Ordførerkjede til 200.000? Legg i kurv!

Akkurat som Kongen har krone, skal ordføreren ha kjede. Og om en stortingsrepresentant tjener godt, skal en Tønsberg-ordfører tjene enda bedre. Det er konklusjonen etter det første ordentlige kommunestyremøtet i nye Tønsberg.

Se og hør Thorvalds «Omforladels Re».

1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Men, det har ikke mangla på varsler om trange kår i den nye storkommunen. Vel og merke etter at sammenslåingsvedtaket var fattet.

SLIK VIL DET SE UT: Ordførerkjedet, slik det er designet for ordføreren i nye Tønsberg kommune. Foto: Nye Tønsberg.

Og mens det kuttes to prosent over hele linja, økes ordførerlønna med 20 prosent sammenlikna med Re-nivå.

200.000 her, 200.000 der….

Det betyr rundt 200.000 kroner mer i lønn, enn ordfører Thorvald Hillestad har hatt her i Re.

Og 200.000 er så å si den samme summen som skal brukes på nytt ordførerkjede.

200.000 kroner her, 200.000 kroner der. Det blir fort penger av sånt!

Jåleri?

I debatten var det Susy Haugan (V) som tok ordet først, og satte et digert spørsmålstegn etter «åffer»?

Hun viste til at dette med ordførerkjede er en ganske ny greie i historisk sammenheng, som kom først på 1950-tallet til de største byene, og spredde seg så til kommuner her og der etter hvert.

Før det, var det ingen ordførerkjeder. Hvorfor ikke droppe den utgiften i nye Tønsberg?

Nei, nei og atter nei

Spørsmålet ble møtt med mange svar – som gikk nei-tralten. Kan ikke droppe det.

Jill Eirin Undem (SP) mente at akkurat som Kongen har krone, må vår ordfører ha et kjede.

Et viktig symbol for den nye kommunen, mente Lars Jørgen Ormestad (AP). Og stas for de som får ordføreren på besøk – med kjede rundt halsen, mente flertallet.

Dessuten har nye Tønsberg fått millioner av kroner til sammenslåingen, som kan brukes på akkurat slike ting som dette.

Like rundhåndet når budsjettet skal vedtas?

PERLEKJEDE? Hva om barnehagebarn i den nye kommunen inviteres til å lage et fint ordførerkjede?, spør Susy Haugan (V) fra kommunestyrets talerstol – men fikk heller lite gehør for det forslaget. Foto: Stian Ormestad.

Susy og Venstre fikk bare støtte fra Rødt, og dermed ble det bare tre stemmer for å droppe ordførerkjedet i nye Tønsberg kommune.

Dermed er ordførerkjedet lagt i kurv, satt i bestilling, og det vil pryde halsen til Anne Rygh Pedersen (AP) i offisielle oppdrag for den nye kommunen.

Det spørs om kommunestyret er like rundhåndet når budsjettet skal diskuteres. Der er det kutt etter kutt over hele linja som gjelder i rådmannens forslag.

Budsjett og økonomiplan skal sluttbehandles torsdag 12. desember 2019.

Foreslår kraftig kutt og økte kommunale satser: – Kan ikke utelukke at det vil merkes.

Les mer om kommunesammenslåing.