Foreslår å droppe ungdomshus på Revetal – igjen

FORTSATT UBYGD: Lite har vært så mye att og fram som nytt ungdomshus på Revetal. Det er vedtatt bygd her, på tomta ved Revetal ungdomsskole. Nå kan huset, som er vedtatt bygd gang på gang, nok en gang ryke. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Skal ungdomshuset på Revetal ryke i siste innspurt – enda en gang? Det er opp til våre folkevalgte. Forslagene til nye kutt er mange – det foreslås også nedleggelse av barnehager og skoler. Og det kan bli enda vanskeligere for våre gamle og sjuke å få plass på Re helsehus.

Les også: Her skal ungdomshuset bygges – se tegningene.

Her kan du lese mer om den lange ungdomshus-historien i Re.

Re kom inn i Tønsberg kommune til «Handlingsrom 2024» – en stor innsparingsplan som skulle gi romsligere rammer for kommunebudsjettet.

Nå har vi bladd oss fram til 2024 på kalenderen, og det kommer en ny innsparingsplan, lansert av kommunedirektøren denne uka, «Sunn kommuneøkonomi».

Kan spare inn 273 millioner kroner

KOMMUNEDIREKTØR: Mette Vikan Andersen foreslår mange innsparinger. Det er våre folkevalgte som til slutt velger hva de går for. Det skjer i kommunestyrets juni-møte. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Kommunedirektør Mette Vikan Andersen presenterte tidligere denne uka sine forslag for økonomiplanutvalget i Tønsberg kommune. Våre folkevalgte avgjør hvilke av forslagene de vil gå for i kommunestyrets juni-møte.

Forslagene går på å selge eiendom, droppe planlagte satsinger og dreie helse- og omsorgstjenestene i retning av mer hjelp i hjemmet.

Forslagene kan samla sett bedre kommunens økonomi med 273 millioner kroner i løpet av 2028.

Ingen økonomisk krise i Tønsberg

– Kommunesektoren er under press, men Tønsberg er i en heldig situasjon sammenlikna med mange andre kommuner. Vi har en relativt robust økonomi, og for vår del handler det ikke om å komme ut av en økonomisk krise.

– Det handler om å ta grep i tide, og sørge for at vi har en bærekraftig og sunn økonomi også i framtida, sa kommunedirektøren i forbindelse med framlegget.

Tønsberg kommune presenterte forslagene på egen nettside tidligere denne uka (ekstern lenke).

Ryker ungdomshuset nok en gang?

PLANENE ER KLARE: Alt fra gangstien ved Revetalhallen og ned til Skoleveien, og fra vollen bak til Kåpeveien, skal bli til bygg og uteområde for ungdomshuset på Revetal. Randi Vermelid, som ble ansatt som ungdomskoordinator i Re kommune, nå ansatt i Tønsberg kommune, har reist rundt på skolene i Re og jobba med Barne- og ungdomsrådet. Vi møtte henne her for ett års tid siden. Lokalavisa har fulgt saken gjennom alle åra, siden ungdomsklubben ble lagt ned for snart 15 år siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

For Re sin del er det forslaget om å droppe ungdomshuset på Revetal som kan skape sterkest reaksjoner. Dette er et hus som er vedtatt bygd i flere omganger, uten at det er blitt bygd til sjuende og sist. Sist det skjedde, var for tre år siden.

Nok en gang er planene så å si ferdig utarbeida, for en ny tomt enn den opprinnelige tenkte tomta, og det er snart bare å sette spaden i jorda som mangler.

Skulle flertallet av våre folkevalgte gå for forslaget fra kommunedirektøren, vil ungdomshuset nok en gang bli stoppa i siste sekund før bygging.

Barnehage- og skolenedleggelser?

Det er også forslag om å legge ned og spare inn på barnehager og skoler – forslaget går på å legge ned to barnehager og to skoler, uten at det sies noe om hvilke barnehager eller skoler.

Foreldrene ved to skoler her i Re har god erfaring fra tidligere kamper for å beholde skolene sine, både Ramnes skole og Solerød skole er blitt foreslått lagt ned tidligere.

Det er mange forslag til kutt, og det er til sjuende og sist våre folkevalgte som må ta stilling til hvilke og hvor mange de vil gå for.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om styre og stell.

, , ,