Resultatet av innbyggerundersøkelsen er klart

210616_RE_KOMMUNE_1

INNBYGGERUNDERSØKELSE: Resultatene er klare om hva 1.200 reinger svarte da de fikk telefon om retningsvalget til Re. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Flest velger helst Tønsberg. På motsatt side vil flest IKKE slå seg sammen med Holmestrand. Ingen sterke meninger om Horten, som kommer på tredjeplass både når det gjelder hvem man helst vil og IKKE vil slå Re sammen med.

Innbyggerundersøkelsen i Re er ferdig, og resultatene klare. Hele rapporten tallene i denne saken er henta fra kan lastes ned her.

Les også denne saken for å se resultatene sogn for sogn.

I perioden 29. august til 9. september er 1.200 innbyggere i alderen 18 år og eldre blitt oppringt for å si sin mening om retningsvalget for Re i en innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion.

Mandag 12. september er resultatene klare, informerer rådmann i Re Trond Wifstad til ReAvisa. I en pressemelding oppsummeres tallene for Re som en helhet.

Resultatene er vektet på kjønn og alder. I tillegg foreligger fordeling av svarene per valgkrets. Mer om resultatene kommer her på ReAvisa.no utover mandagen.

150816_FOLKEMOTE_VIVESTAD_15

VINNER: Tønsberg ved ordfører Petter Berg (H) scorer høyest i spørsmålet om hvem Re helst skal slå seg sammen med. Foto: Stian Ormestad.

På spørsmål om «Hvilken kommune foretrekker du at Re slår seg sammen med?» fordeler andelen seg slik:

  • Tønsberg – 41 prosent
  • Hof/Holmestrand/Sande – 24 prosent
  • Horten – 22 prosent
  • Ingen av disse – 9 prosent (ble ikke lest opp)
  • Vet ikke  – 5 prosent (ble ikke lest opp)

«Ingen av alternativene som leses opp får flertall, men det er signifikant flere som foretrekker at Re kommune slår seg sammen med Tønsberg enn de andre alternativene», står det skrevet i rapporten.

Nok en gang er de yngste mest skeptiske til sammenslåing. Sjøl om alternativet ikke ble lest opp, svarer dobbelt så mange under 30 år «ingen av disse» sammenliknet med de over 30.

230816_FOLKEMOTE_FON_5

VINNER: Holmestrand ved ordfører Alf Johan Svele (H) vinner den kjipe «helst ikke-avstemningen». Foto: Stian Ormestad.

På spørsmål om «Er det en eller flere av følgende kommuner du ønsker at Re ikke skal slå seg sammen med?» svarte folk slik:

  • Hof/Holmestrand/Sande – 39 prosent
  • Tønsberg – 36 prosent
  • Horten – 32 prosent
  • Nei, kan slå seg sammen med alle – 14 prosent
  • Vet ikke – 8 prosent.

«Motstanden mot Hof/Holmestrand/Sande synes å være størst i aldersgruppen 18 – 29 år og minst blant de som er over 60 år», står det skrevet i rapporten.

Motstanden mot Tønsberg synes å være relativt jevnt fordelt i alle aldersgruppene.

230816_FOLKEMOTE_FON_4

TAPER: Horten ved ordfører Are Karlsen (AP) taper i begge spørsmålene – både det han helst ville vinne, og det han helst ville tape. Foto: Stian Ormestad.

Forholdet mellom vil og IKKE vil oppsummeres slik:

«Det er en tendens til at flere svarer at de foretrekker at Re slår seg sammen med Tønsberg enn som svarer at de ikke ønsker at kommunen slår seg sammen med Tønsberg, men forskjellen er ikke statistisk signifikant (innenfor feilmargin)».

030516_KST

ALL MAKT I DENNE SAL: Til slutt skal disse 25 ta retningsvalget. Det skjer på Våle samfunnshus onsdag 21. september, med møtestart klokka 18.00. Foto: Stian Ormestad.

Kommunestyret skal vedta hvilken kommune Re skal slå seg sammen med i et ekstraordinært møte 21. september 2016 klokka 18.00. Møtet finner sted på Våle samfunnshus.

Våre folkevalgte har ikke fått noe klart svar fra innbyggerne i folkemøtene, og har sagt at innbyggerundersøkelsen skal veie tungt i retningsvalget.

Derfor er disse tallene svært interessante – men gir de noe klart og entydig svar? Si gjerne sin mening i kommentarfeltet i bunn av saken!


 

Dette er hva ReAvisa-leserne har stemt i løpet av de to siste ukene:

Kommunesammenslåing - hvilken by bør Re kommune slå seg sammen med?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Kommunesammenslåing - hvilken by bør Re IKKE slå seg sammen med?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Les også: Ringerunden er i gang – hvilken retning velger du?

Les også ReAvisas oppsummering av folkemøtene: Pilene peker i alle retninger.

Les også om Re kommune – som setter rekord i den korteste levetida for en kommune gjennom hele norgeshistorien.


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


– ANNONSE –