Hvor ender Haugan opp – fortsatt i Re eller til Horten?

STORT PRESSEOPPBUD: Sjelden så stor interesse fra avisene rundt Re, som når det gjelder å kappe land. Her er både Tønsbergs Blad og Gjengangeren på plass hos Re-ordfører Thorvald Hillestad hjemme på Bjerke da forhandlingene mellom Re og Horten starta i fjor. Foto: Stian Ormestad.

HAUGAN: Re kommune har blitt enig med Horten kommune om at hele Haugan næringsområde skal ligge her i Re. Haugan grendelag protesterer og ønsker at næringsområdet skal gå til Horten – og kanskje hele grenda også?

Les også: Flere Re-områder i spill – hvor skal grensa gå?

Re risikerer å skale av mot både Holmestrand og Horten i protest mot sammenslåingen med Tønsberg. Lokalsamfunn splittes mellom de som ønsker å bli i Re, og de som vil bryte ut i protest.

Som i Grettebygd, der velforeningen har sendt søknad om grensejustering til Holmestrand – til sterke protester fra de som vil bli i Re.

Re og Horten er enige om områder i grenseland som det vil være en fordel om en kommune råder over – ikke to som i dag:

Jernbanestasjonen på Skoppum vest blir en del av Horten kommune. Hele området knyttet til Hauan næringsområde blir en del av Re, heter det i sakspapirene fra siste kommunestyremøte i Re.

Dette ble vedtatt i både Horten og Re – men på Haugan er noen lite fornøyd. De skriver i en innsigelse at «ifølge saksframlegget berører grensejusteringa «få mennesker», men vi regner oss i høyeste grad berørt av forhold som gjelder Haugan næringsområde».

Daniel Ims (AP) bor på Haugan, sitter i styret for Haugan grendelag, og er folkevalgt i kommunestyret. Han mener alle beboere på Haugan må høres. På vegne av AP foreslår han et møte der Re og Horten kommune inviterer nabolaget til en prat.

Frode Hestnes (FrP) mener formuleringen «få mennesker» står seg godt. – Alle som er direkte berørt er blitt kontakta. Forslaget fra AP dreier seg vel heller om naboer? Nå må vi holde tunga rett i munnen, mener Hestnes:

– Dette dreier seg mer om motstand mot et næringsområde, heller enn grensejustering. Vi snakker her om et nabolag som egentlig ønsker et nei til en utvidelse av et næringsområde.

Med det i bakhodet, gikk kommunestyret med på å kalle inn til et møte der Re, Horten og Haugan grendelag er representert.

Men uansett hva Re, Horten og grendelaget finner på, er det opp til Fylkesmannen hvordan han velger å ta saken videre, minner ordfører Thorvald Hillestad (SP) om.

– Vi har bare kommet fram til en enighet oss to kommunene i mellom. Så blir det opp til Fylkesmannen om det blir spørreundersøkelse, møter eller hva, videre i prosessen.

– I innsigelsen er det bare snakk om Haugan næringsområde – men er det bevegelser for grensejustering for hele Haugan-grenda også?

– For noen er det nok ønske om det, men innsigelsen gjelder ikke grensejustering – det gjelder bare næringsområdet, forteller Daniel Ims (AP) til ReAvisa. – Meningene er nok delte på Haugan om Re eller Horten, så hvis det blir snakk om grensejustering må det isåfall tas opp med alle i området.

Videre prosess vil komme an på om det blir et møte med kommunen med avklaring om planene for området, og det vil komme an på utfallet av møte.

I tillegg til bekymring for planene for næringsområde, er det også en protest mot at Tønsberg ble valgt som sammenslåingspartner:

– Vi føler langt sterkere tilknytning til Nykirke og Horten enn til Re og Tønsberg, sier Preben Fossaas, leder i Haugan grendelag, til hortensavisa Gjengangeren.

Men etter det ReAvisa kjenner til står også tilhørigheten til Våle – og derigjennom Re – sterkt i grenda.

Les mer om frykten for et oppslitta Re: – Skeptisk til en sammenslåing på sviktende grunnlag

ReAvisa skreiv om en vanskelig hverdag i grenseland i Re april 2014 – last ned avisa her.

 

 

Les også: – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

Les også: Navnet blir Tønsberg

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Les mer om kommunesammenslåing under emneknaggen med samme navn.