Hortensfolk mener Re + Horten = sant

230816_FOLKEMOTE_HORTEN_4

SKREKKBILDET: Under folkemøtet i Horten tidligere i år hang dette Vestfold-kartet på veggen under mesteparten av møtet. Til høyre ser vi skrekkbildet for Horten-folk – omringet av Tønsberg på alle kanter. Til venstre ser vi det flertallet i innbyggerundersøkelsen ønsker seg – et større Horten sammen med Re. Foto: Stian Ormestad.

HORTEN/RE: Det er et klart flertall i hele Horten for sammenslåing med Re.

I samme periode som vi i Re har hatt vår innbyggerundersøkelse, har Horten gjennomført en tilsvarende undersøkelse. Her har også 1.200 personer blitt oppringt og spurt:

Skal Horten kommune si ja eller nei til kommunesammenslåing med Re kommune?

Et flertall på 62 prosent sier ja. Et mindretall på 22 prosent sier nei. Nesten like mange, 17 prosent, svarer veit ikke. 

Dette ifølge Opinion som har stått for undersøkelsen og presentansjonen. Til sammen gir det 101 prosent, men alt er vel litt større i by’n?

Tallene er også brutt ned til valgkretser, der Lysheim valgkrets scorer høyest med hele 74 prosent ja. I Borre sier 63 prosent ja. I Åsgården sier 62 prosent ja. Valgkrets Horten scorer lavest med 60 prosent.

Tallene viser at de yngste i Horten er mest skeptiske til en Re-sammenslåing: 43 prosent mellom 18 og 29 år sier de er positive, mens 35 prosent sier nei.

140716_HORTEN_ARE_KARLSEN_2

FRIR TIL RE: Horten-ordfører Are Karlsen (AP). Foto: Stian Ormestad.

Are Karlsen (AP) mener dette er et veldig tydelig signal: – Hortensfolk er positive til en sammenslåing med Re. Det gjelder alle aldersgrupper, alle kretser, og begge kjønn.

– Det er også mitt inntrykk fra folkemøtet i Horten, der ingen uttalte seg negativt om en sammenslåing med Re. Disse tallene bekrefter bare inntrykket.

– Javnt over er det nesten tre ganger så mange som sier ja, enn de som sier nei. Det gir et klart mandat for å jobbe mot en sammenslåing med Re, mener Karlsen. – Hvis Re vil ha Horten, da.

Siden det ikke går å dele ut byen som en helt egen valgkrets, vil ikke Karlsen gå med på spekulasjonen om at byfolk er mindre positive enn andre i Horten – med henvisning til «litt rare valgkretser» der alle bortsett fra to også går innom byen.

Nå venter Horten-ordfører Karlsen i spenning på hva Re bestemmer seg for.

– Min opplevelse, det må jeg understreke at dette er veldig subjektivt, den er at veldig mange er positive til Horten. Det opplevde jeg på folkemøtene i Re, og det har jeg opplevd på andre besøk i Re.

– Så blir det spennende å se behandlingen i kommunestyremøtet i Re til uka.


 

Les også om innbyggerundersøkelsen i Re, der Horten scorer dårligere: Resultatet av innbyggerundersøkelsen er klart (hovedsak).

Les også om tallene brutt ned på sogn for sogn i denne saken.

Les også om Re kommune – som setter rekord i den korteste levetida for en kommune gjennom hele norgeshistorien.


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


– ANNONSE –