Ingrid (13) overtalte kommunestyret: Utearealene skal oppgraderes, samtidig som barnehagen utvides

SOLERØD OPPVEKSTSENTER: Foran ser vi elevrådsleder ved Solerød skole Ingrid Heierstad (13), bak ser vi fra venstre SU- og FAU-leder Rolf Kullander, FAU-leder for Solerød barnehage Jenifer I. Karpinska, FAU-leder for Solerød skole Guri Nilsen og FAU-medlem Margareth Horn. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL/UNDRUMSDAL: Elevrådsleder Ingrid Heierstad (13) ønsker bedre uteområder på Solerød oppvekstsenter. Våre folkevalgte vil nå få fart på oppgraderingen, samtidig som barnehagen utvides.

Bakgrunn: Undrumsdal vokser – og Solerød barnehage utvides?

Les også: …men hva med utearealene?, spør elevrådet og FAU

ReAvisa skreiv i går om at Undrumsdal vokser, og at rådmannen foreslår å utvide Solerød barnehage med en avdeling. Mange småbarnsfamilier i bygda må reise til andre barnehager i Re med barna sine, fordi det er lange ventelister i Undrumsdal.

Tidligere i dag skreiv vi om elevrådsleder og FAU-representanter som ville benytte åpen post før kveldens kommunestyremøte, med et ønske om helt nødvendig oppgradering av uteområdene samtidig som barnehagen utvides.

Meningsmåling i skolegården

Elevrådsleder Ingrid Heierstad (13) forteller om ønskene blant barnehagebarna og skoleelevene fra kommunestyrets talerstol.

ELEVRÅDSLEDER: Ingrid Heierstad (13), Solerød skole i Undrumsdal. Foto: Stian Ormestad.

Det er en klatrediamant/pyramidenett, ufohuske, og kosmetiske utbedringer av uteområdet – til skolen.

Til barnehagen er ønskene et huskestativ, ei sandkasse, diverse lekeutstyr – som eksempelvis flere sykler, lekeapparat, og opparbeiding av mer variert terreng, pluss drenering.

Sammen med FAU-representant Margareth Horn viser de fram bilder av uteområdene – med flere mangler etter lekeplassinspeksjon seinest sist høst.

Ei lekestue som er gitt av FAU står nærmest og råtner på rot på en bløt plen. Her trengs det grunnarbeider som drenering og fundamentering?

En kort og bratt akebakke kunne blitt mindre brakk og litt lengre med enkle grep – og mye tryggere. I dag er det provisorisk lagt noen matter over gjerdet i bunn av bakken – et gjerde som ved to anledninger er blitt krasja inn i og forårsaket skader på barn.

RÅTNER PÅ ROT? FAU har gitt denne lekestua i gave til barnehagen. Men hva med grunnarbeidet, som drenering? Foto: Privat.

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) skryter av engasjementet. – Engasjerte innbyggere vil vi ha, og spesielt engasjement fra den yngre garde.

Ordføreren foreslår å ta debatten ved behandling av økonomiplanen for den neste perioden, det vil si tidligst på tampen av dette året.

UTÅLMODIG: Heming Olaussen (SV) får flertall for sitt forslag om å framskynde saksgangen. Foto: Stian Ormestad.

– Ganske stusslig uteområde

Det er altfor langt fram i tid for en utålmodig Heming Olaussen (SV): 

– Vi får vel her et innblikk i et oppdemma behov over tid, og et behov som forsterkes ved en utvidelse av barnehagen. SV ikke bare opptatt av kvantiteten, men også kvaliteten.

– Derfor er vi ikke fornøyd med framdriften ordføreren skisserer, det vil ta vinter og vår. SV foreslår heller å legge opp til en tidsplan der vi får saken til neste kommunestyremøte i juni, hvor vi skal gjøre opp regnskapet for fjoråret, taler Olaussen – med et millionoverskudd fra 2016 friskt i minne.

– Der må det være mulig å se om ikke det er mulig å prioritere dette, ved den korsveien.

Den ene kommunestyrerepresentanten etter den andre signaliserer støtte til SVs forslag, før det blir enstemmig vedtatt.

FLERE MANGLER: Huska har aldri kommet opp igjen, etter at den ble tatt ned høsten 2016 som følge av mangler i lekeplasskontrollens rapport. Foto: Privat.

– Uteområdet er egentlig ganske stusslig, mener Trude Viola Antonsen (AP). – Vi kan’ke ha det sånn at FAU kjøper ei lekestue, også står den og blir ødelagt, sier hun og viser til et av bildene elevrådet og FAU viser fram til våre folkevalgte.

GLADSAK – SJØL FOR RE HØYRE: Tove Øygarden (H) er glad for vekst på en skole partiet har foreslått nedlagt ved flere anledninger. Foto: Stian Ormestad.

– Sjøl for Re Høyre er dette en gladsak, at det er vekst i Undrumsdal, sier Tove Øygarden (H) med et smil. Høyre har ved flere anledninger foreslått å legge ned Solerød skole.

– Sjøl om området er stort nok til at det forsvarlig å utvide barnehagen, må det nok gjøres en jobb. Ikke noe problem med å støtte Hemings forslag om å få en fortgang i den jobben som må gjøres. Hvert fall noe som kan komme på plass allerede over sommeren?

Benedichte Lyngås (KrF) mener det er viktigere for foreldre å få barnehageplass i sitt nærområde, enn at det er helt perfekte uteområder i barnehagen. Men også KrF blir med på å framskynde saksgangen.

Tverrpolitisk vilje for å få fortgang i saken

Administrasjonen fikk skryt fra alle hold, for å ha kasta seg rundt og finni en løsning på manglende barnehageplasser i Undrumsdal.

– Stor honnør til rådmannsstaben for å snu seg rundt og ta grep – til unganes beste, sier Trude Viola Antonsen (AP).

Alle tre rådmannens punkter ble enstemmig vedtatt – så barnehagen utvides med en avdeling til. Heming Olaussens tilleggspunkt ble også enstemmig vedtatt – så oppgraderingen av uteområdene framskyndes med klar tverrpolitisk vilje.

LANG VENTELISTE: Mange småbarnsfamilier i Undrumsdal må levere barna i andre barnehager i Re – siden det er en lang venteliste for plass på Solerød barnehage. Foto: Stian Ormestad.

 

Rådmannens innstilling:

1. Det opprettes en ny barnehageavdeling i Solerød barnehage fra høsten 2017.
2. Det settes av kr. 750 000,- inkl. mva. til engangsinvesteringer for å klargjøre arealene, samt innkjøp av inventar og utstyr. Dette finansieres med refusjon av mva. kr 150.000,- og med låneopptak kr 600.000,-.
3. Budsjettet for drift av den nye avdelingen tas inn i budsjettjusteringen i juni.

Tilleggspunkt – etter forslag fra Heming Olaussen (SV):

4. Administrasjonen pålegges å gjøre en rask utredning av forbedringer av uteområdet som kan stå klart over sommerferien. Saken legges fram for neste møte i kommunestyret.

Bakgrunn: Undrumsdal vokser – og Solerød barnehage utvides?

Les også: …men hva med utearealene?, spør elevrådet og FAU

, ,