Leserinnlegg: Kvinner – opp og fram!

LESERINNLEGG: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, oppfordrer alle å stille på 8. mars-arrangementer i dette leserinnlegget:

Norske kvinner har rettigheter og muligheter mange europeiske kvinner misunner oss. På tross av at vi har kvinnelig leder i både NHO og LO, er det langt fra likestilt i norsk arbeidsliv.

Norske kvinner kjemper fortsatt for lik lønn for arbeid av lik verdi, kvinner tjener 15 prosent mindre enn menn, 40 prosent jobber deltid, mange ufrivillig, ni av ti minstepensjonister er kvinner.

Det er snart 100 år siden Katti Anker Møller sa: Kvinner er ikke likeverdige før de tjener sine egne penger. Kanskje jeg skal legge til, «før de tjener like mye som menn.»

I FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble 8. mars erklært som internasjonal kvinnedag. Målet med dagen er å sette fokus på diskriminering av kvinner og å framheve kvinners rett til å delta i økonomisk, politisk og sosial utvikling.

For 25 år siden ble EØS-avtalen skrevet under. Da ble det lovet at arbeidsliv og velferdstjenestene ikke skulle berøres av EØS-avtalen. I dag vet vi noe annet. Vi kan faktisk spørre oss om hvilke velferdstjenester som IKKE er berørt av vår spesielle tilknytningsform til EU, EØS-avtalen.

Nei til EU ser at EØS-avtalens frie flyt gir press på lønn og resulterer i sosial dumping. EUs vikarbyrådirektiv har gitt plass for bemanningsbyråer som tilbyr billig utenlandsk arbeidskraft, som konkurrerer ned lønna, og dessverre ofte skaper uverdige arbeidsforhold.

Mange av bemanningsforetakene innen helse, renhold, hotell og lignende gir sterkt press på lønn i tradisjonelle kvinneyrker. Nei til EU ønsker utenlandske arbeidere velkommen på norske arbeidsvilkår og med norske lønninger. Men det er ikke det som skjer.

Likestillingen sliter likevel enda mer i EU. Kvinner i EU har fortsatt mye lavere sysselsetting enn norske kvinner. I Europa ser vi land der EUs generelle kuttpolitikk også har gått mest ut over kvinner og ungdom.

Sterke og fargerike formødre har gjennom årene tråkket vei for oss, de fortjener en hyllest på 8. mars, og er en inspirasjon til videre innsats. Norge som velferdsstat har klart seg bra utenfor EU. Norske kvinners hverdag, arbeidsliv, kvinnelige statsministre og antall barn vi føder, er eksempler på likestillingen i Norge.

I Nei til EU er vi selvsagt også glad for et fortsatt soleklart flertall mot EU-medlemskap, og motstanden har alltid vært størst blant kvinnene. Uten kvinnene hadde vi heller ikke vunnet folkeavstemningene i Norge.

Nei til EU oppfordrer alle til å stille på 8. mars-arrangement rundt i landet!

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

 

Les også: – Dette er en viktig dag for oss! (kvinnedag-markering 8. mars 2015)