Thorvald har trua på en god sjukehjemsdekning: – Men vi må nok legge oss på en middelvei for å komme i mål

OPTIMIST – MEN FORSTÅR FRYKTEN FOR Å BLI OVERKJØRT: Thorvald Hillestad, Re-ordfører og nestleder i Fellesnemnda for sammenslåingen av Re og Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Våre folkevalgte i Re har samla seg bak et forslag om høyere sjukehjemsdekning enn det opprinnelige forslaget. Re-ordfører og nestleder i nemnda Thorvald Hillestad er spent på kveldens møte med Tønsberg.

Bakgrunn: Re har dobbelt så god sjukehjemsdekning som Tønsberg.

Reaksjonene er mange i kommentarfeltet på Facebook etter at ReAvisa skreiv om planen for sjukehjemsdekning i den nye kommunen.

Forslaget vil bety langt dårligere dekninggrad i Re, som har en god dekningsgrad i dag. For Tønsberg betyr det en ørliten forbedring, som har dårlig dekningsgrad i dag.

– SE TIL TØNSBERG! Sa Tønsberg-ordfører Petter Berg i kommunesammenslåingsdebatten. I framtida må kanskje pårørende til demente til Tønsberg for å besøke sine kjære? Foto: Stian Ormestad.

En mellomting mellom Rolls-Royce og Lada?

Våre folkevalgte har samla seg om et nytt forslag, og Thorvald har trua. Forslaget vil fortsatt bety å redusere Re-nivået, men å løfte Tønsberg enda mer.

– Hva om vi tar utgangspunkt i den reelle dekningsgraden i Re i dag, som er 28 prosent, og legger sammen med Tønsbergs på 17, og deler på to – og runder opp. Da får vi tallet 23, sier Thorvald Hillestad, Re-ordfører og nestleder i Fellesnemnda for sammenslåingen av Re og Tønsberg.

– Det ideelle er jo å ta det beste fra hver kommune, når vi bygger en ny. Det var det vi prøvde da Ramnes og Våle ble til Re. Men det gikk ikke lange tida før vi skjønte at dette går ikke! Da måtte vi snu opp-ned på mye av det vi hadde planlagt.

– Vi kan ikke legge oss på Rolls-Royce-utgaven hele veien, vi må legge oss på en middelvei for å komme i mål.

– Har Tønsberg en Lada, da eller?

RE HELSEHUS: Det nye helsehuset sto ferdig for snart fire år siden. Det er 93 plasser i bruk til Re kommunes befolkning, i tillegg til plasser som kjøpes av Tønsberg som er i mangel på sjukehjemsplasser. Totalt er kapasiteten på 116 heldøgnsbemannede plasser. Foto: Stian Ormestad.

– Nei, det veit jeg ikke. Men en kommer langt med en Opel, gjør man ikke?

Ei ripe i lakken for sammenslåingen

Thorvald innrømmer at Re er litt bedre stilt enn mange andre – og langt bedre stilt enn vår sammenslåingspartner Tønsberg.

Han tar utgangspunkt i en faktisk dekningsgrad i Re på 28 prosent i dag. Men vi har en god reserve på Re helsehus, med totalt 116 plasser ved maks kapasitet – som gir en mulig dekningsgrad på 35 prosent.

– Re kunne klart seg aleine, det ville nok gått rekti så bra det i noen år til. Men så ville vi merke at det ikke gikk så bra. Det er jo hele argumentet for sammenslåing. Kunsten er å se hele bildet, mener Thorvald.

Derfor blir det feil å sammenlikne det vi har i dag med det vi får i nye Tønsberg – for Re hadde neppe klart å holde samme standard som i dag, hvis vi hadde blitt stående igjen aleine i kommunereformen, tror Thorvald.

– Det er ikke mulig med bare pluss-pluss hele veien. Det blir noen saker som dette også, der den ene går litt i minus. Men sett over ett er vi fortsatt på rett spor, sier Thorvald om sammenslåingsprosessen. Sjøl om akkurat dette forslaget er ei ripe i lakken.

