Flertallet forsvarer et heftig hopp for ordførerlønna

NYE TIDER: Re Høyre var sammen med SV de som sto i mot økning av ordførerlønna i Re. I nye Tønsberg har pipa fått en helt annen lyd. Det kom fram av blant annet innlegget til Øyvind Jonassen (H) fra Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Det ble flere ganger forsøkt å heve ordførerlønna i Re kommune, men hver gang ble reaksjonene sterke og forslaget kasta i søpla. Etter trøkk fra blant andre Høyre. I nye Tønsberg, derimot….

Fra ReAvisa-arkivet: Øker ikke ordførerlønna likevel.

1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Men, det har ikke mangla på varsler om trange kår i den nye storkommunen. Vel og merke etter at sammenslåingsvedtaket var fattet.

Det er varsla kutt på to prosent over hele linja. Men ordførerlønna øker med 20 prosent, sammenlikna med Re-nivå.

200.000 kroner opp i lønn

GODT BETALT: Anne Rygh Pedersen (AP) vil få godt betalt for å være ordfører i nye Tønsberg. Tett oppunder 1,1 millioner kroner i året. Foto: Stian Ormestad.

Det vil si at ordføreren i nye Tønsberg vil tjene tett opptil 1,1 millioner kroner. I dagens Re tjener ordføreren rett under 890.000 kroner.

KUTT FOR ALLE ANDRE? Ole Marcus Mærøe (R) foreslo en lønn rundt 300.000 kroner lavere enn det flertallet ville ha den til. Foto: Stian Ormestad.

Differansen er noenlunde like stor som kostnaden til nytt ordførerkjede: Rundt 200.000 kroner.

Den siste runden på å få økt ordførerlønna i Re, var før det som skulle vise seg å bli det aller siste lokalvalget i Re kommune tilbake i 2015.

Den gangen var Høyre en av pådriverne for å ikke øke lønna – for heller bruke pengene på skolene i Re.

Det kommer til å være minst like stor pengenød i skolene i nye Tønsberg kommune, med kuttkrav på to prosent over hele linja.

«Balansert godtgjørelse»

I nye Tønsberg er derimot Høyre, og Høyre-representanten fra Re, av en helt annen oppfatning. Nå forsvares en langt høyere lønn:

– Jeg vil kalle det utidig å komme opp med dette i ettertid, sier Øyvind Jonassen (H) fra Revetal om diskusjonen rundt ordførerlønna.

Han viser til vedtak i Fellesnemnda og i de gamle kommunestyrene i Re og Tønsberg.

Høyre får støtte fra Arbeiderpartiet, ved Per Martin Aamodt (AP). Han viser også til prosessen som har vært i forkant, og kaller ordførerlønna på opp mot 1,1 millioner kroner en «balansert godtgjørelse».

Kutt over hele linja – bortsett fra her?

«BALANSERT GODTGJØRELSE»: Per Martin Aamodt (AP) mener det er gjort et grundig arbeid og konklusjonen er ei ordførerlønn på 110 prosent av en stortingslønn. Foto: Stian Ormestad.

Det var Ole Marcus Mærøe (R) fra Linnestad som først entret talerstolen med forslag om å lønne ordføreren utifra Folketrygdens 8G – det vil si rundt 775.000 kroner.

VIL OGSÅ HA LAVERE LØNN: Helene Viken (SV) foreslår et litt mindre drastisk lønnskutt til ordføreren i nye Tønsberg – men fortsatt langt høyere lønn enn i dagens Re. Foto: Stian Ormestad.

Av tre grunner: Folkevalgte vedtar sine egne godtgjørelser, og bør derfor vise måtehold. Og folkevalgte skal representere folket, og bør dermed ikke fjerne seg fra folk flest sin økonomiske hverdag.

Og til sist: Det går mot trange kår i den nye kommunen med store kutt, da bør også ordførerlønna kuttes – ikke økes.

Til sammen ville lavere godtgjørelser i følge Rødts forslag frigjøre 1,8 millioner kroner. – Det ville bety at vi slipper å kutte to og en halv stilling et annet sted i kommunen.

Forslagene falt – ett etter ett

Neste forslag om lavere ordførerlønn – men fortsatt høyere enn lønna til ordføreren i Re – kom fra Helene Viken (SV).

LAVTLØNNET? Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) har ikke akkurat tjent dårlig. Men hans etterfølger i nye Tønsberg kommune vil tjene rundt 200.000 kroner mer i året. Foto: Stian Ormestad.

Ingen av forslagene fikk flertall. Rødts forslag fikk bare partiets ene stemme, mens SVs forslag fikk i neste omgang seks stemmer fra SV, Venstre og Rødt.

Resten av kommunestyret dannet flertallet på 43 stemmer, ved Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, FrP, MDG og KrF.

I det nye kommunestyret kreves det minst 25 stemmer for å sikre seg et flertall.

Så i nye Tønsberg vil ordførerlønna hoppe fra rett under 890.000 kroner i dagens Re, til oppunder 1,1 millioner i nye Tønsberg.

Foreslår kraftig kutt og økte kommunale satser: – Kan ikke utelukke at det vil merkes.

Les mer om kommunesammenslåing.