Den magiske fabrikken vant internasjonal biogass-pris

PRISVINNER: Ivar Sørby (63) fra Revetal, assisterende daglig leder i Greve biogass. Foto: Pressemelding.

– Jeg er utrolig stolt av arbeidet vi har fått til over år. Når vi nå også får internasjonal anerkjennelse for det vi har gjort, så er det selvsagt ekstra givende.

Les også: «Mister Biogass» ble hedret av sine egne.

The World Biogas Summit ble arrangert i Birmingham forrige uke, 3 – 4. juli 2019. Her var det deltakere fra biogass-industrien fra hele verden.

PRISVINNER: Ivar Sørby (63) fra Revetal med prisen i handa. Foto: Pressemelding.

De var samla for læring og inspirasjon, med fokus på biogass som et verktøy for bærekraftig utvikling, heter det i en pressemelding:

Internasjonal oppmerksomhet

Satsingen på biogass på Den magiske fabrikken på Taranrød har blitt lagt merke til langt utenfor landegrensene.

Assisterende daglig leder i Greve biogass, Ivar Sørby (63) fra Revetal, var invitert til å holde et innlegg på konferansen i Birmingham.

– Det er spesielt hyggelig å bli invitert og spurt om å delta som foredragsholder på denne konferansen. Her samles store deler av biogass-industrien fra hele verden, noe som gir oss mulighet til å vise hva vi har fått til på Den magiske fabrikken, sier Ivar.

– Vårt brede samarbeid på tvers av bransjer er noe som vekker interesse hos andre: Vår kretsløp-tankegang med utnyttelse av både biogass, biogjødsel og grønn CO2.

En av suksessfaktorene har vært politisk gjennomføringskraft og det offentlige-private samarbeidet. Dette vekker nysgjerrighet utenfor landegrensene.

Stolt prisvinner

Den magiske fabrikken og Greve biogass var plukka ut som finalist i to av kategoriene til den åttende AD and Biogas Industry Award: «Clever Use Of Output» og «Best Biogas Marketing Campaign».

Prisene ble delt ut under den høytidelige gallamiddagen hvor Ivar Sørby tok imot prisen for «Best Biogas Marketing Campaign», på vegne av Den magiske fabrikken.

– Jeg er utrolig stolt av arbeidet vi har fått til over år. Når vi nå også får internasjonal anerkjennelse for det vi har gjort, så er det selvsagt ekstra givende. Spesielt når vi står sammen med andre dyktige deltakere, og når jeg ser alt det gode arbeidet som gjøres innenfor biogass rundt om i verden.

Sparer miljøet

I begrunnelsen vises det til bruk av klimavennlige tomater produsert av grønn CO2, og klimavennlig biogjødsel fra Den magiske fabrikken. Det vises også til godt synlig profilering på søppelbilene, for å synliggjøre at matavfallet gjenvinnes til miljøvennlig biogass.

Den magiske fabrikken som konsept får også skryt, blant annet Vesars kunnskap- og opplevelsessenter med besøk av elever på grunnskole, ungdomsskole og videregående skole.

I kategorien «Clever Use of Outsputs» fikk Den magiske fabrikken hederlig omtale, det vil si andreplass.

Her vises det til hvordan produktene fra Den magiske fabrikken utnyttes på best mulig måte – i samarbeid med viktige samarbeidspartnere:

Klimavennlig biogass til kjøretøy, biogjødsel til landbruket og biogjødsel og grønn CO2 til veksthus.

Kort om Den Magiske Fabrikken:

  • Ved Den magiske fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat.
  • Matavfall fra over 1,2 mill. innbyggerne i østlandsområdet, fra Kragerø til Asker, Nedre Romerike og indre Østfold, gjenvinnes sammen med husdyrgjødselen fra landbruket i Vestfold.
  • I 2018 ble det gjenvunnet ca. 120 000 tonn matavfall og husdyrgjødsel, noe som ga en biogassproduksjon som erstattet 5,8 mill. liter diesel. Biogassen benyttes til drivstoff til renovasjonsbiler, busser, trailere og andre kjøretøy.
  • Biogjødselen benyttes som gjødsel i landbruket, og i et veksthus tilknyttet anlegget. Veksthuset er etablert av Grønt skifte, og er et pilotveksthus hvor grønn CO2 og biogjødsel fra fabrikken benyttes til produksjon av klimavennlige tomater. Veksthuset er på 1500m2, hvor 1000 m2 skal benyttes til utvikling av ny teknologi og produksjon av grønnsaker. Veksthuset er et unikt bobleveksthus, BBBLS-teknologi, med doble vegger. Såpebobler benyttes til å kjøle, varme og skape skygge for plantene etter behov. Veksthuset har en energibesparelse på 80 % sammenliknet med vanlige veksthus.

Les også: «Mister Biogass» ble hedret av sine egne.

Les mer om lokalt landbruk.

Les mer om lokalt næringsliv.

,