Et stort flertall av de yngste i Grettebygd vil bli i Re

HEIA RE! Grettebygd bør forbli en del av Re, og henge med i den nye Tønsberg kommune, mener Caroline Vinar (31) og Michael Aasetrand Hansen (39) i Bruserudveien. Foto: Stian Ormestad.

GRETTEBYGD: Ifølge Grettebygd velforening var det et overveldende flertall som vil ut av Re. Nå viser en objektiv innbyggerundersøkelse at det ikke stemmer. – Tallene viser heller at vi må forbli en del av Re, mener Caroline Vinar og Michael Aasetrand Hansen.

Les også: – Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle og Re!

Les også: Velforeningsleder: – Jeg er litt forundret, egentlig.

Grettebygd velforening tok initiativet til en grensejustering, så den lille Re-bygda heller blir en del av nye Holmestrand. I søknaden til Fylkesmannen kunne det virke som om et overveldende flertall ønsker det:

Tre av fire støtta en grensejustering, ifølge resultatet av velforeningens egen ringerunde.

Samboerparet Caroline Vinar (31) og Michael Aasetrand Hansen (39) tok til motmæle i ReAvisa: – Vi nekter å bli en del av Holmestrand. Vår tilhørighet har alltid vært og er fortsatt til Våle og Re!

Vinden har snudd?

Familien på fem i Bruserudveien mente velforeningen hadde lagt opp til et ensidig løp, uten å involvere alle i Grettebygd. Velforeningslederen var overrasket over kritikken.

Kanskje like overraskende er spriket mellom velforeningens tall og tallene fra innbyggerundersøkelsen: Et overveldende flertall for Holmestrand er blitt til dødt løp mellom de to alternativene:

Nå sier like mange nei til grensejustering, som ja til grensejustering. Det skal ikke bli lett for kommunaldepartementet å knekke denne harde nøtta – eller?

Caroline og Michael har hele tida hatt på følelsen av at mange ville bli i Re, så de er glad for at undersøkelsen får fram det – og kanskje har også vinden snudd?

– Det er nok en blanding. Flere ville nok bli i Re enn de første tallene til velforeningen viste. I tillegg veit vi at flere har fått et nytt syn på saken og snudd. Bildet er blitt mer nyansert, heldigvis.

Et stort flertall av de yngste vil bli i Re

– Resultatet av innbyggerundersøkelsen viser egentlig ingen tegn på hvor Grettebygd skal gå sånn objektivt sett. Da er det vel best å bli der vi er?, spør Caroline retorisk.

Men ser vi nærmere på tallene, finner vi noe interessant:

Blant de spurte under 30 år vil hele 7 av 10 bli i Re. Bare 2 av 10 vil til Holmestrand. I alderen 18 til 45 år vil godt over halvparten forbli en del av Re, med en margin på 12 prosent foran Holmestrand.

Til sammen gir det et klart flertall for Re for alle under 45 år. Det er bare for aldersgruppa fra 45 år og oppover at flertallet mener en grensejustering til Holmestrand ville være det beste.

– Vi vil be kommunaldepartementet om å legge stor vekt på det klare flertallet blant de yngste og unge voksne, for det er tross alt de som skal bo i bygda lengst. 

Kommunestyrene i Re og Holmestrand vil få utredningen om grensejustering på høring, og vil da få anledning til å argumentere for sine synspunkter.

I Re kommune kommer saken opp for kommunestyret i det siste møtet før sommeren, tirsdag 20. juni, ifølge rådmann Trond Wifstad.

– Vektlegg det klare flertallet for Re blant de unge. Det er vårt råd til våre folkevalgte her i Re, oppfordrer Caroline og Michael via ReAvisa.

– Vi gleder oss til å bli en del av nye Tønsberg kommune!

Opinionsundersøkelsen, kartleggingen/utredningen og kommunenes høringsuttalelser vil danne grunnlaget for Fylkesmannens oppsummering og anbefaling til departementet.

