Leserinnlegg: Det SV holder på med er bakstreversk og sutrete

Heming Olaussen (SV) kobler det mer eller mindre useriøse innlegget fra Inger Lexow mot at alt har blitt verre etter sammenslåingen av Re og Tønsberg, skriver Øyvind Jonassen (H) i dette leserinnlegget.

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

Det Heming Olaussen glatt overser er at Re alene ville hatt sin store del av de samme utfordringene som Tønsberg nå står overfor.

TRANGE TIDER – ÅKKE SOM: Øyvind Jonassen (H) minner om den økonomiske situasjonen som var i Re som egen kommune. Foto: Stian Ormestad.

Det ville vi hatt til tross for at vi allerede har latt en del av innbyggerne i Re ta en regning som for noen familier ligger i intervallet 6000 til 10.000 kroner gjennom eiendomsskatten. Samlet utgjør det 16 millioner kroner i inntekter.

Uansett om vi hadde latt disse familiene og resten av innbyggerne fortsette å ta sin uforholdsmessige del av regningen av Re sitt forbruk ville vi hatt store utfordringer i den kommende perioden.

I alle mine år i politikken i Re har virksomhetene brukt mer penger enn budsjettert. Det vil si det vi selv skulle styre av økonomien. På den andre siden har vi blitt reddet av økte inntekter fra staten gjennom økte rammetilskudd og økte skatteinntekter.

Det skyldes at AS Norge har blitt styrt på en måte som gjør at flere er i arbeid og landet går godt. Vi har også hatt noen år der våre finansinntekter har oversteget anslagene. Det er lite som tyder på at det vil være tilfelle i den urolige verden vi nå går inn i.

Allikevel brukte vi ca 8 millioner pr år av fondsmidler de siste 2 årene for å balansere budsjettet i null. Det ville i 2021 være oppe i ca 13 millioner.

Med det kjente overforbruket samt inndekking av fond ville vi alene måttet doblet eiendomsskatten bare for å holde det nivået vi har i dag på alle våre tjenester.

På direkte spørsmål har rådmannen svart at vi hadde hatt en enda større utfordring dersom kommunene hadde fortsatt hver for seg i størrelsesorden 6 – 8 millioner kroner.

Legger vi til grunn at dette fordeler seg ca etter størrelsen ville det gitt ytterligere 2 millioner som skulle vært hentet inn et sted i Re.

Med SV sitt forhold til bruk av innbyggernes penger ser man sikkert ikke dette som noen problem, men for en alminnelig familie som trenger et romslig hus i et nyere boligfelt vil det fort dreie som ytterligere 6000 til 10.000 kroner i økte utgifter på toppen av den eiendomsskatten de betaler i dag.

Det blir småpenger at man har lagt på noen hundrelapper for SFO pr sesong når alternativet er at enkelte må betale 1000 -1500 kr i måneden i eiendomsskatt.

Det vi ser gjennom de gjennomgangene som gjøres av alle tjenestenivåer i den nye kommunen er at det blir tydeligere hvorfor Re ikke greide seg uten eiendomsskatt.

Det blir tydelig at noen av våre tjenester er drevet for dyrt, og at noen av våre tjenester er prissatt for lavt i forhold til at det kunne fortsatt uten at vi måtte øke eiendomsskatten ytterligere.

Det er ingen som vet med 100% sikkerhet hvordan alternativet hadde vært for Re alene, men det var egentlig kun 2 alternativer:

  • Økt eiendomsskatt kun for å opprettholde tjenestenivået som vi hadde før sammenslåingen.
  • Massive kutt i tjenester.

Re var kraftig advart av fylkesmannen ved flere anledninger om at gjeldsbyrden var svært høy, og hadde utfallet blitt at vi havnet i ROBEK ville vi nok snart fått hjelp til å justere utgiftssiden vår.

Nye Tønsberg skiller seg klart ut i Vestfold med vekst i befolkningen og svært høy bostedsattraktivitet, det gir skatteinntekter. Gamle Re skiller seg ut som den eneste kommunen med vekst i private arbeidsplasser.

Min påstand er at vi er av de Vestfold-kommunene som er best rustet for fremtiden selv om det er krevende både for AS Norge og hele kommune Norge fremover.

Det SV holder på med er bakstreversk, sutrete og gir absolutt ingen gevinst eller optimisme for noen.

Fra Høyre sin side skal vi jobbe sammen med de ansatte i kommunen og resten av de politiske partiene for at vi skal finne løsninger som gir handlingsrom på sikt.

Øyvind Jonassen
Kommunestyrerepresentant og medlem av formannskapet for Tønsberg Høyre

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

Les også: Avslutningen på slaget varsler en Re-volusjon?

Les også: ReAvisa vil fortsatt skrive om Re – vil du lese det?