Nabolaget frykter for natur og turområder – utbygger mener det ikke er av særlig verdi

UT PÅ TUR: Naboer til Re pukkverk med blant andre Beate Aas (47), Torry Kristoffersen (52), Ritis Bliunas (43), Jack Hødnebø (53), Mela Biliune (9), Tone Hødnebø (45), Mette Kåven Magnussen (51), Harald Myhre (48), Daniel Heian (32), Tone Heian (33), Eskil Hæhre Randby (32) og Samuel Heian (2). Foto: Privat.

Nabolaget på Jarberg inviterte til tur i skog og mark, for å vise hva som står i fare for å bli dratt med i dragsuget i planene for Re pukkverk.

Leserinnlegg: Reagerer på planer for massemottak.

I dag, fredag 28. februar 2020, går høringsfristen ut for planene for massedeponi og utvidelse av Re pukkverk.

Det er flere ting naboer til pukkverket reagerer på. – Vi står sammen i kampen mot denne inngripen i natur og uteområder.

Det forteller Daniel Heian (32), som også er kasserer i Jarberg velforening. – Vi ønsker å bevare våre flotte friluftsområder for vår og framtidige generasjoner.

En flott tur i trua natur

Det var en god gjeng i alle aldre som tidligere i år møtte opp og fikk seg en fin tur i flott natur. Her er det mange som går tur, hver dag, året rundt.

Derfor sier det seg sjøl at nabolaget protesterer på formuleringen i informasjonen fra utbygger: 

«Planområdet er ikke noe spesielt utfartsområde eller tilrettelagt som tur- eller oppholdsområde for friluftsliv. Det går landbruksveier i området som kan brukes som turveier eller rideveier, men ingen av disse inngår i noe merket turløypenett.»

Dette provoserer, forteller Daniel til ReAvisa:

– Området brukes! Det skal gå an å bruke egentråkka stier uten at det trengs å merkes på et turløypenett, spør Daniel retorisk.

Skauen blir brukt – hele tida

INDUSTRIEN NÆRMER SEG: Og nå truer planene enda mer av natur og turområder til nabolaget på Jarberg og omegn. Foto: Privat.

Videre heter det: «Barn og unges oppvekstvilkår, dagens situasjon: Det er ikke registrert verdier i området som har betydning for barns bruk. Området ligger ikke i tilknytning til områder som tilsier at det kan få en fremtidig verdi som leke- og oppholdsareal for barn».

– Dette er også et punkt vi reagerer på. Skauen blir brukt og har absolutt betydning for barn og unge på Jarberg!

Det er også gamle planer for større boligutbygging på Jarberg, som er blitt løfta i flere omganger i gamle-kommunen – og det var sågar kampsaken til gamle-ordfører Thorvald Hillestad i en av de siste lokalvalgkampene i Re kommune.

Så det kan i framtida bli enda flere barn i området, som vil nyte godt av skog og natur rett uttafor døra si.

Bekymra for tungtrafikk

– I tillegg til at turområdene blir ødelagt, er vi bekymra for avrenning fra det som blir et eneste stort industriområde, forteller Daniel til ReAvisa.

Alle på Jarberg har per i dag privat vannforsyning, sårbar for så store inngripen i naturen.

– Det kommer til å bli en voldsom økning i tungtrafikk, og allerede har vi trafikale utfordringer her som velforeningen har tatt opp flere ganger. Vi mangler gatelys og gangsti, og respekten for 50-sona er det også så som så med.

– Enda mer trafikk til et digert industrifelt vil så aboslutt ikke hjelpe på, spår Daniel. Han og flere naboer frykter også for boligprisene.

Holder lekeplassen i orden

Utenom denne kampsaken som engasjerer stort i nabolaget for tida, konsentrerer velforeningen på Jarberg seg mest om lekeplassen til vanlig, som det er viktig å holde i stand:

– Vi prøver å skape et hyggelig nabolag, der barn og voksne kan hygge seg. På lekeplassen har vi fotballbane, zipline, hoppbakke og akebakke, huskestativ, vippehusker, sandkasse og ei grillhytte som blir brukt titt og ofte.

– Det går greit, men vi ønsker at flere kan engasjere seg i velforeninga, sånn at vi får til mer enn kun lekeplassen. Drømmen er å få opp et nytt bygg nede på lekeplassen som kan brukes til sosiale ting for nabolaget.

Jarberg vel har årsmøte nå førstkommende søndag, og på mandag kommer folka bak Re pukkverk til Elverhøy for en orientering om planene. Møtestart er klokka 18.00.

«Der barn ler»?

Daniel forteller at det er både skidager og sommerfester på Jarberg, og at det er populært.

Og han mener det er viktig å få med nye slagordet til nye Tønsberg kommune: «Der barn ler».

– Det kan sette ting i perspektiv i forhold til hva som blir planlagt her i boområdet vårt!

Re pukkverk er det datterselskap av Feiring Bruk, og det ble høytidelig åpnet med snorklipp av Thorvald Hillestad i september i fjor.

Digre pukkverk-planer

STORT OMRÅDE: Dette er kartet med området det søkes om i denne omgang markert. Faksimile: Tønsberg kommune.

Pukkverket ligger lengst sør i Ramnes, ved Jarberg og Himberg, ved kommunegrensa som nå er historie mellom Re og Tønsberg.

– Anlegget er Feirings første steg i en langsiktig plan om å betjene Vestfold med kortreiste materialer, het det i en pressemelding fra Feiring i forbindelse med åpningen.

Det er langtifra første pukkverk i området. Himberg pukkverk starta som et lite steinbrudd tilbake i 1954.

Men planene som legges for området nå, savner sidestykke i alt det som har skjedd i området fram til i dag.

En tidshorisont på 100 år

«Som naboer vil vi oppleve og føle alle de negative belastingene det medfører. Med resten av Ramnessletta som publikum, blir mitt spørsmål; Er det dette vi ønsker?», spurte Bernhard Marti i et leserinnlegg i ReAvisa da planene ble kjent.

På egen nettside skriver Re pukkverk at «anlegget vil produsere pukk som skal kunne brukes i hele skalaen av produkter til vei og bane, samt tilslag til betong og asfalt».

«Området er klassifisert som et areal med spesielt god forekomst av egnede bergmasser, med en tidshorisont på over 100 år».

Høringsfristen løper ut nå

Høringsfristen går ut 28. februar, ifølge Tønsberg kommunes nettsider.

Det er en mulighet nabolaget ikke lar gå fra seg, flere har sendt innspill, forteller Daniel til ReAvisa.

På kommunens nettsider finner du mer om planen, under plannavn «Massedeponi og utvidelse av Re pukkverk».

Les også: Snorklipp for Re pukkverk.

Les også: – Alle trenger stein, pukk og grus.

Leserinnlegg: Reagerer på planer for massemottak.

, ,