Mer korona-kroner til Re: – Slipper bøtter i biblioteket!

STRÅLENDE GLAD: Rektor Rikke Lillebø ved Kirkevoll skole (innfelt). Foto: Lovis Eggum Wallberg og Stian Ormestad.

Det lekker fra taket og malinga flasser. Derfor er rektor Rikke Lillebø superhappy for de ekstra kronene som kommer hennes og Kirkevoll skoles vei. Også Solerød skole og Brårsenteret nyter godt av korona-krisepakka til kommunene i korona-tid.

Les også om korona-kompensasjon til frivilligheten i Re.

Nye Tønsberg kommune får mest sannsynlig 26,5 millioner av regjeringens krisepakke på totalt 2,5 milliarder kroner.

Dette er penger som er ment til aktivitetsfremmende tiltak i kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. 

Betydelig vedlikeholdsetterslep

Og det kommer godt med her i Re – det var neppe vanskelig å finne noe å bruke den ekstra pengepotten på?

Vedlikeholdsetterslepet i gamle Re kommune var betydelig.

Av tiltak i Re har et enstemmig formannskap foreslått følgende fem punkt:

  • Kirkevoll skole: Utskifting yttertak, forhindre lekkasjer.
  • Kirkevoll skole: Utvendig maling deler av skolen.
  • Solerød skole: Utskifting yttertak, forhindre lekkasjer
  • Solerød skole: Utskifting skolekjøkken, avvik Miljøretta helsevern.
  • Brårsenteret: Varmeanlegg; utbedring varmepumpe, vurdere solfangere.

Jubel i Våle og Undrumsdal

SOLERØD SKOLE: Tak og skolekjøkken står på lista over hva som skal utbedres på grendeskolen i Undrumsdal. Foto: Stian Ormestad.

Nyheten møtes med begeistring blant mottakerne. Rikke Lillebø, rektor ved Kirkevoll skole, forteller at taket har vært lekk over skolebiblioteket over lengre tid.

Hver vår, når snøen smelter, blir det satt ut bøtter for å ta unna for smeltevannet. Det blir det slutt på før neste vår:

– Det blir kjempeflott å slippe bøtter, og det blir veldig fint med et strøk eller to med maling!, sier en lykkelig Rikke på telefon med ReAvisa.

Også Solerød-rektor Anne Husby er glad for at hennes skole står på lista. – Krysser fingrene for at vedtaket også går gjennom i kommunestyret 17. juni.

Bred politisk enighet

For det er ett par forebehold, men de er ørsmå:

Kommunestyret har siste ord 17. juni, men ingenting tyder på en lokalpolitisk omkamp på lista som er satt opp etter et enstemmig formannskapsvedtak i går 8. juni.

Stortinget må også gi et endelig go til regjeringas forslag, saken skal opp 19. juni. Heller ikke her ser det ut til å bli noen stor tautrekning i skrivende stund.

En korona-krisepakke til kommuner og lokalsamfunn for å få opp aktiviteten er det bred politisk enighet om, både lokalt og sentralt.

Haster å få på plass fordelinga

Forbehold er nevnt i vedtaket, men likevel haster det å få fordelingen av midlene vedtatt – til og med før bevilgningen i seg sjøl er vedtatt av Stortinget:

«For å komme raskt i gang med tiltak, legges det fram sak om disponering av den foreslåtte bevilgningen før Stortinget har behandlet saken ferdig», står det i saken.

Premisset for pengebruken er at ekstrapotten skal brukes til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i kommunene, og det kan bare brukes på prosjekter som kommer i tillegg til prosjektene som allerede er vedtatt i de opprinnelige budsjettene.

Det skal rett og slett stimulere til mer aktivitet, og det kjapt: Prosjektene må startes opp i løpet av dette året.

Aktivitetfremmende tiltak

Rådmann mener i saksframlegget at nye Tønsberg kommune «har fått en gylden mulighet til å få gjennomført større vedlikeholdstiltak som en ellers ikke ville få gjort». Og at «det bør spres over flere leverandører og fagfelt slik at krisepakkens intensjon om aktivitetfremmende tiltak oppfylles».

Rektorene på flere Re-skoler forteller at det har skjedd mye forefallende arbeid på tomme skoler i korona-tid. En gyllen anledning, når elevene hadde hjemmeskole:

– Med ingen elever her, rykka fagfolket inn og fikk gjort mye på kort tid, skryter rektor-Rikke i prat med ReAvisa.

Og nå blir det mest sannsynlig gjort enda mer.

Les også: Årets Sommerles starter straks – er du klar?

Sjekk også: Årets legatmottakere: – Vi i Re er veldig heldige!

Les mer om skolene i Re.

RAMNES SKOLE: Det er ikke satt av tiltakspenger her, men i korona-tid har kommunen benytta anledningen med tom skolebygning til å ruste opp skolekjøkkenet og bytte ut elevenes toalett i A- bygget. Foto: Stian Ormestad.

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.
Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.

,