Dom i Revac-saken: Fengselsstraff og millionbøter

REVAC OG KMT GJENNVINNING: Bedriftene holder til på Linnestad næringsområde i Re. Foto: Stian Ormestad.

LINNESTAD: Revac-dommen er klar: Alle tre tiltalte i Revac-ledelsen får fengselsstraff, og Revac AS og KMT AS idømmes bøter på over tre millioner kroner. I tillegg må bdriftene betale saksomkostninger på flere hundretusen kroner.

Les ReAvisas oppsummering av Revac-rettssaken her.

Nordre Vestfold tingrett har dommen klar i løpet av onsdag 8. mars. Klokka 13.00 ble dommen meddelt de domfelte på lensmannskontoret på Revetal.

Rett før klokka 14.00 ble dommen offentliggjort.

Domslutningen for Revac-ledelsen lyder:

  • Daglig leder, født 1976, dømmes til fengsel i 90 dager.
  • De to andre i Revac-ledelsen, født 1972 og 1975, dømmes begge til fengsel i 60 dager.
  • Ingen av de tiltalte i Revac-ledelsen idømmes saksomkostninger.

Domslutningen for bedriftene Revac AS og KMT Gjennvinnving lyder:

  • Revac AS må betale 2,8 millioner kroner i bot, pluss 200.000 kroner i saksomkostninger.
  • KMT AS må betale 240.000 kroner i bot, pluss 200.000 kroner i saksomkostninger.

Det vil si at alle de tre tiltalte i Revac-ledelsen må i fengsel – domslutningen er å regne som ubetinget fengelsstraff, ifølge Grethe Kihlstrand ved Nordre Vestfold tingrett.

I dommen heter det at «hensynet til straffens avskrekkende virkning tilsiser ubetinget reaksjon for alle».

Pengekravet er også skjerpet, i den forstand at Revac AS og KMT AS hadde muligheten til å betale et forelegg med tilståelsesrabatt på henholdsvis 2,4 millioner kroner og 240.000 kroner og få saken ut av verden – noe de nektet og heller tok saken til retten.

Nå kommer kravet om saksomkostninger på 400.000 kroner på toppen av bøter på drøye tre millioner kroner.

BETENKNINGSTID: Morten Hugo Berger, hovedforsvarer for Revac AS og de tre i Revac-ledelsen, mener det er flere åpenbare feil i dommen. Foto: Stian Ormestad.

Ingen av de tiltalte erklærte seg skyldig da saken gikk for Nordre Vestfold tingrett fra slutten av januar til midten av februar.

Revacs hovedforsvarer Morten Hugo Berger forteller til NRK Vestfold at det er tatt betenkningstid i forhold til en eventuell anke. Han er svært kritisk til dommen:

– Sånn vi leser dommen er det åpenbare feil i den. Det foreligger ingen brudd på utslippstillatelsen og vi forstår ikke at de kan bli dømt. Sett fra et juridisk ståsted er denne dommen fullstendig ensidig.

HEFTIG BRANN: Røyken nådde fra Linnestad til Larvik, og nedfall fra brannen nådde til Andebu. Foto: VIB.

De tiltalte er dømt for å ha brutt forurensningsloven, både ved brudd på tillatelser og ved å ikke ha gjort nok for å forhindre storbrannen som starta mandag morgen 21. juli 2014. Den var ikke slokka før etter 36 timer.

AKTOR: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim. Foto: Stian Ormestad.

En haug på cirka 1.250 tonn med delvis sanert elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall, brant utendørs på Linnestad næringsområde. Den besto av 80 – 90 prosent plast, samt mindre fraksjoner av metaller, glass, tre, papir, kondensatorer, kretskort og batterier.

Cirka 140 tonn av materialet i haugen brant opp før brannen ble slukket, med utslipp til luft, jord og vann.

– Økokrim har tidligere hatt flere forurensningskriminalitetssaker mot selskaper som driver avfallshåndtering. Dette er en sterkt voksende bransje hvor muligheten for høy fortjeneste er stor, men hvor faren for skader på miljøet også er stor, noe denne saken viser. Det er derfor helt grunnleggende at bransjen gjennom et strengt strafferegime får vite at klanderverdige feil og forsømmelser får konsekvenser, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Høviskeland tilføyer at man neppe har sett saker med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet.

Dommen er ikke rettskraftig.

OMFATTENDE SAK: Tingrettens dom er krystallklar. Dommen er ikke rettskraftig, Revac-ledelsen har tatt betenkningstid angående en anke. Foto: Stian Ormestad.

Dette var ReAvisas oppsummering av Revac-rettssaken: – Fire spørsmål som feller eller frifinner Revac-ledelsen.

Aktor la ned påstand om fengselsstraff og millionbøter. Forsvarerne krevde full frifinnelse.

Les alle ReAvisa-sakene fra Revac-rettssaken:

,