Leserinnlegg: For mye Møllers tran?

At helse- og omsorgsektoren i den nye storkommunen har utgiftene under kontroll, har ingenting med Arbeiderpartiet i posisjon å gjøre, men det skyldes forhold utafor kommunens kontroll, mener Øyvind Jonassen (H) i dette leserinnlegget.

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Å lese innlegget til Arbeiderpartiet ved Trude Viola Nordli og Daniel Ims (som du kan lese i ReAvisa på papir, august 2023, red amn) er en snodig seanse for en som har vært tett på budsjettene både til tidligere Re kommune, og nå Tønsberg i denne perioden.

I tillegg til å forherlige egen innsats, så rakkes det ned på det meste som har med Tønsberg å gjøre. Det er visstnok det gode humøret til Trude som har snudd mye av «alt det gale i Tønsberg».

LESERINNLEGG: Øyvind Jonassen, Tønsberg Høyre. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fra egen side har jeg oppfattet det svært annerledes, og jeg vil skryte både av egne kollegaer fra Høyre som kom fra Tønsberg, men også svært mange flinke politikere fra både Ap og andre partier som kom inn fra Tønsberg.

Etter min oppfattelse har deres humør svært ofte vært vel så godt som den selverklærte humørbomba fra Re. Jeg vil også fremheve administrasjonen med tidligere kommunedirektør Egil Johansen i spissen som svært kompetente, og også de med relativt godt humør.

Men den oppfattelsen Trude Viola sitter med av egen innsats, den skal jeg ikke gå videre inn på. Noe annet er forholdet til fakta om økonomien. Til påstanden om at Tønsberg balanserte mer på den «røde linja» enn Re, og det «var ikke oss i Re statsforvalteren kikka nøyest på» vil jeg kommentere følgende:

I hvilken grad Tønsberg ble fulgt opp noe nøyere etter at de kom ut av ROBEK vet jeg ikke noe om, men den gangen fylkesmann, sendte eksplisitt brev til Re kommune og advarte mot den høye gjeldsgraden.

I det siste budsjettet for Re så brukte vi 9 millioner av bufferfondet i tillegg til at vi hadde 15,5 millioner i inntekter fra eiendomsskatt. Da var bufferfondet kritisk lavt på rett i overkant av 30 millioner.

I den kommende økonomiplanen frem til 2022 som vi var lovpålagt å utforme i Re selv om vi skulle slå kommunene sammen, ville hele bufferfondet gått med for at vi skulle greie å holde skuta flytende. Dette til tross for at vi hadde innført eiendomsskatt.

Det sier seg selv at økonomien var utenfor kontroll. Re hadde et langt lavere skattegrunnlag enn Tønsberg, og det er umulig å se for seg at vi hadde greid å betjene den gjelda Re satt med uten at eiendomsskatten som allerede var etablert ville blitt økt.

Det er ennå tydeligere i dag med den stigende rentebanen den siste tida. Når den nye kommunestyreperioden begynte i Tønsberg så var det administrasjonen ved rådmann Egil Johansen som initierte handlingsrom 2024 for å skaffe handlingsrom på sikt.

I det lå det 2% kutt for alle rammeområdene, og hard kostnadskontroll. Dette sto alle partiene bak, og det var ikke noe partipolitikk i dette forslaget. Ifølge den planen som ble lagt skulle vi saldere budsjettet med penger fra bufferfondet helt til 2022, og det første «innskuddet» til bufferfondet i perioden skulle kommet i 2023.

Vi hadde et bufferfond på ca 270 millioner i begynnelsen av perioden, som vi skulle trekke ned mot 220 millioner før vi skulle snu skuta på rett kjøl. Så fikk vi COVID 19 og det bare økte usikkerheten utover i 2020.

Regjeringa Solberg overkompenserte kommunene, og det sammen med at vi fikk betydelig økte skatteinntekter gjorde at vi allerede i 2020 fikk et overskudd på 47 millioner som ble overført fondet i sin helhet.

Det hevdes flere steder at det var det at vi fikk kontroll på utgiftene til helse som har gitt det gode resultatet. Men allerede i 2021 måtte man øke med 41 millioner til mestring og helse pga overskridelser. I 2022 ble det tilført ytterligere ca 70 millioner.

For de som er spesielt interessert vil jeg anbefale å hente frem tertial / perioderapportene for de årene det gjelder. Her kommer disposisjonene tydelig frem.

Selv om det var overskridelser på helse fikk man fortsatt tilført store ekstra midler fra regjeringen Solberg, og i tillegg ble også skatteinntektene høye. Det førte til at resultatet for 2021 ble på hele 254 millioner. I tillegg til at vi overførte 177 millioner til fremtidig pensjonsfond.

Etter regjeringsskifte i 2021 lovte også regjeringen Støre å kompensere kommunen fullt ut for de ekstrautgiftene vi hadde i forbindelse med COVID 19. De pengene satt langt inne, men kom til slutt og vi fikk et resultat for 2022 på 202 millioner.

Summen av dette er at vi stedet for å begynne å bygge oss opp igjen fra ca 220 millioner i bufferfondet i 2023 så sitter vi med et bufferfond på ca 780 millioner kroner. I tillegg har vi tatt ned fremtidig usikkerhet ved at det er plassert ytterligere 177 millioner til fremtidige pensjonsforpliktelser.

Dette har ingen ting med Arbeiderpartiet å gjøre, men skyldes som beskrevet forhold utenfor kommunens kontroll. Det vi planla i fellesskap var å greie å snu økonomien, og den planen har de fleste fulgt relativt lojalt opp. Uten de ekstra midlene som kom inn ville det ikke vært tilfelle.

I tillegg fikk vi midler til selve kommunesammenslåingen, og det er beregnet stordriftsfordeler i den nye kommunen med ca 15 millioner pr år.

Alt annet likt ville overskuddet vært større med Høyre i posisjon da vi har lagt inn mindre endringer i budsjettet enn det posisjonen har gjort i perioden.

Øyvind Jonassen, Tønsberg Høyre
Medlem av Kommunestyret, Formannskap (frem til 2023) og Utvalg for plan og bygg

Les mer om politikk, styre og stell.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.