Leserinnlegg: – En hyllest – til kvinner og menn – på den internasjonale kvinnedagen 8 . mars

KVINNEDAGEN: Bildet er fra markeringen av kvinnedagen 8. mars 2015. Foto: Stian Ormestad.

LESERINNLEGG: Gratulere med dagen kvinner, og alle menn som støtter likestillingsarbeidet!, ønsker Fagforbundet i Vestfold i dette leserinnlegget:

I Norge ble kvinnedagen første gang markert i 1915, og vi skulle tro at vi etter 102 år var i mål. Noen mener det. Men dessverre, når det kommer til kvinners rettigheter og kampen for likestilling er ingen seire vunnet for evig tid.

I 2014 gikk tusenvis i tog 8. mars, mot reservasjonsretten, og mange var menn. Dette var ikke bare en kvinnesak, men også en likeverdsak. På 1970 og 1980-tallet var det store folkeaksjoner mot selvbestemt abort, og fremdeles er det folk som mener selvbestemt abort bør fjernes.

I år burde mennene bære egne paroler, der de krever tilbake de fire ukene med fedrekvote som regjeringen tok fra dem. Tall fra NAV viser at menn tar ut en mindre andel av foreldrepermisjonen, etter reduksjonen fra 14 til 10 uker i fedrekvoten. Et klart tilbakesteg på veien mot likestilling!

Takk til ingeniørene som støtter Y-veien for de kvinnedominerte høyskoleutdanningene. Og takk til de maritime fagene som banet veien og var døråpner for Y-veien til høyere utdanning.

Fremdeles er uønsket deltid noe som rammer kvinner i størst grad. Et svært kjønnsdelt arbeidsliv, gjør at kampen for en heltidskultur innen helsesektoren går sakte.

Takk til Menn i helse, som tør å bevege seg inn i en sektor, med mye deltid og midlertidighet. Fagforbundet tror et mindre kjønnsdelt arbeidsliv vil sette fortgang i å finne løsninger for å skape heltidskultur.

Takk til menn som ser kvinner som likeverdige. Som ikke behandler kvinner som objekter, og gir terningkast til prostituerte, men som tar avstand fra nedverdigende handlinger.

Takk alle kvinner, som fortsetter kampen for retten til den samme frihet, og de samme muligheter som menn har.

Det blir ikke likestilling mellom kvinner og menn bare vi ønsker det sterkt nok.

For å oppnå likestilling kreves det politisk handlekraft og kjønnsnøytral kamp.  Bli med oss i kampen for et likestilt samfunn!

Merete Dahl
Fylkesleder, Fagforbundet Vestfold

Rune Mathiassen
Nestleder, Fagforbundet Vestfold

 

Les også: – Dette er en viktig dag for oss! (kvinnedag-markering 8. mars 2015)

,