Leserinnlegg: Med tvang skal kommune-Norge bygges!

LESERINNLEGG: Det er synd at flertallet av våre folkevalgte allerede etter 14 – 15 år er villige til å rive alt det flotte vi har fått til i Re opp med rota og la Re bli en utkant i en bykommune, mener Arne Nåtedal i dette leserinnlegget.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

«You can do it your own way, if it’s done just how I say» sang James Hetfield i “Eye of the beholder” på Metallicas mesterstykke “…And Justice For All” fra 1988.

Om Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har sans for skikkelig musikk vet ikke jeg, det går muligens i mer sobre toner der i gården, men sitatet ovenfor er tydeligvis hans slagord likevel.

Kommunereform skal det bli, og vil du ikke – så skal du!

«Vi har stor tiltro til at kommunene vet best selv» heter det gjerne fra regjeringshold når det er snakk om kommunalt selvstyre. Men det gjelder visst bare saker som vannscooter- og snøscooterkjøring eller bygging i strandsonen o.l.

Det er fordi man vet at lar man kommunene bestemme selv i disse spørsmålene, så blir det etter hvert «fri flyt» av seg selv mange steder.

Annerledes er det med kommunesammenslåing, der er ikke entusiasmen ute i kommunene påfallende, så da må man ty til tvang. Så langt rekker altså tiltroen til kommunalt selvstyre…

Når man skal vurdere eventuelle «partnere» bør fokuset ligge på hva man virkelig ønsker, og i hvilken grad en sammenslått kommune vil være en forbedring i seg selv.

Vil en større kommune gi en bedre styring og grunnlag for bedre økonomi?

Istedet har prosessen vært forstyrra av flere «sekundære» og i seg selv irrelevante momenter som har tatt fokuset vekk fra det det egentlig gjelder:

1. Hastverk.
Vi må forte oss og ta en beslutning innen den og den datoen, for etter det er det for seint! Toget går, det er nå vi har sjansen!

Det ingen grunn til å forhaste seg i et så viktig spørsmål. Når vi snakker om en kommunestruktur som skal holde i 50-100 år, spiller det ingen rolle om vi bruker 1 eller 5 år på å bestemme oss.

Det er Sanner som har det travelt, skal han få dette på plass før han må levere nøklene høsten 2017.

2. Frykt for ensomhet.
Tenk om «Alle de andre» finner hverandre og vi blir stående aleine? Stakkars oss da som står igjen på perrongen. (Var det noen som hørte denne i 1994?). 

Dette er et av de eldste triksene i boka. Menneskelig frykt for å bli stående aleine som veggpryd mens «alle de andre» har funnet hverandre. Nei, vi må kaste oss med vi også.

3. Økonomi
Hvis vi bestemmer oss nå får vi masse premiepenger av Jan Tore vi kan bruke på hva vi vil!

Dette er et helt feil utgangspunkt. Det interessante fra et samfunnsperpektiv er jo om driften av en sammenslått kommune gir bedre og sunnere økonomi i seg selv, ikke om vi kan oppnå en «premie» ved å gjøre slik statsråden vil.

Som vi vet har Sanners reform fått en meget lunken mottakelse ute i kommune-Norge, men takket være disse psykologiske triksene er det nå flere som «biter på», deriblant Re.

Her i Re ble det jo fra starten av kjørt en nokså omfattende prosess med bl.a. utredninger og folkemøter. All ære til våre politikere for det!

At argumentasjonen fra kommunalt hold var ensidig er så sin sak, men det var ihvertfall en prosess som som ga inntrykk av at befolkningen skulle få være med å bestemme gjennom en folkeavstemning.

Folket sa sin mening, og flertallet var ikke interessert i storkommune. Og det hadde alle partier lovet å respektere, om enn noen med forbehold om valgdeltakelse.

Det gikk likevel ikke lenger enn til første kommunestyremøte før Høyre ville kjøre igang igjen med sitt «klippe-klippe».

Det ble likevel fatta et vedtak om at saken ikke skulle tas opp igjen i inneværende periode. En naturlig konsekvens av resultatet av folkeavstemningen, honnør til flertallet for det.

Men så kom endelig forslag til inntektssystem på bordet, og kommunestyret bråsnudde, selv om hovedinnholdet i dette forslaget vel ikke hadde vært noen hemmelighet før heller.

Og denne gangen skulle man ikke spørre folket, man kunne ikke risikere at innbyggerne svarte feil en gang til….

