Ja til Revac-utvidelse: – Vi er positive. Og kritiske.

BEFARING: Hovedutvalget på befaring hos Revac med hovedutvalgsleder Odd Gjerpe (KrF) og Revac-leder Anders Aas i føring. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL/LINNESTAD: Våre folkevalgte ble beroliga etter en befaring før kveldens møte, og sier ja til Revac-utvidelse – tross protester fra naboer. Hovedutvalglederen mener at mye av motviljen vil bli mindre hvis Revac inviterer til en mer åpen dialog. – Dessuten skjønner Revac sjøl at de har brukt opp tabbekvota si.

Frykter Revac-utvidelse: – Ikke bli overraska om det møter opp en del naboer på møtet i kveld!

Tross mobilisering fra naboer som fylte opp alle de ekstra stolene i møtelokalet og vel så det, og tross bekymringer for trafikk, støy, brann og fare for forurensning, går våre folkevalgte inn for et ja til Revac-utvidelse i sitt høringssvar til Fylkesmannen.

POSITIV OG KRITISK: Trygve Ånestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

Trygve Ånestad (SP) oppsummerte på vegne av et enstemmig Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN):

– Vi er positive. Og kritiske.

Søker om mer plass og utvidet utslippstillatelse

Saken ble innledet med en orientering om hva som har skjedd siden den siste storbrannen ved Revac-anlegget på Linnestad – et gjenvinningsanlegg som nå er søkt utvidet både i størrelse og utslippstillatelse.

Et eksternt konsulentfirma skal granske hele brannforløpet i detalj. Brannen er fortsatt under etterforskning, og politiets konklusjon er ikke enda kjent.

Arbeiderpartiet ville først fremme et forslag om å utsette hele saken til alle aspekt ved brannen var ferdig analysert og etterforsket. Men etter å ha blitt beroliga ved befaring hos Revac samme dag som hovedutvalgsmøtet, ble ikke forslaget fremmet.

Heller ikke noen andre hadde store innvendinger mot rådmannens innstilling. Med ett par mindre justeringer stilte et enstemmig hovedutvalg seg bak rådmannens forslag til høringssvar: Ja til utvidelse.

– Så er det ganske mange punkter rådmannen har skrivi ned, og vi må forvente at Fylkesmannen følger opp det, sier hovedutvalgsleder Odd Gjerpe (KrF).

– Gode rutiner – som bare trenger å følges

BEROLIGET: Hovedutvalgsleder Odd Gjerpe (KrF) ble beroliget etter befaringen, i likhet med resten av Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN). Foto: Stian Ormestad.

Lene Bergan (MDG) mener alternativet hadde vært å si «nei, dere få’kke lov»: – Det har ikke jeg lyst til å si. Revac er en veldig bra og framtidsretta bedrift. Jeg er veldig beroliga og veldig imponert over hva de gjør og hvordan de gjør det – og hvilke tiltak de har satt inn.

STORBRANN: Revac AS har vært herja av storbrann to ganger. Den første endte med fengselsstraff til tre i ledelsen. Den siste er fortsatt under etterforskning. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg føler meg ganske trygg på at neste gang det brenner kommer det ikke til å gå sånn som det gjorde sist. De har veldig gode rutiner, som bare trenger å følges. Det de planlegger videre ser veldig, veldig bra ut.

Anita Kristiansen (H) er helt enig: – Det er veldig betryggende å se alt det arbeidet som er gjort der oppe, og se at de gjør alt de kan for å unngå brann igjen. Naboene ønsker en garanti mot brann. Det kan ingen kan gi.

Trygve Ånestad (SP) er enig i at det ikke kan gis noen garanti – det er tvert i mot sannsynlig at det kommer til å ta fyr igjen: – Men det vil være veldig mye tryggere hvis alt blir gjort helt rekti av alle, mener han. – Systemene er nå så bra at en ny brann vil få et mindre uheldig utfall i framtida.

– Oppfordrer Revac-ledelsen til mer åpenhet

Det de folkevalgte har sett på befaring på anlegget, er både innretninger, bygg og ikke minst en video som hovedutvalgsleder Gjerpe mener var «overraskende og betryggende å se». Uten at dette er offentlig kjent materiale.

– Vi fikk noe ny informasjon om brannen, men vi må huske at det ikke er konkludert noe i så måte enda.

ARBEIDENE ER GODT I GANG: Linnestad næringsområde vokser. Foto: Stian Ormestad.

Også Bente Brekke (FrP) er beroliget etter befaringen, og håper naboer og andre reinger som frykter en ny Revac-brann får den samme innsikten som våre folkevalgte har fått. Hovedutvalglederen stemmer i:

AMPERT INFOMØTE: Etterforskningsleder ved Politiet i Sør-Øst Knut Erik Ågrav og rådmann i Re Trond Wifstad under et ampert infomøte på Re helsehus under den siste Revac-brannen. Foto: Stian Ormestad.

– Vi som hovedutvalg oppfordret Revac å invitere naboene til å se det samme som vi politikere har sett. Den oppfordringen gjentar vi gjerne. Så får folk se hva slags utstyr, bygninger og kompetanse Revac har trukket til seg.

– Tabbekvota er brukt opp

Hovedutvalglederen mener mye av motviljen kan bli mindre hvis Revac inviterer til en åpen dialog. Dessuten mener hovedutvalglederen at Revac sjøl har kommet til en erkjennelse: 

– De har skjønt at tabbekvota er brukt opp.

Det ordvalget reagerer andre hovedutvalgsmedlemmer på, og lederen modererer seg, – ordet «tabbekvote» skulle jeg nok ikke ha brukt, nei.

Rådmannens innstilling er høringssvar med et ja til utvidelse, med en god ramse med anmodninger til Fylkesmann for å gå for utvidelse:

STOR BEDRIFT: Revac AS er blant de aller største i sin bransje i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger på Linnestad i Re. Foto: Stian Ormestad.

«Revac AS gjennomfører en viktig samfunnsoppgave gjennom gjenvinning av EE-avfall og fjerning av avfall som ønskes utelukket fra kretsløpet. Allikevel har kommunen bekymringer knyttet til en rekke forhold ved den omsøkte endringen, samt ved nåværende drift.

Re kommune samtykker til den omsøkte økningen under forutsetning av at Revac kan dokumentere kontroll på prosessene, fraksjonene og materialene. Det må dokumenteres at bedriften har kontroll på årsaker til brann, og at de har iverksatt nødvendige/tilfredsstillende risikoreduserende og forebyggende tiltak.

Rådmannen anser at det er viktig at dersom bedriften gis tillatelse i tråd med søknaden, må tillatelsen som gis være så presis og streng at konsekvenser for Re kommune generelt og naboer spesielt blir akseptable, jamfør momentene i denne sak».

Les hele høringsuttalelsen:

Hele høringsuttalelsen (som ble vedtatt med ett par mindre justeringer) finner du her (ekstern lenke).

Frykter Revac-utvidelse: – Ikke bli overraska om det møter opp en del naboer på møtet i kveld!

Les også: Det brenner hos Revac – igjen.

,