Gang- og sykkelsti til Rema: Hit, men ikke lenger?

BOM STOPP: Det er ikke store asfaltflekken som ligger der, før det blir reine hinderløypa videre sørover til Rema-butikken. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Folk snubler seg vei på uferdig fortau, eller de snirkler sikk-sakk mellom biler som parkerer og rygger om hverandre ved Europris og Monter. Men fortvil ikke – Martin har en plan!

Med ny Rema-butikk sør på Revetal, er det blitt mer trafikk inn gata til Europris, Monter og nå Rema. ReAvisa har fått flere henvendelser om dette, etter noen skumle nesten-ulykker i høstmørket:

Det er ikke helt trygt å ta seg til fots eller på sykkel til den nye Rema-butikken. Gang- og sykkelstien varer bare noen få meter – før det går over til stein, jord og grasstuster.

NY BUTIKK: Rema 1000 Revetal åpna i nye lokaler i september 2017. Foto: Stian Ormestad.

Myke trafikanter blir tvunget ut i veien, eller inn på parkeringsplassene.

Først hører vi med Re kommune:

– Helt enig, dette kan være skummelt, sier Rolf Lønnum, virksomhetsleder for teknikk og næringstjenester i Re kommune. Han kikker ut av kontorvinduet med ReAvisa på tråden:

– Ikke bra, mener han om det han ser. – Bare nå ser jeg ei med barnevogn som manøvrerer seg etter beste evne over parkeringsplassen.

Ofte er Rolf og teknisk etat i kommunen rette instans når det kommer til slikt, men ikke her.

– Veien er privat, så et fortau der er noe som utbygger må etablere og bekoste, får vi avklart etter at han har sjekka status i eget kommunehus.

Planen: Sammenhengende «gate» fra Re-torvet til Rema

Privat utbygger er Revetal Invest, det vil si kjøpmann Martin Gran på Meny, som bygde ny butikk til konkurrenten Lukas Ljøterud og Rema 1000 Revetal.

SIGNALBYGG: På denne tomta skal det etter planen komme et signalbygg på Revetal, og over tomta skal det legges en gang- og sykkelsti som binder Revetal sammen nord-sør. Kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran fortalte om planene om et signalbygg til ReAvisa tidligere i år. Foto: Stian Ormestad.

Martin forteller at de myke trafikkantene er tenkt på, men at planen ikke er satt ut i livet i påvente av hva som skjer med «indrefileten» på Revetal.

HINDERLØYPE: Noen få meter med asfalt er lagt på gang- og sykkelstien, før det blir til reine hinderløypa. Foto: Stian Ormestad.

Det vil si tomta mellom Europris og kommunehuset som har liggi brakk i flere år – men ikke så lenge til, hvis alt går etter planen. Her er planlagt bibliotek og Burger King i et signalbygg, godt synlig på Revetal.

– Planen er å få en hel og sammenhengende «gate» for gående og syklende fra utgangen under tak ved Re-torvet, hele veien videre langs Restauranten, Power og skysstasjon, forteller Martin.

– Videre som nytt fotgjengerfelt over Re-gata, forbi det planlagte signaturbygget, og videre forbi inngangen til Europris og Monter på samme måte som forbi senterbutikkene, og helt bort til Rema.

Kopler sentrum sammen på kryss og tvers

Det betyr å flytte dagens fotgjengerfelt i Re-gata noen meter østover.

– Det må vi søke om, og vi regner med å få lov til det, sånn at fotgjengerovergangen ikke ligger helt oppi rundkjøringa som i dag.

KUTTA SNORA MED MOTORSAG: På kjent Rema-vis ble den nye butikken offisielt åpnet. Foto: Stian Ormestad.

– Det blir tryggere – og bedre, mener Martin. På flere vis:

– Det er om å gjørra å kople detta sentrumet vårt sammen. Det gjør vi nord-sør med denne planen, samtidig som vi nå kopler øst-vest sammen med Torvparken 2-utbygginga.

UFERDIG: Fortauet mangler siste finnish – minst. Foto: Stian Ormestad.

Anbefaler å bruke sykkelstien langs Bispeveien

Når det gjelder sikkerheten for myke trafikanter, minner Martin om at det finnes en bedre løsning enn å snirkle seg mellom biler på parkeringsplassene.

– Jeg ser flere bruker gangstien langs Bispeveien, og krysser over den lille plenen mellom gangsti og Rema 1000 – der er det allerede blitt en liten sti på plenen.

– Den ruta er å anbefale, sjøl om det kan bli en liten omvei enn så lenge for noen.

Det er Lukas på Rema enig i, som forteller om mange spørsmål om gang- og sykkelsti fra kundene sine:

– Det er behov for å få noe permanent på plass, det er så absolutt det. Vi ser fram til planen er realisert, det blir bra!

TRANGE KÅR: Det er trangt om plassen for myke trafikanter her på østsida av Rema, men på vestsida kan gang- og sykkelstien langs Bispeveien benyttes, ved å krysse over noen få meter med plen. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Nytt bibliotek her?

Les mer om næringslivet i Re.

,