– I denna ringen står det jaggu «din Petter»!

FESTEMÅL FOR NYE TØNSBERG KOMMUNE: Hver av de to ordførerne fikk ring på fingeren i festemålet – eller forlovelsen: – I denna ringen står det jaggu «din Petter»!, sier Re-ordfører Thorvald Hillestad til latter fra salen. Foto: Stian Ormestad.

TØNSBERG: Når to kommuner med felles historiske røtter i middelalderen skal inngå en forlovelse, må det skje på middelaldervis. Derfor endte det første felles kommunestyremøtet for Re og Tønsberg med en «skål!».

Festemålet, eller forlovelsen på nymotens norsk, sto festemann, eller fylkesmann, Per Arne Olsen for. Han ga Re-ordfører Thorvald Hillestad og Tønsberg-ordfører Petter Berg hver sin ring før det det ble festeøl – et øl brygga i Re og det andre ølet bygga i Tønsberg.

Fylkesmannen sa i sin tale til forlovelsesparet Re og Tønsberg at det er viktig at vi er 
rause med hverandre og nysgjerrige på hverandre.

Re-ordfører Thorvald Hillestad innrømmer at det neppe blir en dans på roser, der det bare er å surfe inn til mål. – Men vi har fått en veldig god start, så det lover godt.

Tønsberg-ordfører Petter Berg viser til de fire verdiene som ligger til grunn for sammmenslåingsprosessen: – Likeverd, respekt, åpenhet og raushet.

STEMTE NEI TIL NØTTERØY OG TJØME – OG JA TIL RE: Steinar Solum (SP) minner det felles kommunestyremøtet om at det aldri hadde blitt Re, om ikke TNT gikk i vasken. Foto: Stian Ormestad.

Så skulle det første felles kommunestyret for nye Tønsberg kommune behandle arbeidsutvalgets forslag til politisk plattform, del 1.

Steinar Solum (SP), bystyrerepresentant i Tønsberg, er veldig begeistra for å ta i mot Re:

– Dette hadde jeg ikke trudd var mulig for bare kort tid siden. Det har aldri vært noen stor hemmelighet at Tønsberg SP foretrekker Re. Vi var det eneste partiet i bystyre som sa nei til Nøtterøy og Tjøme. Og uten nei-et den veien, hadde ikke Re-alternativet blitt en realitet.

Tønsberg-SP-eren ser fram i mot å videreutvikle landbruksnæringa i den nye kommunen, sammen med Re.

RADARPAR: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) er ikke bare gode ordførerkollegaer – nå er de også forlovet med ring på fingeren. Foto: Stian Ormestad.

Svein Holmøy (SP), kommunestyremedlem i Re, vil som sin partifelle i Tønsberg helst fokusere på det Re og Tønsberg har til felles. Den nye kommunen vil bli en av landets største landbrukskommuner.

– Mye er forskjellig mellom Re og Tønsberg, men det er enda mer som er likt. Og nå må vi huske på at vi får en felles skjebne: Det hjelper ikke Tønsberg om det blir verre i Re, eller omvendt – da går det utover oss begge.

Holmøy forteller om en bekymring for å miste noe av det flotte vi har bygd opp i Re. Han nevner et godt forebyggende arbeid i barnehager og skoler, skyvet i sentrumsutviklingen på Revetal, tjenester og tilbud rundt om i kommunen, og de levende lokalsamfunnene og bygdene våre.

TINGHAUGVEIEN: Svært få helt konkrete politiske saker ble lufta på det første fellesmøtet – bortsett fra Tinghaugveien i Ramnes. Det sørga Trond Ekstrøm (FrP) for. Foto: Stian Ormestad.

Trond Ekstrøm (FrP) i kommunestyret i Re skryter av arbeidsutvalget som har kommet langt på kort tid, uten nevneverdig trøbbel i jobben som er gjort. Han innrømmer at da alt fokus ble retta mot Holmestrand var det vanskelig for ham.

