Leserinnlegg: Med skjellsord skal Tønsberg bygges?

Hva med å holde seg til fakta?, spør Heming Olaussen (SV) til Øyvind Jonassen (H). Som for eksempel at det blir færre sjukehjemsplasser i nye Tønsberg, samtidig som behovet øker. Den standarden som vi hadde på eldreomsorgen i Re, kan vi bare se langt etter.

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

Øyvind Jonassen (H) er uenig med meg i at kommunesammenslåinga Re/Tønsberg har vist seg å ha noen problematiske sider. Spesielt for Re.

BEKYMRA FOR KUTT: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Saklig uenighet er greit nok. Jonassen må ty til skjellsord og overdrivelser for å overbevise.

«SV er sutrete og bakstreversk».

Det er svakt. Enda verre er at han overser det faktiske innholdet i min kritikk og mine betenkeligheter.

I stedet er han enøyd opptatt av spørsmålet om eiendomsskatt. Jeg kommer til det, men spør: Hva mener Høyre om det vedtaket som nå er gjort om lavere dekningsgrad for institusjonsplasser i nye Tønsberg?

Re Høyre sto sammen med alle de andre partiene fra Re i Fellesnemnda og fikk flertall for en dekningsgrad på 23 % – som var 5 % lavere enn det vi hadde i Re med Helsehuset.

Nå har flertallet i nye Tønsberg gått for 17 %.

I klartekst: Dette betyr langt færre institusjonsplasser, samtidig som behovet øker.

Det er ingen planer om å trappe opp hjemmetjenestene tilsvarende.

Altså: Med en aldrende befolkning betyr dette at Tønsberg kommer til å ha alt for få sjukehjemsplasser. Og den standarden vi hadde på eldreomsorgen i Re kan vi bare se langt etter.

Synes Høyre plutselig at dette er greit, etter at de sto sammen med alle partiene fra Re om en høyere standard? (Det samme spørsmålet kan for så vidt stilles til SP og AP – som også har tverrsnudd – da de innså hvor dårlig det sto til med økonomien i nye Tønsberg).

Hva med prisene på kulturskole og SFO – er det bare greit at dette blir mye dyrere i Re for å tilpasse oss Tønsberg?

Jonassen og Re Høyre ivret voldsomt for at Re skulle slå seg sammen med Tønsberg. De propaganderte for at alt skulle bli så mye bedre bare vi slo oss sammen – også økonomien.

Det motsatte har vist seg å være tilfelle.

De beregninger vi ble framlagt fra administrasjonen, som skulle bevise at Tønsberg hadde en bunnsolid økonomi, viste seg å være et luftslott.

Nå viser Jonassen til de samme beregningene som sa at Re ikke ville klart seg aleine. Er det noen grunn til å stole noe mer på disse?

Eiendomsskatt: Ja – Høyre var mot eiendomsskatt i Re også. I ett år. Da skatten var gjennomført, slutta de å lage alternative budsjetter uten eiendomsskatt. De godtok den.

Blant annet til å bygge ny ungdomsskole. De turte (i motsetning til FrP) ikke lage et budsjett som ville fortalt folket hvilke kutt som måtte foretas uten denne skatten. En smule opportunisme?

Nå er skremslene i gang igjen. Men fakta er: 80 % av Norges kommuner har eiendomsskatt – mange med Høyre i ledelsen.

Med eiendomsskatt ville vi unngått slike kutt som det vi nå ser i skolen, i barnehagene, i barnevernet, i omsorgen for de psykisk sjuke og i eldreomsorgen.

Høyre foretrekker å kutte. Det er en ærlig sak – men fortell velgerne om det!

SVs modell for eiendomsskatt vil skjerme alle som eier en bolig med ligningsververdi inntil 3 millioner. Ingen leietakere betaler en slik skatt.

Det vil altså være de med de største og dyreste boligene som må betale. Jo større og dyrere bolig – jo høyere skatt. Det synes vi er et rimelig prinsipp.

Alle nyter godt av kommunale tjenester, men de rike må betale mens de ubemidlede slipper.

Høyre liker ikke dette Robin Hood-prinsippet. De heier på sheriffen av Nottingham.

Heming Olaussen, vararepresentant (SV) til Tønsberg kommunestyre.

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

Les også: Avslutningen på slaget varsler en Re-volusjon?

Les også: ReAvisa vil fortsatt skrive om Re – vil du lese det?