«Kommunestyret må være voksne nok til å ta avgjørelsen sjøl» het det da.

Ok, så grunnen til at man rådførte seg med befolkningen i folkeavstemningen 14. september 2015 var at kommunestyret ikke var «voksne»?

Og hvorfor var de ikke det? Det er slett ikke moro å si det, men saken er nok at forslaget til nytt inntektssystem kom mer enn beleilig for mange av våre politikere, som da fikk en anledning til å anullere sitt eget vedtak og ta saken opp igjen.

Strukturen på det nye inntektssystemet er jo helt ulogisk.

Hvis det er slik at storkommunene i seg selv er så mye mer «robuste» og økonomiske å drive, hvis det automatisk gir besparelser å være stor, så trenger de jo rett og slett ikke disse pengene!

Tilsvarende gir det ingen mening i å stramme inn i tilskudd for «frivillige» småkommuner, det går jo bare ut over innbyggerne.

Når dette likevel gjøres, så gjøres lokalpolitikerne til «gisler» ved at de vet de vil få ansvaret for en eventuell dårligere kommuneøkonomi, og det vil de jo ikke.

Dette er beviset på at Sanner driver ren utpressingspolitikk ved å belønne dem som slutter rekkene, og straffe de ulydige.

Med tvang skal kommune-Norge bygges!

260 av landets ordførere har skrevet under på et opprop mot inntektssystemet. Hvorfor er ikke Re med på denne lista? Det er jeg skuffa over.

Det naturlige hadde vært opprør, ikke underkastelse.

Dette med kommunestruktur handler mye om identitet og tilhørighet.

Re er en frivillig og vellykka sammenslåing av to jevnbyrdige kommuner med noenlunde samme størrelse, demografi og bosetningsmønster. Vi er reinger, det kan vi være stolte av, og vi velger selv våre politikere.

Derfor er det synd at flertallet av våre folkevalgte allerede etter 14-15 år er villige til å «rive dette opp med rota» og la Re bli en utkant i en bykommune. For skal vi være ærlige er det jo det vi blir. Ta fram et kart!

For all del – sammenslåing med en av nabobyene er ikke Svartedauen, og vi vil nok klare oss ganske bra likevel. Vi lider ingen nød her.

Men vi skal huske på at det er kjøttvekta som gjelder. Enkel matematikk tilsier at med f.eks 10.000 Reinger og 40.000 Tønsbergensere vil vår direkte påvirkning på hvem som skal styre oss og hvilken politikk som skal føres i Re, reduseres til en femtedel.

Det er ikke unaturlig at feks ca 30.000 tønsbergensere bosatt i byen og bynære strøk vil ha andre verdier og andre prioriteringer enn oss på bygda når de går til stemmeurnene.

Hva med jordvernet f.eks.? Vi har jo nettopp sett hvor langt ordfører Petter Berg i Tønsberg har vært villig til å gå for å få bygd ned 250 dekar potensielt høyverdig matjord på Barkåker.

Løfter fra naboordførere om at skolestrukturen skal bestå, og at det skal etableres «servicesentre» rundt om i kommunene (a la «flersenterkommunen» fra forrige runde) er det ingen grunn til å legge særlig vekt på.

Slike lovnader holder max en kommunestyreperiode. Når krybba er tom og budsjettene skal salderes kommer naturlovene til anvendelse, og da er nedlegging og sentralisering svaret.

«Innbyggerne skal bli hørt» heter det nå. Ja mulig man hører hva som blir sagt, men enkelte partier har jo allerede bestemt seg og driver etter hva jeg hører propaganda på nettet for sin favorittpartner…så det spørs hvor mye reell påvirkningskraft det er i 1200 uforpliktende telefonintervjuer.

Og som flere har påpekt før meg mangler det et svaralternativ – å fortsatt satse på vårt kjære Re som egen kommune.

Veldig negativ sier du?

Nei, jeg har stor respekt for all den frivillige innsatsen våre lokalpolitikere legger ned. Men i denne saken mener jeg flertallet har tråkka feil, og da er det lov å si fra.

Og dessuten – det er ikke for seint å snu. Et kommunestyrevedtak gjelder jo som kjent bare til til det blir oppheva av et nytt!

Fortsatt god seinsommerhilsen fra Arne Nåtedal, stolt Reing – enn så lenge.


 

Les også: Re kommune får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

– ANNONSE –