Reinger nekter å bli en del av Holmestrand: – Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle og Re!

REINGER: Caroline Vinar (31) og Michael Aasestrand Hansen (39) vil ha en breiere debatt om grensejustering for Grettebygd. De håper og tror at det kan få stoppa initiativet fra velforeningen. Foto: Stian Ormestad.

GRETTEBYGD: Caroline og Michael bor helt på grensa til Horten med Re kommune-skiltet rett utenfor stuevinduet. Nå er familien på fem med i en grensejustering-søknad mot Holmestrand som de ikke vil være en del av. I grenseland mot Horten og Holmestrand vil de helst bare forbli en del av Re.

Les også: Velforeningsleder: – Jeg er litt forundret, egentlig.

Grettebygd velforening har sendt en søknad til Fylkesmannen om grensejustering, så den lille Re-bygda heller blir en del av nye Holmestrand. Det kan virke som det er et overveldende flertall som ønsker det.

Av 64 spurte i grenda har 43 svart ja, ifølge søknaden. Men søknaden ble ikke gjort kjent for alle i området det søkes grensejustering for, reagerer samboerparet Caroline Vinar (31) og Michael Aasetrand Hansen (39) på. De bor i Bruserudveien 140 med tre barn.

Nå vil de ha fram alle for- og motargumenter i en mer åpen debatt rundt en eventuell grensejustering.

PAPIRMØLLE: Straks Michael og Caroline ble klar over søknaden om grensejustering, sendte de en innsigelse mot søknaden. Nå ligger begge brevene på Fylkesmannens bord. Foto: Stian Ormestad.

Sjøl er familien på fem sterkt i mot. I grenseland mot Horten og Holmestrand vil de helst bare forbli en del av Re kommune.

Etter en ringerunde til flere naboer har de avdekket at motstanden er større enn først antatt. Noen har allerede ombestemt seg fra ja til nei etter å ha hørt andre argumenter enn bare for Holmestrand. Caroline og Michael håper at flere kommer etter. De vil synliggjøre argumenter for å bli i Re. Hovedargumentet er tilhørighet.

– Vi har alltid vært og vil alltid være en del av Våle. Og derigjennom Re. Det er her barna våre går på skole – en fantastisk Kirkevoll skole, og etter hvert en splitter ny ungdomsskole på Revetal. Mange som har vokst opp her vil også bli gamle her, og en dag sitte på Re Helsehus med gamle venner fra Våle, sier Michael.

– Vi har inntrykk av at folk her regner Revetal som sitt sentrum. Det er mot Våle og Re vi har tilhørighet. Det vil være rart om Grettebygd skulle tilhøre Holmestrand, mener Caroline.

I søknaden om grensejustering er avstand til rådhuset i Holmestrand og Tønsberg et poeng.

– Det er jo irrelevant i dag som det meste skjer på nett. Når er det du reiser til rådhuset? Jeg mener det er et syltynt argument. Om du skulle trenge å reise til rådhuset en sjelden gang, er det korte avstander i Vestfold uansett, sier Michael.

– Dessuten, når Sande kommer med i nye Holmestrand: Skulle rådhuset eller andre kommunale tjenester du absolutt må oppsøke havne der, er det like langt dit som til rådhuset i Tønsberg.

NY UNGDOMSSKOLE: Barna i Bruserudveien gleder seg til å begynne på den splitter nye Revetal ungdomsskole i framtida. Foto: Re kommune.

Avstanden til skolen i Holmestrand er også et poeng i søknaden fra velforeningen. Caroline og Michael viser til at det er kort avstand til skolene i begge kommunene – men viktigere enn avstand er kvalitet.

De er veldig fornøyd med Kirkevoll skole, og har inntrykk av at andre foreldre i nabolaget også er det.

Derfor er det viktig for foreldrene i grenda at barna fortsatt får gå på Kirkevoll skole – i Re.
– Det er blitt fortalt at barna skal få lov til å gå videre på Kirkevoll skole, sjøl om vi blir en del av Holmestrand. Det er heller usannsynlig, mener de.

