Vil at frivilligheten skal hedres – foreslår lokal pris

– I den kommunestyreperioden vi nå har lagt bak oss, har kunnskapen om og innsatsen for frivilligheten blitt løfta flere hakk. Det har vært en villet politikk, forteller avtroppet ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap).

Les også: Har spart kommunen for millioner av kroner gjennom 15 år – skrenkes inn.

Det er i en interpellasjon til kveldens kommunestyremøte at ordføreren i den nye storkommunens første periode serverer et forslag til den nye ordføreren i andre periode:

«Vil ordfører ta initiativet til at kommunestyret får seg forelagt en sak om opprettelsen av en Frivillighetspris?», skriver Anne Rygh Pedersen (Ap) i interpellasjonen til Frank Pedersen (H).

Viktigere enn noen gang?

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Avtroppet ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) vil at frivillige skal hedres med en ny pris. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

«Vi har fått en frivillighetskoordinator på plass, og vi har sammen med mange andre aktører fra frivillige organisasjoner fått på plass frivillighetsplanen. Frivilligbørsen har to år på rad vært en formidabel suksess. Vi har ikke minst feira Frivillighetens år!»

«På mange områder har vi sett frivillige organisasjoner og frivillige enkeltpersoner trå til når det har vært behov for det, ikke minst som uvurderlig hjelp og støtte til kommunen under pandemien.»

«Vi ser dessverre også at behovet for frivilligheten er større enn kanskje noen gang før i disse dager, men behov for utdeling av mat, utstyr og ekstra omsorg grunnet dyrtid.»

Oppmerksomhet, heder og ære

«Vi vil også i framtida ha behov for stor grad av frivillig innsats for å støtte opp rundt kommunens tjenester, noe som i stor grad også skjer i dag. Samtidig rapporterer organisasjonene at det er mer utfordrende å rekruttere frivillige etter pandemien, det tar tid før samfunnet kommer godt i gang igjen.»

«Det er behov for å bidra også fra vår side til å øke interessen for å delta i frivillig arbeid. Derfor ønsker vi fra Arbeiderpartiets side å fremme forslag om en Frivillighetspris.»

«Hensikten med å dele ut denne prisen vil være å feire frivilligheten, synliggjøre det viktige arbeidet og hedre en person eller en organisasjon som har utmerka seg særskilt i sitt frivillige engasjement og arbeid.»

Kommunestyremøte i dag

«Ved å gjennomføre en nominasjonsprosess, vil man også kunne markedsføre flere kandidater og vise at vi som kommune og politikere heier på alle dem som gir av sin fritid for fellesskapet.»

«Mitt spørsmål blir derfor ganske kort og greit: Vil ordfører ta initiativet til at kommunestyret får seg forelagt en sak om opprettelsen av en Frivillighetspris?»

Interpellasjonen kommer opp i kommunestyremøtet i dag fra klokka 09.00 til 16.00 onsdag 8. november 2023.

Her finner du agenda for møtet, og her kan du følge det live (eksterne lenker).

Her finner du ReAvisa – sjekk alle hentesteder i Re og omegn.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.

,