Ja, Re er stort i areal. Men veit du hva? Kvadratmeter, jorder, fjellknauser og trær har ikke stemmerett.

LILLEBROR: Re, med sin spredde bebyggelse og snaut 10.000 innbyggere, vil bli lillebror til Tønsberg i den nye kommunen – tross våre snaut 225 kvadratkilometer med areal. Tønsberg er under halvparten så stor i areal, men med sine 45.000 innbyggere nesten fem ganger så store i befolkning – og stemmeberettigede. Foto: Re kommune.

LEDER: Vi har en grønn elefant i rommet, som vi må snakke om. En dag – om ikke så fryktelig lenge – er Fellesnemnda historie, det samme er likeverd og forhandlinger med like mange fra Re som fra Tønsberg. For når makta rår i en ny kommune, er vi reinger i et kraftig mindretall.

Har du trua på nye Tønsberg kommune?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Mange har trua på sammenslåingen med Tønsberg. Det var alternativet flest ønska seg, men det fikk langt ifra noe reint flertall. Vi hadde nok aldri hadde blitt helt enig, så sentralt som Re ligger med tilhørighet til flere byer og bygder rundt oss. Luksusproblem – vi ligger midt i smørøyet.

Men det var nå sånn det blei, og nye Tønsberg virker vel lovende?

Reine Kardemomme by-stemninga

ReAvisa har skrivi den ene saken etter den andre om gode prosesser og etater som allerede er slått sammen, eller er på god vei. Vi hører mye bra. – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg, var en ReAvisa-overskrift tidlig i prosessen.

For Fellesnemnda, som skal snekre den nye kommunen, ble satt sammen med like mange fra Re som fra Tønsberg. Alle partiene er representert. Alle har sitt å si. Det er reine Kardemomme by-stemninga, der alt går som på skinner.

Men en dag kommer hverdagen. Og da er det ikke lenger noen Fellesnemnd med åtte fra Re og åtte fra Tønsberg, men et nytt kommunestyre med 49 representanter, drakamp om lokalisering og en ganske så slunken kommunal pengesekk – akkurat som i dag.

Enten vi risikerer å bli overkjørt når makta rår, eller vi kan drukne inn i en ny og stor organisasjon – uansett åssen vi vrir og vender på det, vi vil være i et forsvinnende mindretall i nye Tønsberg kommune: En av fem.

Smak litt på den. En av fem. Det gjelder antall innbyggere, det gjelder velgermassen – og det kan fort gjelde representasjon i styre og stell. Da hjelper det ikke mye å være mer enn dobbel så stor i areal.

Mister herredømme over eget innland

Vi må regne med at det flertallet i den nye kommunen ser som mest tjenlig for hele den nye kommunen, sånn blir det. Det er politikk, det.

Jeg kan kjapt tenke meg en del avgjørelser der vi i dag har vært herre i eget hus, hørt på innbyggerne, og fått det som vi vil – der det i framtida vil bli lettere å ta avgjørelser «over huene på folk».

Den korte avstanden mellom folk og folkevalgte vil bli lenger i en større kommune. Du vil kjenne færre i styre og stell.

Det blir lenger mellom hver nabo, trener på håndballaget, mamma til en i klassen, hun som tar ekstravakter på bensinstasjonen, han du gikk i klasse med, eller de du innimellom møter på på butikken, som sitter i kommunestyret.

Justerer Re ned til Tønsberg nivå

Og, den egentlige grunnen for denne lederen: Det virker som at vi justerer oss ned til Tønsberg-nivå om dagen. Det ble poengtert i sakspapirene at «sånn har de det i Tønsberg» da våre folkevalgte innførte ei ekstra uke sommerstengte barnehager.

Vi har også skrivi om vanvittige forskjeller når det gjelder kulturskole i de to kommunene per i dag – der Tønsberg igjen kommer dårligst ut, med god margin. Dyrere og dårligere, skreiv lokalpressen.

Og sist, men absolutt ikke minst: Forslaget fra administrasjonen til Fellesnemnda om langt dårligere sjukehjemsdekning i Re etter sammenslåingen.

Vi har dobbelt så god sjukehjemsdekning i Re, sammenliknet med Tønsberg – og også her skal Re justere seg ned mot Tønsberg-nivå?

Hvis resultatet av sammenslåingen blir dårligere tjenester – og reinger kan regne med å måtte vente lenger på sjukehjemsplass til våre kjære – da er det lov å gråte for sin sjuke mor.

Ikke bare lov, men det er helt på sin plass.

Hva blir med videre, og hva blir vraka?

De som server innbyggerne hver dag, gjennom offentlige tjenester som funker i Re – hvert fall tilsynelatende bedre enn i Tønsberg, skal vi tro oppslag i lokalavisa på den kanten – de kommer i flokk og følge til ReAvisa om dagen for å vise fram hva de får til.

Vi skriver om samarbeid som bærer frukter, som for eksempel samarbeidet mellom Re videregående skole, Re helsehus og NAV Re i april-avisa.

