Leserinnlegg: Nye veivalg – et ambisiøst, grønt og sosialt skifte for Tønsberg

Vi takker for tilliten velgerne har gitt og gleder oss til å komme i gang med å gjøre Tønsberg til en fremoverlent, grønn og inkluderende kommune, der barn ler, skriver Ap, Sp, MDG og KrF.

Les også: Anne Rygh Pedersen (Ap) blir vår nye ordfører.

Dette er alle reingene i det nye kommunestyret.

Ti Re-rariteter fra lokalvalget for nye Tønsberg.

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet har valgt å inngå samarbeid i følgende kommunestyreperiode.

Sammen vil vi gjøre Tønsberg til en god kommune å vokse opp i, hvor det er enkelt å finne lærlingplass og som tar klimautfordringene på alvor. Sammen er vi blitt enige om å kutte klimagassutslippene i kommunen med 60 prosent innen 2030.

Det er ambisiøst, men helt nødvendig, om vi skal bidra til å oppfylle 1,5-gradersmålet og trygge fremtiden til de som kommer etter oss.

Vi vil at Tønsberg kommune ikke bare skal være en god kommune i verden, men også en kommune som er god for verden. Da må vi gjøre det trygt å vokse opp i kommunen vår, uavhengig av inntekt, vi må sørge for at det er tilgjengelige arbeidsplasser og vi må ta vår del av ansvaret for å begrense klimagassutslipp.

Tønsberg skal være en kommune der barn ler.

Noen punkter fra samarbeidsavtalen:

  • En bypakke for fremtiden: Vi vil utrede parallellbroalternativet, hvor Hogsnesbakken vil bli ivaretatt. Vi vil bygge videre på intensjonen i bypakka om å være miljøvennlig, robust og effektiv. En kostnadsreduksjon skal på plass, men ikke på bekostning av klimatiltakene. Vi vil jobbe frem et alternativ som synliggjør fordelene av parallellbroalternativet, og kjøre to utredningsløp videre.
  • Gode barnehager – for alle: Da barnetrygden ble økt i 2018 var det med intensjon om at flere av de med minst skulle få mer å rutte med. Imidlertid regner det fleste kommuner barnetrygd som inntekt og trekker derfor i sosialhjelpen. Vi ønsker oss en kommune for alle, også de med minst. Derfor vil vi holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp etter modell fra Re. De barnehageansatte skal ha nok hender og fang til å ta vare på alle de flotte barna i kommunen vår. Vi vil at bemanningsnormen i barnehagen skal gjelde hele dagen.
  • Kommunen – en trygg arbeidsgiver: Tønsberg kommune skal være en trygg og seriøs kommune å jobbe i. Vil vil at hovedregelen skal være faste, hele stillinger. Samtidig ønsker vi et inkluderende arbeidsliv hvor de som av ulike årsaker har behov for å jobbe deltid, får mulighet til det. I kommunen vår skal det være mulig å både jobbe heltid og deltid, men ingen skal bli tvunget ut i ufrivillig deltid.
  • I tillegg vil vi øke antallet lærlingeplasser til minst to lærlinger per 1.000 innbyggere i kommunale virksomheter.

Vi takker for tilliten velgerne har gitt og gleder oss til å komme i gang med å gjøre Tønsberg til en fremoverlent, grønn og inkluderende kommune, der barn ler.

Anne Rygh Pedersen, Arbeiderpartiet
Steinar Solum, Senterpartiet
Kjell A. Lier, Miljøpartiet de grønne
Alexander Hangaas, Kristelig Folkeparti

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Alt ReAvisa har skrivi om lokalvalgkampen i Re finner du her.

Sjekk også: Hva er Re for deg?

Les mer om kommunesammenslåing.