Redde for den dagen makta rår i den nye kommunen

– Det blir skrivi i kommentarfeltene at dette er dårlig reklame for sammenslåingen?

SAMLER TROPPENE: Re-ordfører og nestleder i Fellesnemnda Thorvald Hillestad har samla troppene i Re for å fremme to alternative forslag i kveldens møte. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg er ikke uenig i at dette kan være litt dårlig PR, sier Thorvald til ReAvisa. Enn så lenge har vi Fellesnemnda som styrer sammenslåingen, der Re og Tønsberg er likeverdige med like mange representanter – fra alle partier.

POLITISK PLATTFORM: Det står lite konkret i blekka som sammenslåingen styres etter. Å redusere dekningsgraden i Re bryter ikke direkte med noen av frasene i den politiske plattformen. Foto: Stian Ormestad.

– Mange er redde for den dagen vi ikke har Fellesnemnda lenger, og makta rår i den nye kommunen?

– Det er jo det største ankepunktet når valget ble Tønsberg – at vi blir minstemann. Derfor er det så viktig at vi legger grunnlaget for en god tone for framtida. At vi forstår hverandre, bygger relasjoner og respekterer hverandres egenart. Så langt er ikke vi blitt valsa ned. Derfor har jeg trua.

– Men frykten for at vi ikke kan få det til – den kan jeg forstå. Men så langt har det gått veldig bra. Vi har fått til mye, skritt for skritt. Nå dukka det opp et forslag som ikke er det vi ønsker oss – da må vi se om det er mulig å få gehør for å få til noe annet.

Alle partier i Re samler seg om to alternative forslag

Alle partier i Re er enig om at denne kampen må tas. Ordlyden og prosenttallet støttes av alle partier, med et lite forbehold om at Thorvald ikke har fått snakka med Venstre-representanten i Fellesnemnda enda, da ReAvisa ringte på morgenkvisten samme dag som Fellesnemnda-møtet.

Re-representantene vil også fremme et tilleggsforslag som sikrer oss mot lokalisering av tilbud etter diagnose. Saksframlegget kan leses som at for eksempel demente i den nye kommunen skal få tilbud i Tønsberg.

Re-forslaget er et nytt punkt 5 c), som sier noe om at tilbud skal gi med lokasjoner i begge de gamle kommunene. – Det skal ikke planlegges tilbud bare for den ene – men begge de gamle kommunene, refererer Thorvald fra forslaget.

– Helsehuset står der, og kommer til å stå der for all tid

Thorvald innrømmer at han er spent på kveldens møte, – men jeg har trua på at vi skal få forståelse for vårt syn.

RADARPAR: Tønsberg-ordfører Petter Berg og Re-ordfører Thorvald Hillestad har hele veien fortalt om en god tone mellom de to kommunene som skal bli til en fra 1. januar 2020. Foto: Stian Ormestad.

– Helse og omsorg er jo en av de viktigste tinga en kommune driver med. Jeg er glad helsehuset står der, og kommer til å stå der for all tid.

Re-politikernes forslag innebærer fortsatt å redusere sjukehjemsdekningen i Re, bare ikke like mye som i det opprinnelige forslaget. Det vil si at Re legger seg ned mot Tønsberg-nivå, mye likt det som skjer med dyrere og dårligere kulturskole og sommerstengte barnehager.

Møtet i Fellesnemnda tirsdag 15. mai 2018 kan følges fra sidelinja i Bystyresalen i Tønsberg rådhus, eller direkte via nett på Re kommunes nettsiderSakspapirene kan du lese her.

Merk: ReAvisa har brukt begrepet «sjukehjemsdekning» som et mer folkelig begrep i denne saken. «Heldøgnsbemannede omsorgsplasser» er også nevnt, og er den helt korrekte benevnelsen. Det er noen forskjeller på «sykehjemsplass» og «heldøgnsbemannet omsorgsplass» – les mer om det i sakspapirene.

Les også: Re har dobbelt så god sjukehjemsdekning som Tønsberg. Forslaget for den nye kommunen? Legg Re ned mot Tønsberg-nivå.

Les mer om kommunesammenslåing i Re.