PÅDRIVER FOR TØNSBERG: Re Høyre ved Tove Øygarden (H) var de første som klart pekte ut retningen mot Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

– Det har alltid vært Tønsberg i mine tanker. Derfor er jeg veldig glad for at vi står her i dag, og at det ble som det ble, sier Ekstrøm – som har et spørsmål angående temamøtene det er lagt opp til.

– Jeg stusser litt på at det skal være temamøter for jordbruk, kultur, idrett – men de jeg snakker med er opptatt av skole, eldreomsorg og kommunale veier – og da spesielt Tinghaugveien, sier Ekstrøm.

Hvorpå Tønsberg-ordfører Petter Berg skyter inn at han besøkte ofte en onkel og tante i Ramnes da han var liten. – Min store skrekk om vinteren var Tinghaugveien!

– Ja, men du må’kke tru at den er blitt no’ bedre siden den gang!, svarer Ekstrøm på vei ned fra talerstolen.

LANG PROSESS I RE: Mens flere folkevalgte fra Tønsberg mener det har gått veldig kjapt i svingene, forteller Trude Viola Antonsen (AP) om en lengre prosess i Re. Foto: Stian Ormestad.

Trude Viola Antonsen (AP) i kommunestyret i Re forteller om en lang prosess i Re. Flere folkevalgte så kjapt at Re var for liten, sjøl om det bare er 15 år siden forrige sammenslåing av Ramnes og Våle. Flere Tønsberg-politikere mener det har gått kjappere for deres del.

Antonsen mener den nye kommunen må bli en perfekt match: – Tønsberg er liten i areal, men med himla mye folk. Re stor i areal og en del færre folk. Sammen må detta bli bra.

Tove Øygarden (H) i kommunestyret i Re setter stor pris på at det øverste politiske organet i den nye kommunen skal hete kommunestyre som i dagens Re, ikke bystyre som i dagens Tønsberg. Det viser at det er et organ for hele den nye kommunen.

POLITISK PANIKK: Økonomi var grunnen til at Re måtte finne noen å slå seg sammen med, i et år der Re gikk med et overskudd på over 30 millioner kroner, viser Heming Olaussen (SV) til. Foto: Stian Ormestad.

Heming Olaussen (SV) forteller at det er spesielt å stå her i dag.

– SV i Re kjempa en iherdig kamp – ikke mot Tønsberg, men for at Re skulle stå aleine. Panikken spredte seg i kommunestyret i Re, og kanskje var hele panikken helt ubegrunna når vi nå ser at Re gikk med et overskudd på 30 millioner kroner i 2016.

– Ubegrunna panikk eller ikke – det får vi aldri vite – for nå er slaget tapt og vi velger heller å bidra konstruktivt i en prosess, som så langt virker veldig lovende, mener Olaussen.

– Forslaget til politisk plattform del 1 vil jeg si er overraskende – i positiv forstand. Spesielt det at det er lagt opp til en brei involvering fra folk – for eksempel folkemøter med reell påvirkningsmulighet på det videre arbeidet med den politiske plattformen, del 2.

HISTORISK MØTE: Det aller første felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg fant sted i Fylkestingsalen i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Politisk plattform, del 1 ble enstemmig vedtatt:

  •  Den nye kommunen etableres med virkning fra 01.01.2020.
  • Den nye kommunen skal hete Tønsberg.
  • Et eget utvalg nedsettes for å utarbeide forslag til nytt kommunevåpen.
  • Det øverste folkevalgte organet skal hete kommunestyre som i dagens Re, ikke bystyre som i dagens Tønsberg.
  • Det oppnevnes ei fellesnemnd som skal bestå av 16 medlemmer, 8 medlemmer fra hver kommune og alle partiene i kommunestyret og bystyre skal være representert.

SHOW: Festemål på middelaldervis for ordførerne i de to sammenslåingskommunene Re og Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

 

Les også: – Dette viser at lille Re ikke blir slukt av store Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

 

Les også: Navnet blir Tønsberg

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Les mer om kommunesammenslåing under emneknaggen med samme navn.