Revac-dommen ankes: – Vi mener dommen er feilaktig

ANKER: Hovedforsvarer for Revac AS Morten Hugo Berger gikk kjapt ut og beskreiv dommen som ensidig. Anken vil bli begrunnet i et prosesskrift. Foto: Stian Ormestad.

LINNESTAD/HORTEN: Alle tre i Revac-ledelsen, som alle ble idømt fengselsstraff, og Revac AS, som ble idømt en bot på 2,8 millioner kroner pluss saksomkostninger, anker dommen fra Nordre Vestfold tingrett. 

Storbrannen sommeren 2014 endte med at Fylkesmannens miljøvernavdeling anmeldte både selskapet og tre i ledelsen. En nesten tre uker lang rettssak i Nordre Vestfold tingrett endte med knusende dom.

HEFTIG BRANN: Revac-brannen på Linnestad næringsområde sommeren 2014. Foto: VIB.

Daglig leder ble dømt til 90 dager ubetinget fengsel, mens de to andre i ledelsen ble dømt til 60 dager ubetinget fengsel hver.

Det var noe mildere enn aktors påstand på henholdsvis 120 og 90 dager i fengsel. Tingretten valgte å opprettholde boten på 2,8 millioner kroner, i tillegg til saksomkostninger på 200.000 kroner.

Revacs forsvarere gikk kjapt ut og mente dommen var feil

Morten Hugo Berger, hovedforsvarer for både de tre i ledelsen og Revac AS, forteller til NRK Vestfold at han mener dommen er gjennomgående uriktig, fordi det ikke foreligger brudd på utslippstillatelsen.

Tingretten fant at lagringen av EE-avfallet på Linnestad var i strid med Forurensningsloven og bedriftens forurensningstillatelse, som krevde at avfallet skulle behandles fortløpende.

STORBRANN: Det tok 32 timer før storbrannen på Linnestad var slokka. Foto: VIB.

Når det gjelder brannsikring, «demonstrerte de tiltalte en stor mangel på kunnskap og kompetanse». Og uansett hva de visste eller ikke – «de tiltalte burde innhentet kunnskap om brannfaren», ifølge dommen.

«Etter rettens syn har de tiltalte utvist grov uaktsomhet. Ved grunne og mangelfulle vurderinger for brann og skadefølgende av en brann, og ut fra manglende undersøkelser forøvrig».

Hovedforsvarer Berger er uenig: – Vi mener dommen er feilaktig på en rekke punkter og anken vil bli begrunnet i et prosesskrift.

– Det viktigste er at vi mener det ikke foreligger noe brudd på bedriftens tillatelse og dermed heller ikke noe straffeansvar, sier Berger til bransjebladet Kretsløpet.no.

ANKER: Ledelsen og selskapet Revac AS anker den knusende dommen fra Nordre Vestfold tingrett. Foto: Stian Ormestad.

Les mer: En knusende Revac-dom.

Dette var ReAvisas oppsummering av Revac-rettssaken: – Fire spørsmål som feller eller frifinner Revac-ledelsen.

Les alle ReAvisa-sakene fra Revac-rettssaken:

,