Over 30 millioner kroner overskudd i Re kommune

GÅR SÅ DET SUSER: Re kommune går over 30 millioner kroner i overskudd. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Det var kjent at Re kommune gikk mot et overskudd i 2016, men ikke at det ble et så stort overskudd.

Økonomiplanen for 2017-2020 som ble vedtatt i desember hadde forutsatt et overskudd i 2016 på 12 millioner kroner. Regnskapet for 2016 er nå avslutta fra administrasjonens side og oversendt revisor.

Regnskapet viser et overskudd på 26,3 millioner kroner, heter det på Re kommunes nettsider. Og det er etter avsetting av midler i fond – eller sparing, på godt norsk.

Netto driftsresultat utgjør dermed 30,4 millioner kroner, eller 4,4 prosent av driftsinntektene. En god margin for en liten kommune.

– Hovedårsakene er knyttet til økt skatteinngang, meravkastning finans, lavere pensjonsutgifter og mindreforbruk i virksomhetene, heter det på Re kommunes nettsider.

– Resultatet gir et godt utgangspunkt for å kunne levere gode tjenester i årene som kommer. Takk til alle ledere, medarbeidere og til folkevalgte for arbeidet som ligger til grunn for dette gode resultatet!

Første kommentar på Re kommunes Facebook-side, var av det heller ironiske slaget:

– Skål for det! Nå gjelder det å bruke opp penga før de går i lommeboka til Tønsberg!, skriver Morten Løvaas.

Regnskapsdokumentet i sin helhet vil presenteres når det er godkjent av revisor.

Les også: Navnet blir Tønsberg

Les mer om den vedtatte kommunesammenslåing med Tønsberg fra 1. januar 2020.

,