Velforeningleder: – Jeg er litt forundret, egentlig.

HVA ER DET RETTE FOR GRETTE? Grettebygd Velforening har allerede søkt om å bryte ut av Re. Foto: Stian Ormestad.

GRETTEBYGD: Øyvin Solheim skreiv som velforeningsleder under på søknaden om grensejustering fra Re til Holmestrand. Han er overraska over at noen ikke føler de har kommet til orde. 

Les også: – Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle og Re!

Grettebygd velforening har sendt en søknad om grensejustering til Fylkesmannen i Vestfold, etterfulgt av en innsigelse mot søknaden undertegnet av Caroline Vinar og Michael Aasestrand Hansen. Nå ligger begge brevene på Fylkesmannens bord.

Caroline og Michael mener det er lagt opp til en ensidig prossess for grensejustering til Holmestrand – uten at alle i området – det vil si de som vil bli i Re – er tatt med. 

– Jeg er litt forundret egentlig, sier Øyvin Solheim, leder i Grettebygd Velforening. Han mener at prosessen er blitt kjørt helt åpent hele veien.

– Det aller første vi gjorde var å legge en invitasjon i alle postkassene i området til et møte på Gretteskolen. Alle ble oppfordret til å komme og si sin mening – både for og i mot. Der møtte det opp 28 stykker og diskusjonen gikk som bare det. Men det viste seg kjapt at det var et flertall for å søke om grensejustering. Og det var et overveldende flertall for å starte opp en prosess for å se på mulighetene.

– Etter det ble alle grunneiere kontakta, og alle som var for grensejustering skreiv under. Jeg føler kanskje at det blir litt feil å si at ikke muligheten til å diskutere det her ikke har vært der.

– Re-tilhengerne tror at flere som har sagt ja vil ombestemme seg og heller si nei med en breiere debatt. Ønsker velforeningen en ny runde velkommen?

– Alle skal få lov til å ytre meninga si, også de som er i mot en grensejustering. Men har vi nå engang utført denne undersøkelsen og fått 2/3-dels flertall, og mener at det var mer enn nok til å sende en søknad. Så må Fylkesmannen vurdere om det er godt nok med den undersøkelsen som er vedlagt søknaden, eller om Fylkesmannen vil sette i gang noe ekstra på eget initiativ.

Holmestrand-tilhengerne viser til at historisk sett er Grettebygd og områdene i Mulvika og Helland samme skolekrets. Fylkesmannen har gått inn for at Mulvika og Helland skal bli en del av nye Holmestrand, derfor mener Holmestrand-tilhengerne at det er helt naturlig at også Grettebygd blir med til Holmestrand.

Re-tilhengerne er helt uenig: De føler tilhørighet til Våle og Re, med skolegang på Kirkevoll skole og kommunale tjenester i Re «fra vugge til grav».

– Det med tilhørighet – det blir litt synsing for hver enkelt, mener velforeningslederen. – Geografisk sett ligger vi tett opp mot Holmestrand, så mange føler nok tilhørighet den veien. Alle veiene det er snakk om ender opp på Kleivbrottet i Holmestrand. Det er nok forskjellige følelser angående tilhørighet, men vi ligger tett opp mot Holmestrand, sånn er det bare.

Re-tilhengerne mener det er lurere å stå sterkere samlet som Re inn i en ny storkommune, istedenfor å splittes opp i enda mindre utkanter i hver sin bykommune.

– Er dette i bunn og grunn en protestaksjon mot at Tønsberg ble valgt som sammenslåingspartner?

– Protest? Ja, det er vel kanskje det? Jeg veit ikke helt hva jeg skal si. Men vi føler jo at sentrum nødvendigvis bli dratt mot Tønsberg i den nye kommunen. Da er vi redd for å bli en utkant, for eksempel når det gjelder boligutvikling. Vi er redd for at det ikke vil bli satsa noe på denne delen av den nye kommunen.

– Det er et drastisk skritt å søke om grensejustering og bytte kommune – men det er nå engang sånn at flertallet følte for det.

Et flertall noen i nabolaget setter et spørsmålstegn ved, les mer: – Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle – og Re!

VEIVALG: Grettebygd står foran et veivalg. Flere er foreløpig ikke helt sikre på hva de vil. Foto: Stian Ormestad.

 

Les også: – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

Les også: Navnet blir Tønsberg

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Les mer om kommunesammenslåing under emneknaggen med samme navn.