Innbyggerundersøkelsen: Folk i alle sogn vil til alle retninger, men geografien gjør utslag på retningsvalget

LOKALPOLITIKK I RE: Sjøl om folk på Revetal er mest positive til Tønsberg, sier fortsatt mer enn 1 av 4 at de aller helst IKKE vil til Tønsberg. I Vivestad er det dødt løp mellom de som vi til Tønsberg, og de som absolutt IKKE vil til Tønsberg.

Les også mer i denne saken: Resultatet av innbyggerundersøkelsen er klart (hovedsak)

Innbyggerundersøkelsen i Re er ferdig, og resultatene klare. I denne saken ser vi på tallene, sogn for sogn. Hele rapporten tallene er henta fra kan lastes ned her,

Kort oppsummert: 

Geografien spiller inn, ser vi av tallene – enten man liker det eller ikke. Det er ikke et stort flertall overalt, men det er tendenser. I verste fall rives Re i fillebiter av den prosessen som er satt i gang med ny runde på sammenslåing.

Blant de som bor lengst nord i Re, er det et flertall for å gå nordover (Våle mot nye Holmestrand). Det samme for de som bor sør, som vil sørover (Ramnes og Revetal mot Tønsberg).

Bare de som bor helt øst, er positive til å gå østover (Undrumsdal mot Horten). Mens de helt vest er splitta på midten – for alternativet vestover finnes ikke i undersøkelsen (Vivestad mot nye Sandefjord/ nye Larvik?).

Så har vi stripa på østsiden av Vivestadåsen, som også vil nordover (Fon mot nye Holmestrand).

Mer i detalj, sogn for sogn:

På Revetal og i Ramnes vil over halvparten av de spurte til Tønsberg, men fortsatt vil mer enn 1 av 4 aller helst IKKE til Tønsberg. Motstanden mot Holmestrand er stor på Revetal og i Ramnes, opp mot halvparten av de spurte sier helst IKKE Holmestrand. Men motstanden mot Holmestrand er ikke like stor som i Undrumsdal.

I Våle står nye Holmestrand sterkere, men ikke like sterkt som Tønsberg gjør på Revetal og i Ramnes. I Våle vil 4 av 10 til Holmestrand, men fortsatt vil 1 av 4 aller helst IKKE til Holmestrand. I Våle vinner Tønsberg IKKE-avstemningen med 54 prosent.

I Fon står Holmestrand-alternativet sterkest av alle sogn, med 44 prosent. Her vil 1 av 4 til Tønsberg, mens godt over halvparten vil IKKE til Tønsberg.

I Undrumsdal står Horten sterkest med over 50 prosent, og her skiller Horten seg ut – ingen andre sogn har i nærheten av samme oppslutning for Horten. Men fortsatt vil 1 av 5 aller helst IKKE til Horten. Og fortsatt vil mange til Tønsberg, hele 1 av 3. Holmestrand vinner klart IKKE-avstemningen i Undrumsdal med 59 prosent – den klart høyeste enkeltscoren i hele undersøkelsen.

I Vivestad er Tønsberg både elsket og hatet som ellers i Re – men her slår det ut i så å si lik oppslutning i de to spørsmålene: 41 prosent for, og 40 prosent i mot Tønsberg. 

Når det gjelder alder, svarer dobbelt så mange under 30 år «ingen av delene» i forhold til alle over 30 år – så motstanden mot sammenslåing er fortsatt størst blant de yngste. 

De unge tenderer også mer mot Tønsberg, og mindre mot nye Holmestrand.

Når det gjelder kjønn er det helt minimale forskjeller.

Les mer: Resultatet av innbyggerundersøkelsen er klart (hovedsak)


 

Les også om Re kommune – som setter rekord i den korteste levetida for en kommune gjennom hele norgeshistorien.


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


– ANNONSE –