Ungdom i Re engasjerer seg, men disse har ingen planer om å stemme i lokalvalget

TAR IKKE TUREN TIL VALGLOKALET PÅ MANDAG: Valgoppslutningen blant førstegangsvelgere har er rundt tjue prosent lavere enn resten av befolkningen. Foto: Stian Ormestad.

Hvorfor strømmer ikke unge voksne til valglokalene? Vi har snakka med tre førstegangsvelgere som ikke har tenkt å stemme i det hele tatt.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Kommunevalget nærmer seg med stormskritt, og de riksdekkende mediene skriver om at unge voksne engasjerer seg mest, men samtidig er det denne gruppa som er dårligst på å bruke stemmeretten sin.

ReAvisa har snakka med to jenter og en gutt – eller skal vi heller si ung kvinne og ung mann – de er alle fra Re, men kommer fra forskjellige deler av kommunen og er fra forskjellige miljøer. 

Engasjerer seg i skolegang, miljø og studenttilværelsen

De vil helst være anonyme, og de vil derfor bli kalt kvinne (18), kvinne (19) og mann (19) i denne saken.

– Hovedgrunnen til at jeg ikke stemmer er fordi jeg ikke vet hva jeg vil stemme. Jeg ikke har satt meg inn i noen av kampanjene, og vet ikke hva de forskjellige partiene står for.

– Jeg stemmer ikke fordi jeg ikke føler meg engasjert nok i lokalpolitikken til å ta et slikt valg.

– Hovedgrunnen til at jeg ikke stemmer er fordi jeg har flytta til en ny by, og ikke har hatt så mye tid til å sette meg inn i hva lokalpartiene mener og står for.

Veit for lite om lokalpolitikk

Det er slik de tre unge voksne svarer på spørsmålet om hvorfor ikke de har tenkt til å stemme ved årets kommunevalg. 

Felles for dem alle er altså at de ikke er engasjert nok eller har satt seg inn i lokalpolitikken.

 – Hva er det du engasjerer deg for?

– Skolegang og kreftbehandling for barn, svarer kvinne (18).

– Hvis jeg måtte velge noe jeg bryr meg om hadde det vært miljøet, sier mann (19).

– Nå som jeg sjøl er student, er saker som angår dette aktuelt for meg. Om jeg skulle valgt tre saker måtte det blitt studielån, studentboliger og saker som kan ha noe å si for livet som student i Norge, svarer kvinne (19).

De unge voksne engasjerer seg dermed i forskjellige saker, men føler samtidig at de ikke engasjerer seg innenfor lokalpolitikken.

Kan det ha sammenheng med hva de lokale partiene fronter som kjernesaker ved årets valg?

Vi veit at barn og unge i Re klarer å mobilisere – seinest i forbindelse med skolestreik for klima.

For store utfordringer til å løses lokalt?

Partiene har en rekke like kjernesaker, blant annet god og kvalitetsfull omsorgstjeneste, at det skal blir attraktivt å etablere bedrifter, arbeidsplassene skal være trygge, og man skal kunne ta miljøvennlig valg.

Miljøsaker er noe som til syvende og sist trumfer alt annet når det kommer til hvor viktig det er. All statistikk om klimaendringer og så videre viser oss at klimaet er et tema som alle deler av samfunnet må ta stilling til.

– Samtidig vil jeg si at politikken muligens ikke er det riktige verktøyet for denne jobben. Klimabeistet har vokst seg for stort for den type handling. Dette er en av de store grunnene til at jeg ikke stemmer i det hele tatt, det virker ikke som det kan påvirke de virkelige store problemene, sier mann (19). 

– En konkurranse om popularitet

Alle de tre unge reingene er enig om at politikk egentlig ikke er kjedelig. Kvinne (18) forteller at hun vurderer å stemme blankt fordi vår generasjon har mye å si for framtida.

Kvinne (19) forteller at å stemme blankt er en mulighet, men at hun ikke kommer til å benytte seg av denne. Hun kunne derimot ønske at lokalavisene kunne skrivi mer om lokalpolitikken gjennom sommeren:

– Det burde stått mer om hvert parti i lokalavisene gjennom hele sommeren, slik at vi velgere fikk bedre tid til å følge med. Dette gjelder kanskje særlig for oss førstegangsvelgere som har mer å lære oss om politikk enn de som er eldre enn oss har.

Mann (19) har heller ikke tenkt til å stemme blankt. I tillegg synes han at nåtidens politikere har forbedringspotensiale:

– Jeg mener politikk er historisk spennende, men at nåtidens politikere må være mer åpne og direkte når det kommer til saker.

– Dessuten mener jeg at det politiske systemet generelt bare er en konkurranse om popularitet framfor bærekraftig tiltak.

Paradoks? Valgoppslutningen i skolevalget på Re VGS var 91,2 prosent!

Les også: – Vi er skikkelig stolte over generasjonen vår!

MOBILISERTE: To av hundrevis med barn og unge som klimastreika på Revetal i våres. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om lokalvalget 2019.

Hvem fra Re vil henge med i nye Tønsberg?

Sjekk også: Hva er Re for deg?