Her bankes fundamentet på plass for enda en Revetal-utbygging

301116_revetal_re-torvet

TORVPARKEN 2: Det inviteres til informasjonsmøte 1. desember på Restauranten om byggeplanene bak bankbygget, Torvparken 2-prosjektet. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Det bygges på alle kanter av Revetal om dagen; Utvidelse av Re-torvet og 24 nye leiligheter i høyden, en ny Rema 1000-butikk, og en ny ungdomsskole.

Det merkes godt i Revetal-området i disse dager:

Betongsøyler bankes ned i bakken på parkeringsplassen bak bankbygget. Taktfaste dunk har pågått i to dager nå. De skal sørge for godt fotfeste for Torvparken 2. Det inviteres til infomøte om byggeplanene på Restauranten torsdag 1. desember klokka 18.00.

Lengst nordøst på Revetal svinger heisekranene seg over nye Revetal ungdomsskole, som begynner å ta form på den gamle Opthun-gården.

Og lengst sør, mot Valleåsen, har gravemaskinene allerede begynt å legge tilrette for bygging av en splitter ny Rema 1000-butikk.

301116_revetal_ungdomsskole

NYE REVETAL UNGDOMSSKOLE: Det nye skolebygget tar form, nordøst for dagens skolebygning. Inni bygningsskallet skimter vi blant annet amfiet midt i bygningen. Foto: Stian Ormestad.

I forbindelse med regnskapskontoret Atenti Revetal sin offisielle åpning av nye lokaler i Industriveien 3, tok byggeier Revetalgata eiendom ved Svein Olsen og leietaker Atenti Revetal ved Thomas V. Langedrag en opptelling av antall arbeidsplasser på Revetal i dag.

De kom fram til godt over 1.000 arbeidsplasser totalt, med stort og smått.

Re kommune er den største arbeidsgiveren med med drøyt 400 faste offentlige stillinger. Næringslivet står for rundt 650, der Meny står for rundt 100 som den klart største private aktøren på Revetal.

Og at interessen for Revetal er stor, ble også tydelig da en ny stor aktør sist uke signerte leiekontrakt på Atentis gamle lokaler i Torvparken 1: Tryg Forsikring Horten – snart Revetal.

301116_revetal_rema

NY REMA 1000-BUTIKK: Lengs sør på Revetal, ved siden av Monter, skal nye Rema 1000 reise seg i løpet av vinteren og våren. Foto: Stian Ormestad.

I tillegg har Tønsberg-ordfører Petter Berg lova kommunale arbeidsplasser på kommunehuset på Revetal, også i framtida – både før og etter at valget falt på Tønsberg som sammenslåingspartner for Re.

Skattesamarbeidet, der Tønsberg flytter sitt skattekontor til Revetal, er et eksempel som det gjerne blir flere av, spår Tønsberg-ordføreren. Han mener kommunehuset på Revetal er godt egnet for kommunal tjenesteproduksjon.

– Vi kommer nå til å ta for oss tjenesteområde etter tjenesteområde, helt til vi har gått gjennom alle og ethvert. Det ligger i korta at det vil bli flere tjenester på Revetal. Det er et klart mål at det blir fortsatt aktivitet i kommunehuset i Re, sa Tønsberg-ordføreren til ReAvisa tidligere i høst.

I sammenslåingsdebatten vektla Tønsberg-politikerne sitt prinsippvedtak for sammenslåing: Barnehager, skoler og omsorgstjenester skal opprettholdes der de er i dag i den nye kommunen.

Så alt ligger til rette for enda flere arbeidsplasser på Revetal i tida framover.

301116_revetal_re-torvet_2

EN AV MANGE BYGGEPLASSER PÅ REVETAL: Det er mange gjerder og advarselskilt på Revetal – og bankingen fra denne byggeplassen høres i en god radius rundt Revetal. Det er bare tydelige tegn på fortsatt utvikling på Revetal – som allerede har passert 1.000 arbeidsplasser. Foto: Stian Ormestad.


 

Les mer om Torvparken 2-prosjektet.

Les mer om nye Revetal ungdomsskole.

Les mer om nye Rema 1000-butikken.

, , , ,