Du kan ta ordet foran alle våre folkevalgte: – Blåser støvet av kommunestyrets åpen post

INGEN PÅ TALERSTOLEN: Åpen post er ikke noe nytt i den nye storkommunen vår, men ingen har benytta seg av muligheten, forteller ordfører Frank Pedersen, som minner innbyggerne om muligheten. Bildet er fra i fjor høst da Frank var nyvalgt ordfører i Tønsberg. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Åpen post var en fast greie før alle kommunestyremøter i gamle Re kommune, og det ble mye brukt. Nå vil ordfører-Frank børste støvet av den åpne posten i nye Tønsberg kommune, der ingen har tatt ordet.

Enstemmig vedtatt: Dette blir et hus for frivilligheten.

Har du et budskap eller et spørsmål til politikerne i Tønsberg kommune? Da kan du delta på åpen post i kommunestyremøtet og få inntil fem minutter taletid, melder Tønsberg kommune i ei pressemelding tirsdag 9. april 2024.

– Vi ønsker at innbyggerne skal ha mulighet til å ytre seg og sette fokus på saker de brenner for. Vi som er folkevalgte representerer jo alle innbyggerne i kommunen vår, og da er det viktig at folk har mulighet til å gi oss signaler og komme i dialog med oss om saker de syns er viktig, sier ordfører Frank Pedersen.

Håper på engasjement

INVITERER TIL ÅPEN POST: Ordfører Frank Pedersen på podiet i kommunestyresalen. Foto: Tønsberg kommune.

– Vi ønsker oss et levende lokaldemokrati der flest mulig deltar og er aktive. Da bør det være interessant for mange å få muligheten til å snakke direkte til de folkevalgte som til syvende og sist fatter beslutningene.

– Jeg tror også at alle som er lokalpolitikere ønsker å være mest mulig tilgjengelige for folk og få vite hva innbyggerne er opptatt av, så dette er verdifullt for alle.

Åpen post er et fast punkt på agendaen før formelt kommunestyremøte settes, og alle innbyggere i kommunen kan be om å få ordet.

Det er likevel noen føringer for hvilke saker som kan løftes fram.

Må gjelde kommunale forhold

– Det må gjelde kommunale forhold, og det må være saker som er av allmenn interesse for innbyggerne. Det er heller ikke mulig å ta ordet for å gi innspill til saker som er oppført på sakslista.

Tema for innlegget må meldes i forkant og seinest klokka 09.00 dagen før kommunestyremøtet. Du får maks fem minutter. Det er satt av maks tre innslag per møte.

Bare ordføreren har anledning til å svarer og kommenterer innleggene. Det åpnes ikke for debatt i etterkant av innleggene, informeres det i pressemeldinga.

For å melde seg må man sende e-post til sektretariat@tonsberg.kommune.no med navn, kontaktinfo og tema du vil snakke om.

Strengere enn i gamle Re kommune

Åpen post var en viktig faktor for å løfte saker på dagsorden og mange ganger var det nye og viktige argumenter som ble løfta fra talerstolen før kommunestyremøtene ble satt.

– Da var det anledning til å kommentere saker på agendaen for møtet, og det var anledning til å kommentere det av hele kommunestyret – hvert fall ble det gjort ved flere anledninger. Hvorfor ikke nå?

– Det har med praktiske årsaker å gjøre. Normalt så kommer partiene inn med en innstilling i saken etter at de har hatt gruppemøter og dialog mellom partiene hvis de samarbeider, svarer ordfører-Frank.

– Skulle vi hatt innlegg i en sak samme dag som den skal opp kan det resultere i lengre møter, gruppemøter underveis og kanskje usikkerhet rundt behandling av en sak.

– Ingen har benytta seg av det

– Vi tenker derfor at de som har saker de vil ta opp som er på sakslista bør ta kontakt med politikerne i forkant av gruppemøtene for å komme med sin mening. Det er også vanlig å gjøre.

– Åpen post kan derimot brukes til innlegg på aker man vet kommer opp på et senere tidspunkt eller rett og slett saker av allmenn karakter for å opplyse kommunestyre.

At Åpen post ble en god del brukt i Re kommune-tida er det liten tvil om. Det har ikke vært noe trøkk på dette i nye Tønsberg, enda det har vært en mulighet:

– Dette har vi hatt i Tønsberg i mange år. Men ingen har benytta seg av det. Derfor ønsker jeg og politikerne å børste støv av ordninga.

MYE BRUKT: I gamle Re kommune ble åpen post brukt mye. I dette møtet for åtte år siden var Jenny Wedde en av hele fire ungdommer som hadde noe på hjertet. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Sjekk også: Les papiravisa på nettavisa – gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om styre og stell i Re.