– Alle veit hvor vanskelig det er, bare se på hva Re kommune har svart Holmestrand kommune angående barn i Mulvika som ville gå på skole i Holmestrand. Det er dyrt for en kommune å betale for skoleplass i en nabokommune, og det er ingen grunn til å tro at Holmestrand er så mye mer villig til det enn andre kommuner.

– Dessuten, hvis vi justerer kommunegrensa så vi tilhører en annen kommune, da må vi ta alt som følger med – også skolegang i den nye kommunen. Alt annet er naivt å tro.

HVA ER DET RETTE FOR GRETTE? Caroline Vinar og Michael Aasestrand Hansen ønsker en breiere og mer åpen debatt. Foto: Stian Ormestad.

Det siste argumentet i søknaden er å følge Mulvika, Snekkestad og Helland inn i Holmestrand. – Det er ikke den veien vi har vår tilhørighet. Det er mot Våle, mener samboerparet.

De har på sin ringerunde fått mange positive tilbakemeldinger. – Hva? Er ikke du for Holmestrand heller, har jeg sagt flere ganger til de jeg ringer. Flere takker oss for at vi synliggjør motstanden mot Holmestrand. Den er nok større enn det først så ut til.

Men de er klar over at det også kan komme negative reaksjoner. Og de veit at de er seint ute, men skylder på at de ikke var klar over at prosessen var satt i gang. – Da jeg fikk vite om søknaden kom det som et sjokk på meg, sier Michael.

– Vi hadde ett besøk på døra her i fjor, der vi ble spurt om vi var for en grensejustering mot Holmestrand. Da svarte vi nei, og etter det hørte vi ikke mer – og visste heller ikke om det som har skjedd videre. Vi ble ikke invitert med på et eneste møte, forteller Caroline.

Nå ser de for seg to alternativer. Det første er en åpen debatt som forhåpentligvis ender med å stoppe hele prosessen – for hele Grettebygd. Det andre alternativet er å ta ut Bruserudveien fra Burmakrysset og sørover fra søknaden.

VÅLE: Grettebygd er en del av Våle og har tilhørigheten sin mot Re og ikke Holmestrand, mener Caroline og Michael. Bildet er fra en folksom 17. mai-feiring i Våle. Foto: Stian Ormestad.

– Det beste er om hele Grettebygd forblir en del av Re, og fra 2020 en del av Tønsberg. Vi ser det som viktig å holde sammen med resten av Re i en ny stor kommune med Tønsberg. Sammen står vi sterkere her i Re.

Caroline og Michael ønsker seg en helt åpen debatt, der det er takhøyde for både for- og motargumenter. De mener det fram til nå har vært en ensidig fokus på motargumenter mot Re, siden Re-tilhengerne ikke er blitt informert og invitert med i prosessen.

– Det virker som om vi ble luka ut av hele opplegget etter det første og eneste besøket på døra, forteller Caroline. Nå inviterer de seg sjøl med. Og de mener det er bevegelser i bygda.

– Vi må gjerne fronte ønsket om å forbli i Re, da håper vi det blir lettere for andre å slenge seg med.

– Flere og flere får tenkt seg litt om. At dette ikke bare gjelder meg og mitt – men ei hel grend og en hel kommune, med tilhørighet til skole, idrettsliv, kulturliv, foreningsliv, venner, med mye mer – og hvor vi skal ende opp som gamle.

– At det står mer på spill enn en protestaksjon mot at retningen ble Tønsberg i kommunesammenslåingen.

– Nå ble det Re og Tønsberg, og da får vi gjøre det beste ut av det, mener Michael. – Og det er absolutt ikke at Re splittes opp til enda mindre utkanter i hver sin by, mener Michael – som sammen med Caroline gjerne tar i mot telefoner og besøk i Bruserudveien 140.

– Vi mener dette må diskuteres mye breiere enn det er blitt fram til nå.

Les også: Velforeningsleder: – Jeg er litt forundret, egentlig.

VEIVALG: Grettebygd står foran et veivalg. Flere er foreløpig ikke helt sikre på hva de vil. Foto: Stian Ormestad.

 

Les også: – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

Les også: Navnet blir Tønsberg

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Les mer om kommunesammenslåing under emneknaggen med samme navn.