Her mangler skiltet på kommunegrensa fortsatt – og ikke kommer det noe Tønsberg-skilt her, heller…

– Sikkert ingen stor sak, ordfører. Men av service til innbyggerne og de som eventuelt kjører seg bort, mener jeg at vi må kunne sette opp et skilt, talte Lars Sollie (H) i det siste kommunestyremøtet.

Bakgrunn: Her har det enda ikke kommet opp et nytt skilt for den nye kommunen. Nå har foningane tatt penselen fatt.

Det var i sommer at ReAvisa skreiv om kreative foninger som hadde laga et eget ultralokalt skilt, i fravær av Tønsberg kommune-skilt på kommunegrensa til Holmestrand på Fonsveien, lengst nord i den nye storkommunen.

Fram til årsskiftet var det skilta med Re kommune, og fortsatt er det skilta andre veien med Holmestrand kommune. Men Tønsberg-skilt mangler fortsatt, godt og vel tre kvart år inn i den nye kommunen.

ETTERLYSER SKILT: Lars Sollie (H). Arkivfoto: Stian Ormestad.

Ny kommune – nye skilt?

Lars Sollie (H) fremma en interpellasjon angående det manglende skiltet i kommunestyremøtet 14. oktober:

– Vi har en ny kommune, med det er det dessverre ikke alle som har fått med seg?, spør Lars og viser til manglende Tønsberg-skilting både langs Fonsveien og Langliveien.

– Ingen av disse veiene har skilt som antyder at du kommer inn i Tønsberg kommune, men kommer du den andre veien er det Holmestrand-skilt.

– Sikkert ingen stor sak, ordfører. Men av service til innbyggerne og de som eventuelt kjører seg bort, mener jeg at vi må kunne sette opp et skilt.

Det kommer ikke noe Tønsberg-skilt

I sitt svar orienterer ordfører Anne Rygh Pedersen (AP):

– I Tønsberg kommune finnes det mange veier, både store og små, både private veier, fylkesveier og kommunale veier. Kommunen har ansvaret for skilting langs de kommunale veiene, og følger da interne rutiner og retningslinjer for skilting.

– Når det gjelder skilt som markerer at man passerer kommunegrensa, er hovedprinsippet at disse settes opp langs hovedfartsårer inn i kommunen. Av kostnadshensyn prioriteres ikke dette ved mindre veier.

– Både Fonsveien og Langeliveien er kommunale veier, men regnes ikke som hovedfartsårer. Det har derfor ikke blitt prioritert å skilte ved kommunegrensa her, og det er heller ikke planlagt skilting der per dags dato.

Les også: – Å er snøggaste veien te Gregershølet?

Les mer om Fon i ReAvisa-arkivet.

VELKOMMEN TIL FON: Dette skiltet møter deg over kommunegrensa fra nye Holmestrand til nye Tønsberg, helt nord på Fonsveien. Fram til årsskiftet var det også et Re kommune-skilt her. Men et nytt Tønsberg kommune-skilt kommer ikke opp. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Om vi skal bytte navn på Re-torvet? Det skjer ikke!

, ,