En gjenganger er: Korte avstander gir resultater!

Det blir ikke det samme å sende en mail, ta en telefon. Å kunne svippe innom og ta en prat face-to-face, det er gull verd for å få til gode løsninger.

Vi har fått til noe bra her i Re, i og rundt bygdebyen Revetal. Det er gode fagmiljø som tilbyr gode løsninger for dem som trenger det. Det er hvert fall javnt over vårt inntrykk. Om bare de små forholdene her i Re kan beholdes i en ny og større kommune? Det hadde vært noe.

Både brukere, pårørende og ansatte er redde for å miste det vi har. Vi veit hva vi har, men ikke hva vi får. For det er jo det store spørsmålet her.

Rekker vi å hente i barnehagen?

ReAvisa ser at det er en stor uro i organisasjonen. Kanskje ikke så rart, for Re kommune skal oppløses og en ny kommune skal snekres. Ingen veit helt sikkert hva som blir tatt med videre, og hva som blir vraka. Og som lillebror kan vi trekke det korteste strået.

Vi har en litt mer utfordrende geografi. Det er spredd bebyggelse, med knauser og daler. Vi må reise litt lenger, nesten uansett hva vi skal, enn mange i resten av den nye, mer urbane kommunen.

Et helt konkret eksempel, som bekymrer småbarnsforeldre og barnehageansatte:

I et møte med de ansatte ble prosjektlederen spurt om åpningstidene i Re-barnehagene kom til å bli som i dag. I Tønsberg holder visstnok barnehagene åpent kortere, der de har kortere avstander. Skulle Re-barnehagene få kortere åpningstider, vil mange foreldre slite med å rekke å hente i barnehagen.

Svaret fra prosjektlederen er betegnende – og det eneste riktige: – Det må bli opp til politikerne i den nye kommunen å avgjøre.

Risikerer å dø inn i nye Tønsberg

Til og med suksessen SMART oppvekst er under lupen, enda det er en kommunal virksomhet som mer eller mindre finansierer seg sjøl.

Vi risikerer å dø inn i Tønsberg, sa SMART-general Vidar Bugge-Hansen i april-avisa. Riktignok med en kjapp moderering, men likevel – alt og alle skal gjennom sammenslåingskverna.

SMART er nevnt i den politiske plattformen, men den er ikke verdt papiret den er skrivi på den dagen et nytt kommunestyre skal styre og stelle i nye Tønsberg kommune.

Da kan vi regne med rundt 10 Re-representanter av 49 totalt i bystyresalen i Tønsberg, hvis resultatet gjenspeiler styrkeforholdet ellers. Da kan mye av det vi har fått til her i Re leve på nåde. Vi trenger å få flest mulig reinger inn i styre og stell, rett og slett.

Ingenting er hogd i stein

Når et nytt kommunestyre fra og med 1. januar 2020 råder over nye Tønsberg kommune, er alt satt i spill. Både den politiske plattformen og det Fellesnemnda har kommet fram til. 

Ja, det ville nok være uklokt, men på ingen måte utenkelig, at det som nå blir bestemt blir omgjort.

Sånn sett kan mye av det som nå skjer være et spill for galleriet. Eller som Re-ordføreren sier det: «Vi må danne et godt grunnlag», og så hører vi ord og fraser som «respekt», «gjensidig forståelse», «bygge relasjoner», med mer. Men det er bare det det er: Et grunnlag. Forhåpentligvis et godt et.

Dårligere sjukehjemsdekning er bare et forslag til Fellesnemnda, og det kan godt hende at prosenttallet blir omgjort i kveldens møte. Men hva har det å si? Det som avgjøres der er uansett ikke hogd i stein. Det blir opp til de folkevalgte i den nye kommunen å styre dette videre.

Uansett legges det allerede nå opp til dårligere sjukehjemsdekning enn den vi har i dag i Re.

Re er lillebror. Sånn er det bare.

Det er ikke noe kontroversielt i dette – det er rein matematikk: Re er lillebror, uansett hvordan du vrir og vender på det.

Tønsberg-ordfører Petter Berg mente i folkemøtene at Re er storebror, på grunn av de enorme arealene vi råder over. Ja, vi er store i areal, men kvadratmeter, jorder, fjellknauser og trær har ikke stemmerett.

Og blir resultatet av en sammenslåing både mindre påvirkningskraft i egen kommune, en risiko vi var klar over, men også dårligere tjenester – ikke «minst like bra, eller bedre», som det ble lovet på folkemøter – da vil det nok renne over for mange reinger.

På den andre siden: Vi aner ikke hva vi hadde endt opp med ved å stå aleine, heller. Det er vanskelig å spå – spesielt om framtida…

– ENGASJER DEG! Våre folkevalgte i Re minner om styrkeforholdet, og oppfordrer folk i Re om å engasjere seg i styre og stell, – så vi har noen reinger å velge inn i det nye kommunestyret. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om kommunesammenslåing i Re.

,