Gjett hvem som fikk siste ordet i Re kommunestyre?

SKREIV SEG INN I HISTORIEBØKENE: Hvem kan nå dette være? Svaret veit du nok allerede, sjøl om vi i lokalavisa har prøvd oss på en liten sladd. Foto: Stian Ormestad.

– Du vil vel aller helst ta med deg talerstolen hjem og ha den i stua di, spøkte varaordføreren. – Ja, hvor mye må jeg ut med?

Les også: ReAvisa vil fortsatt skrive om Re.

Re kommunes aller siste kommunestyremøte ble klubba i gang tirsdag 10. desember 2019.

En vemodig seanse, der våre folkevalgte skulle sette endelig punktum for lokalpolitikken i Re.

SISTE KLUBBE: Ordfører gjennom hele Re kommunes eksistens, Thorvald Hillestad (SP), styrte det aller siste kommunestyremøtet tirsdag 10. desember 2019. Foto: Stian Ormestad.

En eneste stor politisk finte

Dette er den samme gjengen som med stort flertall vedtok å utrede kommunesammenslåing på nytt, ikke lenge etter nei-et i folkeavstemningen.

Folkeavstemningen for fire år siden var i det store og hele en eneste stor politisk finte:

«Stem på det partiet og de kandidatene du liker best, uavhengig av hva vi mener om sammenslåing. Det har vi folkeavstemningen til».

Det var refrenget i valgkampen før det som skulle bli det aller siste lokalvalget i Re.

Ja-flertall i kommunestyret, tross nei-flertall i befolkningen

GIKK TIDLIG FOR TØNSBERG: Tove Øygarden og Høyre i Re var en stor pådriver for sammenslåing, og var også det første partiet som pekte i retning mot Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Og folk gjorde som de fikk beskjed om: Stemte på parti, sjøl om de kanskje mente noe annet om kommunesammenslåing enn det partiet mente om akkurat den saken.

Dermed ble det ja-partier og ja-representanter i flertall i det nye kommunestyret, sjøl om det ble nei-flertall i folkeavstemningen – en folkeavstemning de hadde lova å respektere. Så skjedde ikke.

Da nei-flertallet ble oversett, ble det heller ingen ny folkeavstemning. Og sammenslåingsvedtaket ble gjort før folket fikk si sin mening i et nytt lokalvalg for Re kommune.

Dette er en verkebyll i Re-samfunnet, der mange føler seg lurt. Det får ReAvisa høre titt og ofte.

Den kraftigste nei-stemmen

FOTOSEANSE: Hele det siste kommunestyret i Re skulle stables på plass for fotografering. Ingen enkel oppgave… Foto: Stian Ormestad.

Den sjebnessvangre politiske finten med folkeavstemning ble også Re kommunes bane. 

AKSJONISTER: Ja til folkeavstemning, aksjonerte Frank og Jenny Wedde for, etter at folkets nei i den første folkeavstemningen ble oversett. Men det ble aldri noen ny folkeavstemning. Arkivfoto.

Uten at folket hadde hatt noen reell mulighet til å si sin mening og bli hørt, annet enn om retningsvalget – ikke ja eller nei til sammenslåing. Og spørsmålet fikk svar fra noen få reinger som ble ringt opp i en innbyggerundersøkelse.

Det var protester. Både i befolkningen, og i et lite mindretall blant de folkevalgte. Men de vant ikke fram, og fasiten fikk kjapt en dato: 1. januar 2020 bor vi reinger i Tønsberg kommune.

Den kraftigste nei-stemmen fikk også siste ord i Re kommunestyre: – Ja, da veit vi svaret på quizspørsmålet i den store spørreboka om Re:

– «Hvem fikk siste ordet?», sier Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) etter å ha latt klubba falle for siste gang.

– Gratulerer Heming, der skreiv du deg inn i historiebøkene – der også!

Fellesforslag fra SV og FrP – tenk det!

På kommunestyrets julemiddag etter møtet, viste varaordfører Frode Hestnes (FrP) til at Heming Olaussen (SV) nok var den som hadde stått aller mest på denne talerstolen.

Ofte helt aleine mot røkla, rakrygga og uredd. Prinsippfast, men også løsningsorientert.

GOD STEMNING: Til og med mellom SV-eren Heming Olaussen og FrP-eren Frode Hestnes. Arkivfoto.

– Du er alltid opptatt av sak og det beste for folk. Derfor har vi i Re fått til noe så sjelden som fellesforslag fra deg og meg, fra SV og FrP. Tenk det!

