Snorklipp for Re pukkverk

RE PUKKVERK: Res nyeste pukkverk, åpnet med snorklipp ved Re-ordfører Thorvald Hillestad, er et datterselskap av det familieeide konsernet Feiring AS som har 12 stasjonære og 20 mobile knuseanlegg rundt om på Østlandet. Foto: Pressemelding.

Med Thorvalds snorklipp starter utvinningen av fire millioner m3 masse fra Res nyeste pukkverk.

Les også: – Alle trenger stein, pukk og grus. Det er spennende å lære mer om noe som er så viktig oss for alle.

Tirsdag forrige uke sto Feiring Bruks datterselskap Feiring Vestfold sitt nye pukkverk klart. Det ligger lengst sør i Ramnes, ved Himberg, ved ei kommunegrense som snart er historie mellom Re og Tønsberg.

– Anlegget er Feirings første steg i en langsiktig plan om å betjene Vestfold med kortreiste materialer, heter det i en pressemelding fra Feiring:

Høy etterspørsel

Medeier og forretningsutvikler Jørn Furuhaug begynte planlegging av anlegget i 2010. Da reguleringsplaner og driftsplaner var på plass året etter, så han etter en samarbeidspartner. Resultatet ble et nytt selskap eid av Furuhaug og Feiring Bruk.

Selskapet skal posisjonere seg for ytterligere vekst og aktivitet i Vestfold region, står det skrevet i pressemeldingen:

– Det er en spennende tid vi går i møte, forteller Furuhaug. – Større aktiviteter og utbygging i Vestfold resulterer i høy etterspørsel etter grus og pukk.

– Vi håper å ta del i dette med markedsandeler i området, og bidra til sunn konkurranse.

Ordføreren stiller seg positiv

Under åpningen besøkte flere lokale aktører, naboer og konkurrenter i bransjen det nye anlegget. Ordfører i Re, Thorvald Hillestad, var også tilstede. Han stiller seg positiv til etableringen av det nye anlegget, som en utfordrer i området.

– Nye virksomheter er stas for kommunen, sier Thorvald om åpningen.

Pukkverket ligger strategisk til med nærhet til hovedmarkedene Tønsberg og langs E18. Bedriften har ambisjoner om å utvide med flere lokasjoner i Vestfold i tida framover.

– Vi ser fram til å bli kjent med lokalmarkedene i Vestfold, og er spent på utviklingen i åra som kommer, sier Knut Harald Ollendorff, daglig leder i Feiring Bruk.

Totalvolum på fire millioner m3 masse

I søknaden om driftskonsesjon (ekstern lenke) er det «anslått et totalvolum for uttak på fire millioner m3 masse, med et forventa årlig uttak mellom 100.000 og 130.000 m3 masse».

«Massen skal brukes til materiale til veikropp, jernbaneballast, samt tilslag til betong og asfalt».

Les mer om næringsliv i Re.