt vi kan, men så må vi appellere til innbyggerne sjøl om å vise ansvar.

For sjøl om vektere kan kontrollere hvor mange som kommer på bussen på de mest travle avgangene, kan de ikke lempe folk fra midtgangen over i ledige seter heller!

Busspassasjerene må selv ta ansvar for å fordele seg på trygt vis i bussen.

Så en bønn til media: Når dere får bilder av fulle avganger: Vær litt kritiske, og be om bilder som viser resten av bussen også. For det er kapasiteten på hele bussen, og ikke bare den ene enden som teller!

Med unntak av enkelte utfordringer som plutselig oppstår på noen rushavganger, ser vi at kapasiteten i hovedsak er bra. I Tønsberg går det for eksempel buss hvert tiende minutt slik at kapasiteten er svært god.

På kveldstid og i helgene er det noen få avganger med svært mange reisende. Dette er ikke systematisk, og nesten umulig å unngå uten at noen avvises.

Dette blir langt enklere når vi forhåpentligvis får åpnet fremre dør fra 9. november, sier seksjonsleder for kollektiv og mobilitet i fylkeskommunen, Trond Myhre.

Vi følger nøye og kontinuerlig med, og vil sette inn ekstra kapasitet det det er nødvendig!

Arve Høiberg (AP) leder av hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Her kan du lese alle lokalavis-sakene fra korona-tida i Re.

, ,