«Mister Biogass» ble hedret av sine egne

EMIL-PRISEN: Ivar Sørby mottok prisen på årsmøtet i Vestfold bondelag på Gjennestad videregående skole onsdag 14. mars 2018. Det var leder i Vestfold bondelag Thorleif Müller og organisasjonssjef Elin Røed som overrakte prisen. Foto: Pressemelding.

REVETAL/GJENNESTAD: EMIL-prisen for 2018 tildeles Ivar Sørby fra Revetal for hans mangeårige arbeid med å ivareta landbruket interesser i utviklingen av industrielt biogassanlegg i Vestfold, det vi nå kjenner som Den Magiske Fabrikken.

Ivar Sørby (62) mottok prisen på årsmøtet i Vestfold bondelag på Gjennestad videregående skole onsdag 14. mars 2018. Ivar dreiv i mange år gården Holm vestre i Våle. Nå er gården solgt, og han og kona har flytta til Revetal.

Entusiasme, Motivasjon, Ideer og Lagspill

Ivar Sørby er valgt ut blant 17 innsendte og godt begrunnede forslag. Juryen bemerker at dette er rekord i antall innsendte forslag. Nåløyet har sånn sett vært smalt og desto gjevere er det å stå igjen som vinner. Sjøl blant så mange konkurrenter skilte årets EMIL-prisvinner seg ut.

EMIL står for Entusiasme, Motivasjon, Idèer og Lagspill, og Ivar Sørby oppfyller alle kriterier, talte bondelagslederen. I juryens begrunnelse er flere egenskaper trukket fram:

  • Han er grundig, systematisk, har faglig tyngde og troverdighet og nyter stor tillit blant bøndene.
  • Han har jobba langsiktig over mange år for å nå de resultatene vi ser i dag.
  • Han har stått på for bøndenes interesser og bidratt til et positivt omdømme for saken og for Vestfoldlandbruket, ikke bare her i fylket, men i hele landet.
  • Han har etter hvert hatt ulike roller og arbeidsgivere, men har hele veien vært tro mot grunnideen om et positivt samspill mellom bønder og storsamfunnet; sammen kan vi produsere mer mat med mindre klimaavtrykk, og det skal være lønnsomt for alle parter.

Starta i det små på egen gård

Ivar Sørby starta med et prosjekt på egen gård i 2003, da var tanken gårdsbaserte anlegg. Men som Ivar raskt skjønte: Vi må tenke større og industrielt, og vi må løse samfunnets problem med matavfall.

I 2009 dro han i gang en forstudie om landbrukets plass i et industrielt biogassanlegg, ansatt av Vestfold Bondelag som prosjektleder. I 2012 ble han ansatt som prosjektleder i Vesar og kunne inngå avtaler med bønder om levering av husdyrgjødsel og mottak av bioresten.

Og nå, som ansatt i Greve biogass, er han fortsatt opptatt av og forstår bondens behov, jobber for å beholde politiske rammevilkår for norsk biogassproduksjon og synliggjøre landbrukets betydning i disse prosessene.

– Vestfold bondelag vil takke Årets EMIL-prisvinner for mange års iherdig innsats. Det har vært jobben hans, men engasjementet og arbeidet som er lagt ned strekker seg lang utover det som kan forventes av en vanlig jobb, heter det i utmerkelsen.

Juryen vil understreke at vinneren er foreslått av flere lokallag og enkeltpersoner. Og som forslagsstillende lokallag så betegnende skreiv i sin begrunnelse: Han er jo Mister Biogass!

TAKKETALE: Ivar Sørby er stolt over prisen, forteller han. Foto: Pressemelding.

– Ekstremt hyggelig!

Sjøl synes Ivar det er ekstremt hyggelig å bli satt pris på blant sine egne, lokalt her i Vestfold.

– Jeg har jobba med dette i femten år nå, og jeg brukte mye tid og egne penger i starten. Etter hvert har det blitt yrket mitt, men fortsatt bærer det preg av å ikke være en helt vanlig jobb, forteller Ivar til ReAvisa med en liten latter.

Som bønder flest, har heller ikke Ivar vært vant til vanlige arbeidstider. – Jeg stiller opp og gjør det som trengs, når det trengs. Akkurat som bønder gjør. Jeg har alltid vært selvstendig næringsdrivende og styrt tida mi sjøl. Jeg ble ansatt for aller første gang da jeg var 60 år.

Og da var det i det som kan karakteriseres som en ganske så fri stilling hos Greve Biogass.

Prater med både bønder og de som styrer landet

Det var aldri noen selvfølge at det Ivar trodde på, skulle bli en suksess. – Forskningsmiljøene i Norge har vært klare for dette med biogass i lang, lang tid. Men det å få det markedsmessig lønnsomt, det satt lenger inne.

– Du må være litt sta og holde på ideene du trur på. Og i dette faget må du i tillegg ha en stor tålmodighet. Det tok tid, men nå tar det litt av, forteller Ivar til ReAvisa. Seinest i forrige uka var han på besøk i Stortinget.

– Det er blitt fremma et forslag om å gi samme fordeler for biogass som for el-biler. Det skal mye til for at det får flertall, men bare det at forslaget blir fremma viser at også rikspolitikere evner å tenke utenfor boksen. Det er også diskusjoner rundt tvungen matavfallsortering.

Ivar farter rundt som Mister Biogass, og prater med både bønder og de som styrer landet. At han nå blir hedret av sine egne, med EMIL-prisen fra Vestfold bondelag, det varmer: – Jeg er veldig stolt. Dette var stort!

Les mer om landbruk i Re.

, ,