Vel, vel, vel, vel – nå er det ei ny avis på gang!

Nå skal vi prøve å hause opp morgendagens papiravis. Men hvor mye kan «dugnad» og «velforening» fenge? To ord som dessverre kan få noen og enhver til å skygge banen.

Her kommer papiravisa til nedlasting på nettavisa (ny avis 5/3 2020)

Det er årsmøtetid, og velforeningen kaller!

Kort grass, ryddige, rene og pene fellesområder og lekeplasser som ikke ramler sammen eller vokser ned, benker som ikke kneler når du setter deg på dem – sånt gjør seg ikke sjøl.

HEDRES: Det er mange hverdagshelter rundt om i Re, som står på for fellesskapet. Som Ragnar Skinnes (63) og Hans Kristian Gran (66), som i snart førti år har sørga for at alt er på stell i Brekkeåsen. Les mer i ReAvisa, mars 2020. Foto: Stian Ormestad.

Sammen står nabolag sterkere

Det er mange som står på for fellesskapet. Det tas vare på lekeplasser og grendehus rundt om i Re.

Det er mange som ser nytta av å samle seg.

Nabolag slåss for sikker skolevei, lavere fartsgrense og høyere fartshumper, reint vann, flere busser, trygge busstopp, fiber, med mye mer.

Det kjempes i mot nye industrifelt, pukkverk og mordersnegler.

Sammen står nabolag sterkere, i stort og smått – det har vist seg mang en gang.

Velforeningene blir viktigere i framtida

Her i Re har vi et rikt foreningsliv, som i vel hundre år har samla og mobilisert folk.

I mars-avisa kan du lese om foreningshistorie i Re, og vi har også børsta støvet av noen ReAvisa-saker der velforeningene har stått på barrikadene.

DUGNAD: «Velforening» og «dugnad», to ord som dessverre kan få noen og enhver til å skygge banen. Men ikke i Kleiva! Her maler velforeningen grendehuset i fjor sommer. Foto: Privat.

For det er velforeningslederen vi i lokalavisa som oftest ringer, når det skjer noe.

Og enda viktigere blir velforeningene i framtida, i den nye storkommunen.

Bindeledd mellom nabolag og storkommune

I Tønsberg har de en overbygging som kalles «Velforeningens fellesråd». Dette er bindeleddet mellom alle velforeningene og kommunen.

Nå er velforeningene i Re med – men da de ble invitert til det første møte med nye Tønsberg kommune, kom det bare en eneste representant fra Re.

Synd! For det er vel verdt å merke seg at velforeningene blir gitt en viktig rolle i den nye storkommunen.

Det heter i statuttene at det skal “bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekstvilkår og bomiljø”.

Velforeningene har «status som det primære samarbeidsorgan»

VEL, VEL, VEL: Velforeningene i Re blir bare viktigere inn i nye Tønsberg, som bindeleddet mellom grenda, byggefeltet eller nabolaget der du bor og storkommunen. Lokalavisa har tatt en runde til velforeingene i Re, vi har sett bakover i tid, vi ser på ståa i dag, og vi ser litt inn i framtida. Denne avisa ligger i postkassene og der folk møtes i Re torsdag 5. mars 2020. Faksimile: ReAvisa, mars 2020.

KOKTE NESTEN OVER: Velforeningsleder Børre Hagen har stått i spissen for kampen for bedre kommunal vannforsyning til Krakken, etter gjentakende kokevarsel de siste åra. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Videre:

“Velforeningene i Tønsberg representerer lokalsamfunnet i forhold til kommunen. Det innebærer at den enkelte velforening, hver innen sitt distrikt, er gitt status som det primære samarbeidsorgan når det gjelder saker som berører det ytre miljø eller på annen måte er av spesiell interesse for lokalbefolkningen”.

Intet mindre.

Åssen er ståa rundt om i Re?

Da er det vel på sin plass å spørre:

Åssen er ståa i velforeningene rundt om i Re?

Det kan du lese om i ReAvisa på papir mars 2020.

Pluss mye, mye mer!

Her kommer papiravisa til nedlasting på nettavisa (ny avis 5/3 2020)

ReAvisa har tatt en kjapp runde med velforeninger rundt om i Re. Det kan du lese mer om i papiravisa.

Men det er ikke alle vi har fått svar fra, vi har neppe finni fram til alle, og det kan være noen vi ikke veit om. Men velforeningene er viktige kontaktpunkt også med lokalavisa, så vi oppretter mer enn gjerne dialogen med små og store velforeninger i Re.

Send epost til Stian@ReAvisa.no.

TOK OPP KAMPEN: To kommunale byggefelt uten lekeplasser fikk to velforeninger i Re til å samle seg i kampen. Faksimile: ReAvisa, september 2012.

KJEMPER MOT PUKKVERK-PLANER: Jarberg velforening inviterte nå på nyåret til tur i skog og mark, for å vise hva som står i fare for å bli dratt med i dragsuget i planene for Re pukkverk. Foto: Privat.

LEKEPLASS-KRISE: Det sto dårlig til med fellesarealene i Bergsåsen fram til en ny generasjon med barnefamilier tok tak i problemet gjennom velforeningen. Arkivfoto: Synne Eggum Myrvang.

NABOLAGET SAMLES: Klart for dugnad i Kleiva, der velforeningen skal male grendehuset. Foto: Privat.

Les mer om frivillighet i Re.

Les mer om foreningsliv i Re.

ReAvisa vil fortsatt skrive om Re – vil du lese det?

– Hei, alle lag og foreninger i Re – kom og sjekk ut dette!

, , , , ,