Nå kan Re-ungdom igjen søke på et av landets største utdanningslegat

Ett av de sikreste vårtegn her bygda vår, er at Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat åpner for søknader. Legatet er forbehold ungdom som bor i det geografiske området som en gang var Re kommune, som i dag er en del av Tønsberg, Holmestrand, Horten og til og med en liten flik i Sandefjord kommune.

Enstemmig vedtatt: Dette blir et hus for frivilligheten.

Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat deler hvert år ut midler til inntil fire ungdommer som avslutter videregående skole inneværende år.

Utdelinga er basert på årlig avkastning, og de tre siste åra er det delt ut i snitt 250.000 kroner.

Søker må være bosatt innenfor det geografiske området Re

TAR I MOT SØKNADER: Re VGS ved rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth tar i mot søknader, siste frist er 5. mai 2024. Utdelinga skjer på avslutninga før sommeren. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Tildelinga av midlene skal fordeles over tre år til de som mottar støtte fra legatet. Legatets formål er å utdele midler til evnerik ungdom til støtte for videre utdannelse på universitet, høyskole og lignende.

Søker skal være bosatt innenfor det geografiske området som tilhørte Re kommune fram til kommunesammenslåinga med Tønsberg 1. januar 2020.

«Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående skole, samt god oppførsel», heter det i utlysninga.

Videre: «Herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett».

Skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen

Det er et ønske at legatet skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen. Dersom flere ungdommer står likt, kan det også legges vekt på at midlene skal tilkomme den som har de vanskeligste økonomiske ressurser til videreutdannelse.

Aktuelle søkere bes om å utforme en skriftlig søknad med begrunnelse, og en skisse for videre utdanning. Attester/anbefalinger, samt karakterutskrifter, kan legges ved søknaden.

Søknad sendes på e-post til rektor sindre.bjerkeseth@vtfk.no eller i post til Re videregående skole v/rektor, Bergshaugen 10, 3175 Ramnes. Søknadsfrist er 5. mai 2024.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til skolen ved rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth, telefon 908 78 675, eller epost sindre.bjerkeseth@vtfk.no.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om skoler i Re.