Leserinnlegg: Skal min stemme bli hørt, må jeg gjøre noe selv!

LESERINNLEGG: Her er eposten til representanter for alle de 8 partiene som skal avgjøre retningsvalget for Re. Gjør som meg – send epost med din mening!, oppfordrer Bernhard Marti i dette leserinnlegget.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Folkemøtene om sammenslåing av Re og en av våre nabokommuner er i gang. Jeg deltok på møtet tirsdag, og mitt inntrykk er at disse møtene vil være ganske så like, dvs med en stor grad av informasjonsflyt til innbyggerne.

Noen diskusjon om hvem og hva er det ikke lagt opp til, men derimot henvises det ofte til saksgrunnlaget. Alt er jo forsåvidt greit så langt.

At man nå havner i denne situasjonen skyldes ene og alene en klønete fremdrift av spørsmålet om kommunesammenslåing. Når svaret ikke ble det politikerne ønsket, åpner man for å tolke resultatet!

Prosessen har vært uryddig og alternativene som ble lagt frem for avstemning uklare. Men når man nå har vedtatt at Re skal søke sammenslåing med en nabokommune, ref sterke føringer fra statlig hold, ønsker jeg å påvirke det valget!

Å kunne påvirke er poenget det ble ironisert over på folkemøtet. Vil politikerne «lytte» denne gangen?

På slutten av møtet, fikk alle Re-politikerne ordet. Og det var da det slo meg, du verden for en lydhør forsamling!

Alle politiske partier understreket at de skulle «lytte» til innbyggerne i Re, for så å bestemme seg, basert på en oppringingsrunde og medlemsmøter!

Jeg må si jeg reagerer veldig sterkt på valg av metodikk. Hva et nominasjonsmøte i et parti velger, er det partiet sitt anliggende, så kan velgerne avgjøre i valg.

Men en sammenslåing bør ikke avgjøres av 7 eller 23 fremmøtte (medlemmer) i et partimøte.

Som sagt, alle politikerne ville lytte til innbyggernes mening, noe de elegant har fratatt oss muligheten til å gjøre i en folkeavstemning.

Derfor tenker jeg som så; Skal min stemme bli hørt, må jeg gjøre noe selv!

Det jeg for en hver pris vil unngå, er at noen få politikere skal kunne hevde at «det har de ikke hørt noe om», når valget av nabokommune blir noe helt annet enn hva et mulig flertall ønsker seg.

Og som sagt, dette blir en mulig vei for å dokumenter hva ihvertfall jeg og du mener om saken. Ikke noe hemmelig valg, men en altfor viktig sak til å la et møte i 8 partier få bestemme, med simpelt flertall i kommunestyret som avgjørende opptelling.

Derfor foreslår jeg følgende, og som jeg vil gjøre. Klipp inn adresselinjen du finner under og send inn din mening!

Forslag til tekst;

Jeg, (ditt navn og alder), vil at min stemme skal bli hørt.

Jeg ønsker/ønsker ikke en kommunesammenslåing.

Om sammenslåingsprosessen fortsetter, ønsker jeg at Re kommune skal slå seg sammen med XXXX. Det er mitt førstevalg. Om ingen av nabokommunene oppnår en klar overvekt, dvs mer enn 50 % støtte, ønsker jeg at mitt annetvalg til sammenslåing er XXXX.

Hilsen

Ditt navn og alder.

Her er samtlige mailadresser til de politiske gruppelederne i Re, til ordføreren, varaordføreren og til postmottaket i Re kommune.

Jeg tar med den generelle eposten Re kommune, fordi her blir alle arkivert og mailene vil være et grunnlag for seinere undersøkelser.

postmottak@re.kommune.no; trudeviola@reap.no; tove.oygarden@gmail.com; frodeg.hestnes@vfk.no; odd.gjerpe@blakors.no; ulf.lund.halvorsen@gmail.com; svein.holmoy@hotmail.no; thorvald.hillestad@re.kommune.no; heming.olaussen@gmail.com; behe-s@online.no; be-toru@online.no

I alle organer og valg hvor mulighetene er flere, strykes den kandidaten som får færrest stemmer. De av oss som «stemmer» på den nabokommunen med færrest stemmer, vil dermed bli hørt ved å ta med det sekundære alternativet.

På denne måten blir en personlig beskjed sendt til våre politikere som de har lovet å lytte til.

Lykke til. Og la denne semre prosessen bli en påminnelse om hvor viktig frie valg og demokratiet vårt er!

Hilsen Bernhard Marti


 

Les også: Re kommune får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


– ANNONSE –