Ordfører Thorvald Hillestad: – Rart om vi velger noe annet enn Tønsberg nå

ReAvisa_Hillestad_1LOKALPOLITIKK I RE: – Vi har bedt om innbyggernes mening – og etter mitt syn er det et veldig klart råd, sier Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP).

Thorvald Hillestad (SP) har som ordfører snakka varmt om 3K-samarbeidet og en sammenslåing mot nord. Da det alternativet falt i folkeavstemningen i fjor, retta han blikket østover: Re-ordføreren gikk i sommer ut og sa at han heller mot Horten.

Når det endelige retningsvalget skal tas i kommunestyret denne uka, ender Hillestad opp på Tønsberg – etter å ha vært innom alle tre alternativene. Retningsvalget skal vedtas i et ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 21. september 2016.

– Det er blitt sagt ved flere anledninger at innbyggerundersøkelsen skal veie tungt. Derfor blir det rart hvis vi skulle overse et såpass klart råd om Tønsberg, mener Hillestad.

– Nå er det ikke innbyggerundersøkelsen aleine som skal bestemme. Andre ting er utredningen som vi fikk før sommeren, som også gir et klart pluss til Tønsberg, viser Hillestad til. Sterke innvendinger mot Tønsberg på flere folkemøter nevnes ikke.

At hans tidligere favoritter Horten og Holmestrand faller gjennom, er ikke så farlig. Alle tre alternativene er gode alternativer for en ny kommune sammen med Re. Nå peker Tønsberg seg ut som det beste, mener Hillestad, og da blir valget lett.

– Jeg tror nok at samarbeidet med Horten vil gå sin gang, både med næringsområder og ny jernbanestasjon. Det må vi klare å få til. Det må jo være spennende for Tønsberg å være med på også.

Mot Holmestrand mener Hillestad det blir feil å oppgi Re-land. Det har Hillestad fronta i andre medier i dag, blant annet på radio NRK Vestfold. Også denne saken skal diskuteres i onsdagens kommunestyremøte.

Innbyggerundersøkelsen i 2014 viste at tilhørigheten til Tønsberg var stor, men et forsvinnende lite mindretall ønsket en sammenslåing den veien. Motsatt var forholdet til Holmestrand – liten tilhørighet, men stor vilje til sammenslåing.

Det var den gang – for bare to år siden. I denne omgang har debatten fått mer preg av tilhørighet, og oppslutningen om Tønsberg er langt større.

Ordføreren forklarer det med at det har skjedd mye på bare to år. Verden rundt Re har forandra seg kjapt.

– En vesentlig forskjell er at vi den gangen hadde alternativet Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme (TNT), ikke Tønsberg aleine. Det tror jeg Re-folk var skeptisk til. Den gangen var jo TNT-forhandlingene godt i gang og alt tyda på at det skulle bli en realitet.

– Også har det skjedd ting mot nord også. I innbyggerundersøkelsen for to år siden var ikke Sande en del av pakka, og jeg har inntrykk av at folk er mer skeptisk til 4K enn 3K.

Nå håper ordføreren å få med seg et samla kommunestyre til Tønsberg, bekrefter han på spørsmål fra ReAvisa.

– Håpet er akkurat det. Men, noen mener det ene, noen mener det andre – og alle må få komme med sine forslag i løpet av møtet. Hvis så det ene forslaget etter det andre faller, så håper jeg at det endelige vedtaket kan fattes av et enstemmig kommunestyre i siste runde.

– Det tror jeg Re er tjent med.

Nå gleder Hillestad seg til forhandlinger med Tønsberg. Han mener Re har et godt forhandlingsgrunnlag ved å vise til prinsippene for kommunesammenslutning, vedtatt i bystyret i Tønsberg i fjor.

– Nå skal prinsipper gjøres om til praksis. Jeg er optimist på at dette skal vi få til. Jeg oppfatter Tønsberg-folk som ærlig og rederlige folk som det går an å prate med, og som ønsker et godt resultat for hele den nye kommunen.


 

Det har vært mye snakk om hva vi i Re mener om byene rundt oss. Hva mener byfolk om Re? 


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.