– Det har vært noe av styrken med Re, som vi må prøve å ta med oss inn i nye Tønsberg.

– At vi får til ting, på tvers av partier og ideologier – til det beste for innbyggerne våre.

Ekstra vemodig for noen?

Det store flertallet gikk med viten og vilje inn for sammenslåing med Tønsberg. Men et lite mindretall gikk i mot, helt til siste slutt:

STEMTE FOR ET SJØLSTENDIG RE: Daniel Ims (AP) brøyt med eget parti og mente Re burde bestå som egen kommune, helt til siste slutt. Alternativt Horten, men ikke Tønsberg. Det ble et ekstra vemodig siste kommunestyremøte i Re for Re-patrioten. Foto: Stian Ormestad.

Tre stemte for et sjølstendig Re i sjebnemøtet høsten 2016: Heming fra SV, Ulf Lund Halvorsen fra MDG, og Daniel Ims som brøyt med flertallet i Arbeiderpartiet.

Flere stemte også for sammenslåing i en annen retning enn Tønsberg:

To stemte for en sammenslåing med Horten: Daniel Ims (AP) og Karl Anders Bråten (AP).

Fem stemte for en sammenslåing med Holmestrand: Trygve Ånestad (SP), Heidi Myhre (SP), Ragnar Kirkevold (SP), Lise Firing (SP) og Bente Torun Brekke (FrP).

VILLE MOT HORTEN: Karl Anders Bråten (AP) brøyt med sitt eget parti og ville helst mot Horten. Her fotografert i det aller siste kommunestyremøtet i Re. Foto: Stian Ormestad.

VILLE MOT HOLMESTRAND: Heidi Myhre (SP). Foto: Stian Ormestad.

VILLE MOT HOLMESTRAND: Ragnar Kirkevold (SP). Foto: Stian Ormestad.

VILLE MOT HOLMESTRAND: Trygve Ånestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

VILLE MOT HOLMESTRAND: Lise Firing (SP). Foto: Stian Ormestad.

VILLE MOT HOLMESTRAND: Bente Brekke (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Kanskje går det troll i ord?

Og når det ble tulla med at Heming nok aller helst ville hatt med seg talerstolen hjem, kom det kontant fra ham: – Ja, hvor mye må jeg ut med? 

PIRRENDE TALERSTOL: Noen forbinder søylen i framkant med noe litt på kanten. Dette bildet er blant de ReAvisa har fått noen reaksjoner på. «Fallossymbol?», spurte flere lesere i sin tid om blant annet dette bilde av Øyvind Jonassen (H) på talerstolen. Arkivfoto.

Talerstolen er forresten dreid av vår lokale trekunstner Vidar Flåteteigen på Horn.

Hva som skjer videre med den, har ikke ReAvisa fått svar på.

Kanskje går det troll i ord, og den ender opp på Skytøya hos Heming?

Fallossymbol…?

Og helt til sist, en liten avsløring fra kulissene i ReAvisa:

Talerstolen har vært litt vrien i forbindelse med nærbilder av de folkevalgte.

Siden de dreide søylene står opp i forkant, kommer det uansett vinkel en søyle inn i bildet. Og det kan for noen av leserne minne om noe helt annet…

«Et digert fallossymbol?», har ReAvisa-lesere med litt ekstra (skitten?) fantasi noe spøkefullt kommentert ved flere anledninger.

Nå er både talerstolen og Re kommunestyre historie. Allerede torsdag denne uka skal budsjett for 2020 vedtas i nye Tønsberg kommune, der det er varsla trange kår.

Les også: Folket har talt: Nei til kommunesammenslåing.

ALLER SISTE KOMMUNESTYREMØTE I RE: Thorvald Hillestad (SP) avrunder sin lange ordførerkarriere, samtidig som Re kommune går over i historien. Foto: Stian Ormestad.

ORDFØRERE OG VARAORDFØRERE: En lystig gjeng foran kameralinsa for et historisk fotografi. Foto: Stian Ormestad.

VEMODIG: ReAvisa har dekt det aller siste kommunestyremøte i Re, men vi vil selvfølgelig følge med på lokalpolitikken videre inn i nye Tønsberg – med Re-øyne. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

Sjekk også: Her blir Tønsberg valgt – bilde for bilde.

Trange tider i nye Tønsberg: – Det blir noen tøffe tak.

Les mer om lokalpolitikk i Re.

,