Blir det et nytt bibliotek her?

«INDREFILETEN» PÅ REVETAL: Planene har vært mange for denne tomta mellom kommunehuset og Europris. Nå er planen et signalbygg med bibliotek og burger, med grøntområde rundt. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Mindretallet lurer på hva som haster så fælt, mens flertallet vil kjøre på. Det betyr at vi er et skritt nærmere et splitter nytt bibliotek på den mest sentrale sentrumstomta som fortsatt ligger brakk.

Re bibliotek ligger på Brår, men det er et ønske om å flytte folkebiblioteket til sentrum, på Revetal.

Rådmannen foreslår for kommunestyremøtet 20. juni:

1. Folkebiblioteket flyttes til Revetal sentrum.
2. Det utlyses en anbudskonkurranse hvor Re kommune ønsker leie lokaler til bibliotek i Revetal sentrum.

HVORFOR SÅ HASTVERK? Heming Olaussen (SV) vil bruke bedre tid på avgjørelsen om et nytt bibliotek på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Saken har vært nevnt ved to anledninger tidligere i år – og utsatt. Et mindretall ville også utsette saken denne gang.

– Hvorfor så hast, spør Heming Olaussen (SV) på vegne av et mindretall bestående av ham, hele FrP-gruppa og deler av et splitta Senterparti.

Mindretallet vil utrede nøyere hva som trengs av plass, om biblioteket kan samlokaliseres med et nytt ungdomshus, eller om det finnes eksisterende ledige kommunale lokaler.

Har planene klare

Revetal Invest, som eier tomta mellom kommunehuset og Europris, har planene klare for bygging av et signalbygg på Revetal som kan huse både Burger King og bibliotek – hvis Re kommune ønsker å benytte seg av tilbudet.

Den private utbyggeren tilbyr seg å bygge og leie ut til kommunen – akkurat som det i sin tid ble gjort med kommunehuset, som så ble kjøpt av Re kommune etter leieperioden.

HASTVERK? JA TAKK! Mange ønsker seg et bibliotek på Revetal, poengterer Tove Øygarden (H). Foto: Stian Ormestad.

Oppdraget settes nå ut på anbud, der Revetal Invest kan bli en av flere tilbydere.

Odd Gjerpe (KrF) mener rådmannens forslag er en god løsning for en skrall kommuneøkonomi.

– Nå har vi mulighet til å få til noe vi ønsker oss, uten å sette oss i enda større gjeld – og erfaringene fra kommunehuset er gode, viser Gjerpe til.

Thordis Skallist Hovet (AP) er enig: – Dette er en gladsak – vi ønsker et bibliotek i sentrum!

– En viktig sak for veldig mange

Tove Øygarden (H) er bare glad for hastverket. Saken kan heller ikke komme overraskende på:

LUR LØSNING: Odd Gjerpe (KrF) viser til de gode erfaringene med samme løsning for kommunehuset i sin tid. Foto: Stian Ormestad.

– Dette er folk opptatt av, dette ønsker biblioteket sjøl, og dette ønsker folk der ute – dette er rett og slett viktig for veldig mange, også for oss folkevalgte.

– Så viktig er et bibliotek i sentrum på Revetal, at det til og med er nevnt i den politiske plattformen med Tønsberg, poengterer Øygarden.

Svein Holmøy (SP) varsler at Senterpartiet er delt i saken. Sjøl går han hundre prosent inn for rådmannens forslag.

– Vi må bruke den muligheten vi har fått nå, mener Holmøy. 

Flertallet griper muligheten, mot mindretallets åtte stemmer for å utsette saken, og et mindretall som også stemmer mot rådmannens forslag.

Les også om Burger King, som vil etablere seg på Revetal – på den samme tomta, sammen med et eventuelt nytt bibliotek.

,