– Dette vil sikre utviklingen på Revetal i lang, lang tid framover!

TENKER LANGSIKTIG: Re-ordfører Thorvald Hillestad, foran gården Revetal søndre i bakgrunnen. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Mesteparten av det som er bygd på Revetal, er bygd på tomter kjøpt av gården Revetal søndre. Nå vil selskapet bak selge resten av arealet – og aller helst til Re kommune.

En opsjonsavtale er inngått mellom Re kommune som kjøper og Revetal søndre AS som selger. Den blir en realitet først hvis det går gjennom i styre og stell politisk.

INVESTERING: – Da sikrer vi oss for både for gode og dårlige tider, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad. Foto: Stian Ormestad.

– Til og med benken vi sitter på står på grunn kjøpt av Revetal søndre, forteller Re-ordfører Thorvald Hillestad til ReAvisa når vi møtes i Revetalparken onsdag 16. mai.

Selger rubel og bit – med kvantumsrabatt

En forutsetning for vekst og ekspansjon – og det Revetal vi har i dag – har vært tomtekjøp bit for bit fra familien Laahne og familiegården Revetal søndre. 

Både offentlige bygg som kommunehus og helsehus, og det private næringslivet med Re-torvet og stort sett alt annet som finnes her på Revetal i dag.

Men nå vil ikke selskapet bak selge bit for bit lenger, men heller selge hele det resterende arealet i ett – for en rimeligere pris:

Opsjonsavtalen mellom Re kommune og Revetal søndre AS lyder på en kjøpesum på 70 millioner kroner. Dette dreier seg om cirka 175 mål med sentrumstomt.

Tomta favner grovt sett om sykkelstien mellom Revetal og Valleåsen, pluss litt opp på jordene over der, de resterende arealene rundt Re helsehus og nesten helt bort til HengeRe i bånn av Valleåsen.

I tillegg er det snakk om to bygninger, både framhuset og uthuset som er blitt lånt under Re middelalderdager.

– Sørger for at vi har ei stødig hand på rattet framover

De seinere åra er det blitt betalt cirka millionen for målet på Revetal, så kjøpet kan vise seg å bli en god investering for kommunen.

Her er det inngått en avtale om 70 millioner for 175 mål, det vil si en god del under halvparten – mot å cashe ut for alt på en gang.

EN FORUTSETNING FOR SENTRUMSUTVIKLING: Også denne benken står på kjøpt grunn av Revetal søndre, forteller Re-ordfører Thorvald Hillestad. Foto: Stian Ormestad.

– Er det noe historien har vist oss, så er det at det aldri er noen dårlig ide å sitte på fast eiendom, mener Thorvald.

– Heller ikke når vi blir en ny kommune sammen med Tønsberg. Der har de samme tankegangen. Tønsberg sitter på mange sentrumstomter i byen som ved salg høster store inntekter til fellesskapet.

EIER NOE ALLEREDE: Tomta til kommunehuset og  helsehuset ble kjøpt fra Revetal søndre, det samme ble «middelalderplassen» som fortsatt står ubebygd. Foto: Stian Ormestad.

Mye det samme kan skje på Revetal. I gode tider kan det være en god inntektskilde. I tilfelle dårlige tider kan det være en pådriver for fortsatt utvikling, ved at kommunen kan selge billigere og stimulere til fortsatt etablering og vekst.

– Dette sørger for at vi har ei stødig hand på rattet framover, ikke bare som reguleringsmyndighet, men også som tomteeier, sier Thorvald, og utdyper:

– Vi har eiendom å tilby – i både gode og dårlige tider. I gode tider vil nok denne investeringen kaste av seg, til fellesskapets beste. I dårlige tider vil vi kunne selge rimeligere og sikre fortsatt utvikling på Revetal, også det til fellesskapets beste.

Trenger vi så mye plass i framtida?

Fristen for å spikre avtalen er 2. juli, ifølge opsjonsavtalen. Saken kommer opp for Fellesnemnda 13. juni og kommunestyret i Re 19. juni. Det vil bli snakk om å låne kjøpesummen, som en investering for framtida.

– Får vi til dette mener jeg at vi har sikra utviklingen på Revetal for lang, lang tid framover, mener Thorvald.

Og skulle du stusse på om vi trenger så mye plass i framtida, så kan vi jo se oss litt tilbake. For på bare femten år har det skjedd helt vanvittig mye på Revetal. Hvem veit hvor vi er om nye femten år?

Sjekk en kort filmsnutt fra Revetal for 15 år siden:

På filmen er den første versjonen av Re-torvet akkurat ferdig bygd, og fotografen (seinere ReAvisa-redaktøren) står på asfaltflekken rett sør for den nye inngangen. For å komme til den lille parkeringsplassen her, måtte man kjøre inn Kåpeveien og bak Re-torvet.

Krysset Brårveien – Bispeveien var fortsatt et T-kryss, uten mulighet til å kjøre rett fram fra Brårveien. Det var ingen rundkjøringer eller gater ellers – Regata og Revetalgata kom seinere.

Alle de røde røra som ses i en haug på bakken ligger der kommunehuset ble reist rett etter denne filmen ble spilt inn. For femten år siden var ingen leilighetsbygg reist, som for eksempel Torvparken 1 eller 2, Revetal park, med mer.

Kamera snus mot sør, og i kamerabevegelsen skimter vi den gamle firemannsboligen i Gamleveien (som vel ikke hadde fått dette navnet enda da). Byggene her er erstatta med leilighetsbyggene Revetal Vest, Sagatun, med mer i dag.

Også Europris, Monter og nye Rema har kommet i løpet av de femten åra som har gått etter at denne filmsnutten ble spilt inn.

Re helsehus kom drøyt ti år seinere, i 2014 sto det klart. I 2003 var det heller ingen Revetalpark, ikke noe parkeringshus – det kom i 2011. Og det var ikke et påbegynt nytt bibliotek, som står ferdig om et drøyt halvår.

Og dette er framtidsplanen for Revetal:

Les mer om politikk i Re.

,