Her går en god nabo gjennom 179 år over i historien

ANDEBU KOMMUNE ER HISTORIE: Det var folksomt foran herredshuset i Andebu da et digert fyrverkeri gikk av i anledning sammenslåingen med Stokke og Sandefjord. Nå grenser Re for første gang til Sandefjord. Foto: Stian Ormestad.

VESTFOLD: Ha det bra, Andebu. Ha det bra, Stokke. Hei på deg, nye, store Sandefjord.

Kommunegrensene i Vestfold har forandra seg flere ganger siden de ramla på plass for snart 180 år siden – men aldri har det vært så store forandringer som i natt. Og flere forandringer skal det bli.

Samtidig som våre to gode naboer Andebu og Stokke har gått over i historien ved midnatt 1. januar 2017, har Re kommune fått en ny stor nabo i vest: Sandefjord kommune. 

Og samtidig gikk Vear ut av Stokke – nå Sandefjord – og inn i Tønsberg. Dette er en av historiens største grensejusteringer mellom norske kommuner, heter det på Stokke kommunes nettsider.

Tønsberg kommune får nærmere 2.500 nye innbyggere med Vear-området. 1. januar 2020 kommer Re kommune etter med våre drøyt 9.000 innbyggere.

TELLER NED: Andebus siste ordfører gjennom tidene Bjarne Sommerstad (SP) minner om at andebusokningene fortsatt er fra Andebu, Høyjord og Kodal. – Her på bygda kan det være langt mellom hus, men det er tett mellom folk. Foto: Stian Ormestad.

Men verken sammenslåinger eller grensejusteringer er noe nytt.

Stokke har minka flere ganger gjennom sin eksistens, og det er også det siste som skjer når nærmere 20 prosent av Stokkes befolkning går til Tønsberg, og ikke Sandefjord.

Da Stokke kommune ble stiftet 1. januar 1838 var både Håøya og Veierland en del av Stokke. Øyene ble overført til Nøtterøy kommune i henholdsvis 1901 og 1964.

Da Andebu kommune ble stiftet samme dato 1. januar 1838, var det sogneprest Jens H. Otterbeck som tiltrådde som ordfører. Han satt som ordfører fram til sin død – hele 24 år. Den første ordføreren ble også den lengstsittende ordføreren i Andebu kommune.

Gamle Ramnes og nye Re kommune har samarbeida med Andebu på mange felt, det mest kjente er kanskje Vivestad-elevenes skolegang på Høyjord skole helt siden skolen i Vivestad ble lagt ned i 1965.

NY NABO: Sandefjord kommune-skiltene har kommet opp over hele kommunen, som her ved Kjønnerød. Foto: Stian Ormestad.

Også Ramnes og Våle ble egne kommuner, eller «formannskapsdistrikt», 1. januar 1838. At Ramnes og Våle så ble til Re i 2002 er en kjent sak. Men visste du at det skjedde en grensejustering mellom Ramnes og Våle?

16. juli 1873 ble en ubebodd del av Våle ved kongelig resolusjon overført til Ramnes.

Og i 1947 ble en del av Botne, seinere Holmestrand, med åtte innbyggere overført til Våle.

Akkurat denne justeringen kan komme i retur, for per i dag ligger en grensejusteringssak på vent der Mulvika krets i Re kan gå til Holmestrand – og i Grette krets er det også diskutert et initiativ for grensejustering. I oktober fikk 84 husstander et brev med oppfordring om å skrive under på et slik innbyggerinitiativ.

Tre husstander helt på grensa til Horten har også søkt om grensejustering. Det samme kan skje med noen få husstander på Grorud i Ramnes som kan trekke mot Stokke og nye Sandefjord kommune.

FOLKSOMT VED HERREDSHUSET: Andebu har en stolt historie. Den historien skal fortsatt skrives – men nå som en del av Sandefjord kommune, ikke som en egen sjølstendig kommune. Foto: Stian Ormestad.

For en ting er sikkert – det skjer mer med grensene rundt Re framover:

Fra og med 1. januar 2018 mister vi enda en nabo gjennom «alle tider»: Hof innlemmes i Holmestrand kommune. 1. januar 2020 kommer Sande etter i nye Holmestrand.

1. januar 2018 mister vi enda en nabo, og får enda en ny: Lardal slås sammen med Larvik – og Re grenser for første gang også til Larvik.

Og til sjuene og sist: Re kommune blir historie – den korteste kommunehistorien i hele norgeshistorien – 1. januar 2020. Da slås Re sammen med Tønsberg til en storkommune med 54.000 innbyggere – den nest største kommunen i Vestfold etter nye Sandefjord.

SISTE SOLNEDGANG OVER ANDEBU KOMMUNE: Nyttårsaften 2016 spanderte sola denne fargesprakende solnedgangen over Andebu kommune – som timer seinere er historie. Bildet er tatt mot Sjuekrysset i Høyjord på fylkesvei 306 fra Re. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Tenk stort – og bruk sunt bondevett!

Les også om et ampert folkemøte på Revetal: – Jeg skjønner ikke at dere tør!

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Thorvald om Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

Les også: Navnet blir Tønsberg

,