Tallet ble 23, – akkurat som Re ville ha det te!

– RE FÅR DET TE! Men fortsatt vil den vedtatte målsetningen for sjukehjemsdekning i den nye kommunen ligge lavere enn den dekningsgraden vi har i Re per i dag. Foto: Stian Ormestad.

TØNSBERG: Re-politikerne i Fellesnemnda fikk det som de ville, og pynta betraktlig på administrasjonens opprinnelige forslag. Det betyr å løfte Tønsberg mange hakk, og redusere dekningsgraden i Re en del mindre enn først foreslått. Men det er fortsatt en reduksjon for Re sin del.

Bakgrunn: Re har dobbelt så god sjukehjemsdekning som Tønsberg.

Reaksjonene var mange i kommentarfeltet på Facebook etter at ReAvisa skreiv om planen for sjukehjemsdekning i den nye kommunen. Våre folkevalgte fra Re reiste til Tønsberg for å pynte på tallet tirsdag 15. mai 2018.

HELE GJENGEN: Re-representantene i Fellesnemnda for sammenslåing av Re og Tønsberg, fra venstre: Tove Øygarden (H), Bent Sørsdal (V), Benedichte Lyngås (KrF), Trude Viola Antonsen (AP), Heming Olaussen (SV), Thorvald Hillestad (SP), Kari Proos (MDG) og Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Et hårete – og kostbart – mål for nye Tønsberg

Målet for sjukehjemsdekningen i den nye kommunen er satt til 23 prosent. Det ble bestemt i Fellesnemnda. Det vil si at antall plasser i drift tilsvarer 23 prosent av den totale befolkningen over 80 år.

Det er et hårete mål som kommer til å koste for den nye kommunen. For ser vi hele den nye kommunen over ett, er dagens dekningsgrad på 19 prosent. Eller 20 prosent, hvis vi regner med all kapasiteten på Re helsehus, som ikke er tatt i bruk enda.

Det vil si å løfte dekningsgraden fire prosent i forhold til dagens nivå for hele den nye kommunen.

Men bryter vi tallene ned på hver kommune, ser vi at Re ligger mye bedre an enn Tønsberg. Her har vi en kapasitet som tilsvarer dobbelt så god dekningsgrad per i dag, sammenliknet med Tønsberg.

Det opprinnelige forslaget fra administrasjonen var en dekningsgrad på 20 prosent. Tønsberg ligger i dag på 17,6 prosent, mens Re har en kapasitet på 35 prosent. Re utnytter i dag ikke hele kapasiteten på det nye helsehuset, så den reelle dekningsgraden er 28 prosent.

Våre folkevalgte reiste fra Re til Tønsberg for å fremme et forslag om å møtes på midten, mellom 28 prosent og 17,6 prosent. Og etter en liten diskusjon, fikk de støtte til det. Sjøl om det kommer til å koste dyrt å løfte Tønsberg opp mot Re-nivå.

Møtes på midten – og er fornøyd med det

23-tallet betyr dårligere dekningsgrad for Re sammenliknet med i dag, men ikke en så stor reduksjon som det opprinnelige forslaget. Re-ordfører Thorvald Hillestad mente i forkant av møtet at Re ikke kan forlange mer enn å møtes på midten for å komme i mål.

Dekningsgrad sier lite om det reelle behovet, det gjør heller statistikken over ventelister sett opp mot dekningsgrad. Men også her ligger Tønsberg dårligere an enn Re, med lange ventelister og mangel på plasser. Tønsberg kjøper per i dag plasser på Re helsehus.

Våre folkevalgte i Re har aldri vedtatt et prosenttall for dekningsgrad, det har bare blitt sånn, får ReAvisa fortalt. Heller ikke Tønsberg har vedtatt et bestemt tall.

– Men det er nyttig å snakke om dekningsgrad nå som to kommuner skal bli til en, for å se hvor i landet vi ligger og hvordan vi skal samordne oss – også på dette feltet, forklarer varaordfører i Re Frode G. Hestnes (FrP).

Skal planlegge for tilbud i begge de to gamle kommunene

En strofe i administrasjonens forslag gjorde mange bekymra før møtet:

Det kunne leses som at demenssatsingen i den nye kommunen skulle legges til Tønsberg. I kommentarfeltet ble det frykta at de pleietrengende i framtida blir plassert etter diagnose rundt om i den nye storkommunen.

BYGGER EN NY KOMMUNE: Prosjektleder og kommende rådmann Egil Johansen. Foto: Stian Ormestad.

Derfor fremmet Re-politikerne et tilleggsforslag om å planlegge for tilbud i begge de to gamle kommunene. Også dette forslaget gikk gjennom, forteller Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) til ReAvisa.

Dette var et punkt som ikke nødvendigvis koster kroner, men er en viktig presisering. Å heve dekningsgraden derimot, vil koste mye.

– Men dette dreier seg om mer enn penger, det er også snakk om signalet vi sender til innbyggerne våre – det har noe med å beholde trua på dette prosjektet, mener Thorvald i prat med ReAvisa.

Det som skulle bli bedre, blir dårligere?

Ordfører, varaordfører og resten av Re-gjengen i Fellesnemnda er fornøyd med møtet.

Sjøl om det kan bli vanskelig å forklare for folk at det som skulle bli så meget bedre, så langt ser ut til å bli dårligere – hvert fall for Re sin del.

Inntrykket er lett å få, etter flere oppslag i lokalpressen: Sist om sjukehjemsdekning, og tidligere om kulturskole og sommerstengte barnehager. «Dyrere og dårligere», har både Tønsberg Blad og ReAvisa skrivi om kommunesammenslåing.

– Det store spørsmålet er: Hvordan hadde ting sett ut i framtidas Re, hvis vi hadde stått aleine? Det hadde nok gått greit i noen år, men det hadde ikke gått så fryktelig lenge før vi hadde merka at vi uansett måtte bremse no’ veldig, mener Thorvald.

Det ville nok vært dyrt å stå igjen aleine i kommunereformen. Mest sannsynlig blir det også dyrt å være med å løfte Tønsberg opp mot Re-nivå. Vel og merke når det gjelder sjukehjemsdekning.

Det er så mye, mye mer som kartlegges og skal samordes framover. Hvem veit hva som ramler ut av skapet, både her og der.

ALL MAKT I DENNE SAL: Fellesnemnda møttes i bystyresalen i Tønsberg rådhus. I framtida vil det hete kommunestyresal. Foto: Stian Ormestad.

Merk: ReAvisa har brukt begrepet «sjukehjemsdekning» som et mer folkelig begrep i denne saken. «Heldøgnsbemannede omsorgsplasser» er også nevnt, og er den helt korrekte benevnelsen. Det er noen forskjeller på «sykehjemsplass» og «heldøgnsbemannet omsorgsplass» – les mer om det i sakspapirene.

Les også: Re har dobbelt så god sjukehjemsdekning som Tønsberg. Forslaget for den nye kommunen? Legg Re ned mot Tønsberg-nivå.

Leder: Kvadratmeter, jorder, fjellknauser og trær har ikke stemmerett.

Les mer om kommunesammenslåing i Re.

,