Fylkesmannen tar sikte på å ha sin anbefaling til Kommunal- og modernisering-departementet klar innen 16. august.

Samboerparet i Bruserudveien håper Fylkesmannen anbefaler at Grettebygd forblir en del av Re kommune – og kommende Tønsberg kommune: 

– Vi gleder oss til å bli en del av Tønsberg som Re kommune har valgt!

REAGERTE: Straks Michael og Caroline ble klar over søknaden om grensejustering, sendte de en innsigelse mot søknaden. – Flere har fått et nytt syn på saken og snudd, forteller de. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle og Re!

Les også: Velforeningsleder: – Jeg er litt forundret, egentlig.

Dette er tallene fra innbyggerundersøkelsen:

  • 47 prosent av de spurte svarte at Grettebygd bør tilhøre den sammenslåtte Re og Tønsberg kommune. Det er flertall for dette alternativet blant kvinner, samt blant innbyggere mellom 18 og 45 år.
  • 50 prosent av de spurte svarte at Grettbygd bør tilhøre den sammenslåtte Holmestrand, Hof og Sande kommune. Det er flertall for dette alternativet blant menn, samt blant innbyggere over 45 år.
  • 3 prosent av de spurte svarte at de ikke vet eller har noen særskilt oppfatning.
  • Blant de yngste fra 18 til 29 år svarer 70 prosent av de spurte at Grettebygd bør tilhøre den sammenslåtte Re og Tønsberg kommune. 20 prosent svarer at Grettbygd bør tilhøre den sammenslåtte Holmestrand, Hof og Sande kommune. 10 prosent svarer vet ikke.
  • Blant de unge voksne i fra 30 til 45 år svarer 53 prosent Re, 41 prosent Holmestrand, og 6 prosent vet ikke.
  • I alderen 45 til 59 år er forholdet 36 prosent Re, 61 prosent Holmestrand og 4 prosent vet ikke.
  • I alderen 60 år og oppover er forholdet 46 prosent Re og 54 prosent Holmestrand. Her har ingen svart vet ikke.

Konklusjonen av innbyggerundersøkelsen – sendt til kommunene:

  • Innbyggerundersøkelsen gir ingen klare svar på hvilken kommune innbyggerne i Grettebygd mener de bør tilhøre. Forskjellen er ikke signifikant – den er ikke innenfor feilmarginen når antall svar er 96 og målgruppen er mellom 150 og 160.

Kort om Grettebygd i Re kommune:

I Grettebygd bodde det ved årsskiftet i år 191 innbyggere på et areal på 8,4 kvadratkilometer. Dette er en del av Re kommune og tidligere Våle kommune som grenser til Holmestrand og Horten, prega av spredt bebyggelse og landbruk.

Re kommune eier to kommunale boliger i Grettebygd.

Det er 15 gårdsbruk i Grettebygd som søker produksjonstilskudd. Det er registrert åtte aksjeselskaper, samt noen enkeltpersonforetak. Aksjeselskaper med flere enn to ansatte er Walle & Karlsen Consulting AS, Fegstad AS, Impatiens AS og Klavenes Gård og Gartneri.

Området som er foreslått grensejustert inkluderer det regionale næringsområdet Bentsrud, sør før E18. Området ligger delvis i Holmestrand og delvis i Re. Dette området ble i sin tid tatt ut av søknaden om grensejustering for Mulvika.

Re er en av de kommunene i Vestfold som har vokst mest de siste årene. Veksten har vært hele 16,7 prosent siden Våle og Ramnes ble slått sammen i 2002.

Denne veksten har Grettebygd fulgt med på helt fram til 2016.

VEIVALG: Grettebygd står foran et viktig veivalg. Resultatet av innbyggerundersøkelsen gir dødt løp mellom de to alternativene – men blant de yngste er det flertall for Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

Les også: Navnet blir Tønsberg

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Les mer om kommunesammenslåing under emneknaggen med samme navn.