Leserinnlegg: Brosjyren gir ikke korrekt informasjon!

LESERINNLEGG: Re kommune har sendt ut en brosjyre til alle husstander. Inger Christensen, innbygger i Re og næringssjef i Holmestrand, mener brosjyren innholder feil på feil. I dette leserinnlegget ramser hun opp noen av dem:

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

I forkant av folkemøter og innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing, har kommunen ønsket å komme ut med informasjon om de ulike alternativene.

Informasjonen om alternativet «Hof – Holmestrand – Sande» er delvis lite oppdatert, delvis direkte feil.

Er det greit – eller er det litt problematisk?

Hovedinnholdet i brosjyren er konklusjonene i en rapport Pricewater Coopers og Telemarksforskning har laget på oppdrag fra kommunestyret i Re.

Disse konklusjonene ble trukket før Sande gjorde sitt retningsvalg i juni. Brosjyren er sendt ut i august. Det har med andre ord vært god tid til å se på dette på nytt, og vurdere om noen av konklusjonene for alternativet «Hof/Holmestrand» endrer seg når også Sande blir med.

Problemstillingen har åpenbart vært diskutert, ettersom både navn, fysisk størrelse og innbyggerantall er justert i brosjyren.

Når det kommer til vurderingene av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene, har en valgt å ikke korrigere noe. Konklusjonene som ble trukket for alternativet «Hof/Holmestrand» presenteres som om det gjelder hele den nye kommunen – inkludert Sande, med en presisering med liten skrift nederst på sida om at dette er en vurdering som er gjort før Sandes valg.

Resultatet blir en brosjyre som framstår uryddig og lite oppdatert – og som faktisk ikke gir korrekt informasjon om hvordan alternativet «Hof/Holmestrand/Sande» er i fht kriteriene en har satt opp.

Den viktigste begrunnelsen for kommunesammenslåinger, er at de skal bidra til at fagmiljøene i kommunen blir sterkere, mindre personavhengige og med høyere kompetanse.

I vurderingen av «Hof – Holmestrand – Sande» sier brosjyren at det fortsatt vil være fagmiljøer som er «for små og sårbare». I alternativet der Re slår seg sammen med Horten sier brosjyren at den sammenslåtte kommunen vil være «robust» på tjenesteproduksjon, og ha «faglig miljø og bredde».

Re+ Horten vil være en kommune på 36.500 innbyggere, kommunen sammen med nye Holmestrand og Sande vil være på 32.500. Begge kommuner er selvsagt store nok til å skape gode fagmiljøer. Brosjyren sier at det er forskjell.

I flere sammenhenger har det blitt gjort poenger av at en sammenslått kommune av Tønsberg og Re vil bli en av landets største landbrukskommuner. Det er helt sikkert riktig, men den vil ikke bli like stor som en landbrukskommune der Re slår seg sammen med Hof, Holmestrand og Sande.

Re er storebror i Vestfold når det kommer til landbruksarealer. Sande og Tønsberg er omtrent like store. Når Re kommunes brosjyre velger å ikke regne Sandes arealer inn, er det selvsagt ikke rart at det er Tønsberg-alternativet som ser størst ut.

Alle kommuner som slår seg sammen får beholde det s.k. «basistilskuddet» som om de fortsatt var egne kommuner. Dette er et tilskudd som er likt for alle kommuner, og skal dekke det det koster å «være kommune»: ha en ordfører, en sentral ledelse, et kommunestyre osv.

Når kommunene slår seg sammen, er dette områder det vil være mulig å redusere, og dermed vil dette tilskuddet en beholder, kunne bidra til å styrke andre tjenester.

En sammenslått kommune av Holmestrand, Hof, Re og Sande får beholde 3 «ekstra» basistilskudd i 15 år – det betyr 39,6 millioner kr i året. I tillegg beholder denne kommunen Hofs småkommunetilskudd på 5,5 mill – til sammen en årlig bevilgning på 45,1 mill.

Alternativene med Re – Tønsberg eller Re-Horten får beholde ett ekstra basistilskudd på 13,2 mill. Ganger vi med 15 – får alternativet Re – Holmestrand – Hof – Sande 676,5 mill, mens de andre to får 198 mill. I brosjyren er dette oppsummert helt likt for alle tre alternativer – som om støttebeløpet var det samme.

Re kommunes brosjyre gir ikke god nok informasjon om en sammenslåing med Holmestrand, Hof og Sande, og de tre punktene ovenfor er de viktigste, men ikke de eneste.

Brosjyren påstår at Horten er med i Byregionsprogrammet – noe de faktisk ikke er.

Den bruker ordene «potensielt bortfall» om eiendomsskatten i en sammenslåing med Holmestrand, Hof og Sande, mens det står «sannsynlig» bortfall på de andre to alternativene.

Dette til tross for at det i den politiske plattformen som er utarbeidet for Holmestrand, Hof og Sande står at den nye kommunen ikke skal ha eiendomsskatt. (En slik plattform er ikke utarbeidet for Horten eller Tønsberg).

Brosjyren mener det er en ulempe for en sammenslåing med Holmestrand, Hof og Sande at en får «andre grensejusteringskostnader» – og hvordan en kommer til den konklusjonen er en gåte.

Slår Re seg sammen med Holmestrand m.fl blir det i hvert fall ingen grensejusteringer mellom de to kommunene.

Kanskje informasjonsbrosjyren vet om noen andre grensejusteringer mot andre kommuner, som ikke har vært framme i debatten ennå?

Avslutningsvis synes undertegnede – som har bodd litt forskjellige steder i Norge – at det er spesielt at en i pannekakeflate Vestfold bruker topografien som en ulempe for en sammenslåing med Horten og/eller Holmestrand/Hof/Sande.

Det er ingen som bestrider at det er dårlige veier øst-vest i fylket vårt, men at det lille som er av høydeforskjell skulle bety noe for kommunegrensene, må være en overdrivelse.

Hilsen Inger Christensen, innbygger i Re – og antagelig litt inhabil i saken, ettersom jeg er næringssjef i Holmestrand.


 

Les også: Re kommune får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

– ANNONSE –