300.000 kroner til oppgradering av utearelene ved Solerød oppvekstsenter

FLERE MANGLER: Huska har aldri kommet opp igjen, etter at den ble tatt ned høsten 2016 som følge av mangler i lekeplasskontrollens rapport. Foto: Privat.

UNDRUMSDAL: Kommunestyret bevilger 300.000 kroner til oppgradering av utearealene på Solerød oppvekstsenter – i første omgang. Diskusjonen gikk i hele hundretusener.

Les også: – Dere har ikke glemt oss, vel?

Bakgrunn: Undrumsdal vokser – og Solerød barnehage utvides?

Les også: …men hva med utearealene?, spør elevrådet og FAU

Kjapt oppsummert i tall:

Elever og foreldre ved Solerød oppvekstsenter ønsker seg drøyt 600.000 kroner.

Rådmannen foreslår 400.000 kroner for å dekke det de ønsker seg mest.

Flertallet av de folkevalgte går for 300.000 kroner – etter først å ha satt av 200.000 kroner i det forrige kommunestyremøtet.

300.000 kroner – i første omgang

Lars Jørgen Ormestad (AP) ser at Solerød har behov for et ekstra løft, på grunn av utvidelse av barnehagen og fordi det er dårlig stelt på utearealene per i dag.

Pengene tas fra fjorårets rekordoverskudd i Re kommune. Diskusjonen gikk på 300.000 eller 400.000 til Solerød nå – før alle barnehager og skoler tas med i kampen om den resterende potten.

Hele kommunestyret støtter forslaget om 300.000 kroner – i denne omgang. Da står det 600.000 kroner igjen, som alle barnehager og skoler kan søke om før høsten.

– Vi snakker om å satse på Undrumsdal. Nå kan vi vise det!

En mann og ett parti brøyt ut av en ellers enstemmig gjeng – Heming Olaussen (SV) vil bevilge 400.000 kroner.

– Vi snakker om å satse på Undrumsdal. Her har vi en konkret anledning til å vise nettopp det. 400.000 kroner vil dekke flere av de ønskene elever og foreldre sjøl foreslår for både barnehage og skole.

At Solerød i denne omgang får 1/3-del av potten, betyr ikke at de er avskåret fra å få penger fra potten som er igjen, understreker Frode Hestnes (FrP).

Behovet skal kartlegges for alle barnehager og skoler i Re, og da kan Solerød fortsatt stille sterkt i kampen om resten av årets pott over sommeren.

– Men med denne bevilgningen kan man hvert fall få satt i gang arbeidene med oppgraderingen på Solerød allerede nå, sier Hestnes.

Elevrådslederen overtalte politikerne

Det skal også fordeles penger på 2018-budsjettet innen dette årets utløp:

«Både for Solerød og andre skoler og barnehager vil det være aktuelt å fremme forslag om ytterlige oppgraderinger i budsjett 2018», skriver rådmannen i saken.

Kommunestyrets bevilgning på 300.000 kroner kommer som en direkte følge av at elevrådsleder Ingrid Heierstad (13) tok ordet under Åpen post i kommunestyremøtet i april.

Elevrådslederen viste bilder fra uteområdene ved barnehagen og skolen.

Les mer: Ingrid (13) overtalte kommunestyret

, ,